Книжкова полиця до дня народження І.С. Мазепи

Книжкова полиця до 375-річчя від дня народження І.С. Мазепи

O

Список літератури:

1.     Антонович В.Б. Коротка історія Козаччини / В.Б. Антонович. – К.: Україна, 2004. – 304с.

2. Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / Упорядник Сергій Павленко. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 1144с.

3. Історія українського козацтва: нариси в 2 томах. Т. 1 / Під ред. В. Смолія. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 799с.

4.    Ковалевська О. Іван Мазепа у запитаннях і відповідях / О. Ковалевська. – К.: Темпора, 2008. – 200с.

5.     Костомаров Н.И. Мазепа / Н.И. Костомаров. – М.: Республика, 1992. – 335с.

6.     Мицик Ю. Іван Мазепа / Ю. Мицик. – К., 2007. – 72с.

7.  Нартов В.В. Найвидатніші гетьмани та кошові отамани України / В.В. Нартов. – Харків, 2008. – 318с.

8.     Українське козацтво: мала енциклопедія. – Київ-Запоріжжя, 2002. – 568с.