Сторінка мецената

Меценаты-14

 

«Я собирал не только и не столько для себя,

а для своей страны и своего народа»

Щукін С.І.

 

Меценати – це завжди ідеалісти, Дон Кіхоти, які рухають культурний прогрес. Для них меценатство є покликом душі, способом надавати благодійну допомогу мистецтву, науці, культурі, можливістю відроджувати, зберігати і примножувати національні традиції України.

Слава Богу, що є ще достатньо людей, які в змозі внести свою частку до розвитку культурного надбання, допомогти збільшити наш книжковий фонд,  вплинути на розвиток і покращення нашої бібліотеки. Нам також зустрілися такі небайдужі люди.

Меценати,які зробили дарунки у Міжнародний день дарування книг:


Викладачі: 

 1. Викладачі кафедри мистецьких дисциплін
 2. Каменський Д. В. – к. юрід. н., доц., зав. кафедри правознавства
 3. Кара С. І. – к. пед. н., доц. кафедри основ здоров’я, фізичної реабілітації та екології.
 4. Кеда Н. В. – ас. кафедри прикладної психології та логопедії.
 5. Королевська Ю. Ю. – ст. викладач кафедри історії та філософії.
 6. Кушнірюк С. Г. – к. н. з фізичного виховання та спорту, проф. кафедри теорії та методики фізичного виховання, декан ФФВ
 7. Лола В. Г. – к. пед. н., доц., голова профспілки БДПУ.
 8. Мухіна Т.– ст. викладач кафедри початкової освіти.
 9. Нагай І. Д. – ст. викладач кафедри іноземних мов, заступник декана ГЕФ з виховної роботи.
 10. Новик О. П. – д. філол. н., проф. кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства
 11. Писаренко С. М. – ст. викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання
 12. Пшенична Н. С. – ст. викладач кафедри основ здоров’я, фізичної реабілітації та екології.
 13. Харлан О. Д.  – д. філол. н., проф. завідувач кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства
 14. Червенко О. Б. – к. філол. н., доц. кафедри загального мовознавства та слов’янської філології
 15. Школа В. М. – к. філол. н., доц. кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства
 16. Федорченко О. П. – ст. лаборант кафедри фізики та методики навчання фізики.

Студенти:

 1. Заіка Г. В. – студентка ГЕФ
 2. Капустян Ю. – студентка ГЕФ
 3. Погорєлова Д. Г.  – студентка ГЕФ
 4. Романенко А. – студентка ФФВ
 5. Чернишенко А. С. – студент ФФСК

 Співробітники бібліотеки та університету:

 1. Бєлєвцева Т. М. – провідний бібліотекар
 2. Давидова Н. Ф. – реалізатор Арт-кафе
 3. Золотар Л. М. – провідний бібліотекар.
 4. Казачанська О. О.– технічний працівник АГЧ БДПУ
 5. Кудліна І. Л. – бібліограф.
 6. Піщальнікова О. Б. – бібліотекар І категорії.
 7. Площенко Н. М. –  провідний бібліотекар
 8. Потапенко Г. В. – бібліотекар І категорії
 9. Філон І. М. – завідувач відділу обслуговування.
 10. Харитонова М. М. – завідувач довідково-інформаційного відділу
 11. Шилова Т. Л. – бібліотекар І категорії.

Колектив бібліотеки щиро дякує нашим меценатам за змогу прислужитися суспільному благу:

Крижку В.В., к.пед.н., проф., завідувачу кафедри педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін соціально-гуманітарного факультету;

Захарченку П.В., акад.. Академії економічних наук України, д.е.н., проф., завідуючому кафедри економічної кібернетики і фінансів факультету економіки та управління;

Лиману І.І., д.і.н., проф., завідувачу кафедри історії України, заслуж. працівнику освіти України;

Коваль Л.В., д.пед.н., проф. директору Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв;

Малихіну А.О., к.пед.н., декану факультету фізико-математичної і технологічної освіти, доц. кафедри теорії та методики технологічної та професійної освіти;

Черезовій І.О., к.психол.н., доц. кафедри психології Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв;

Голуб О.В., к.пед.н., доц. кафедри педагогіки і психології Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв;

Ладунці І.С., асист. кафедри економіки підприємств та економічної теорії факультету економіки та управління;

Нагай І.Д., заступн. декана з виховної роботи факультету економіки та управління;

Колективу співробітників Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв;

Михайличенку В.І., заслуж. журналісту України, меценату міста;

Малому В.Д., студенту соціально-гуманітарного факультету;

Студентам  2-3-4-5-го курсів соціально-гуманітарного факультету;

Студентам 4-го курсу денної форми навчання та студентам 3-го курсу заочного відділення Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти;

Студентам Інституту філології та соціальних комунікацій;

Студентам 4 курсу спеціальності «Дошкільна освіта» Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти;

Ляшко С.М. к.і.н., провідному науковому співробітнику Інституту біографічних досліджень, м. Київ

Гудзь М.В. д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту готельного, курортного та туристичного сервісу факультету економіки та менеджменту;

Хоменко В.Г. к.т.н., доцент, декан факультету комп‘ютерних та енергозберігаючих технологій, зав. кафедри комп‘ютерних технологій в управлінні та навчанні;

Гуренко О.І. – к.пед.н., доц. кафедри соціальної педагогіки Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти;

Кіраль С.С. – д.філ.н., проф. Національного університету біоресурсів і природокористування України, академік Академії наук вищої школи.

Герилів С.М. – журналісту, волонтеру, головному редактору студентської газети БДПУ «Університетське слово».

Єременко М.М. – к.іст.н., письменнику.

Леміш Н.Є. – доц. каф. іноземних мов і методики викладання Інституту філології та соціальних комунікацій.

Макаренко Т.П.,  к.іст.н., доц., декан гуманітарно-економічного факультету

Каменський Д.В., к.ю.н., доц., зав. кафедрою правознавства гуманітарно-економічного факультету

Папанова В.А., к.іст.н., доц. кафедри правознавства гуманітарно-економічного факультету

Глазова Я.В., ст.. викладач кафедри фінансів і кредиту гуманітарно-економічного факультету

Жигірь В.І., д.пед.н., проф., декан факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти

Вагіна Н.С., к.пед.н., доц., завідувач кафедри математики та методики навчання математики факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти

Красножон О.Б., к.пед.н., доц. каф. математики та методики навчання математики факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти

Алєксєєва Г.М., к.пед.н., доц. кафедри комп’ютерних технології в управлінні та навчанні й інформатики факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти

Баханов К.О., д.пед.н. кафедри педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін БДПУ

Чемоніна Л.В., к.пед.н., доц. кафедри початкової освіти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв

Попова Л.П., к.пед.н., доц. кафедри початкової освіти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв

Горецька О.В., кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв

Колпакчи О.С., ст.. викладач кафедри психології факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв

Шилова Т.Л., бібліотекар 1 кат.

Бондаренко Н.О., технічний працівник АГЧ БДПУ

Шульга Т.М., послідовник  Центру усвідомлення Крішни в Україні

 

Дякуємо Вам!

Бібліотека. Бердянський державний педагогічний університет