ФРЦК 2

Репринтні видання:

 • Руссьян Ц.К. Определенные интегралы (1914) [в рукописному варіанті].
 • Синцов Д.М. Геометрические приложения дифференциального исчисления (1919) [надруковані на печатній машинці].

8

Прийнятними донині є:

 • праці засновника радянської школи фізиків, академіка АН СРСР Їоффе А.Ф. з молекулярної фізики, з електрики і магнетизму, з теплової фізики (1927; 1931; 1933);
 • видання німецького історика науки фізика Розенберг Ф. История физики: в 3 ч. (1935;1937);
 • російського фізика Ейхенвальд А.А. Акустика и Оптика (1914), Электричество (1911);
 • 3-х томний трактат французького математика, механіка Аппель П. Руководство теоретической (рациональной) механики (1911) та інші.

9

 

Фундаментальністю зібраних знань, підбором фактичного матеріалу, різновидами додатків в картах, ілюстраціях, покажчиках та багатим поліграфічним оформленням вражають серії і окремі видання з геології та наук про Землю. Такою є колективна праця видатних німецьких вчених «Вселенная и человечество» за ред. Ганса Крамера (однотомне видання 1900 р.; 4 томи 1905-1908 рр.).

В ній розглядаються всі існуючі на початок минулого століття концепції і теорії розвитку Землі і земної цивілізації, організації Всесвіту і будови Космосу, виникнення людства і накопичення наукових знань.

10

Рівнозначними визнані науково-популярна серія в 6-ти томах «Всемирная география» (1903-1908) за ред.. німецького географа країнознавця проф. В. Сіверса, окремі видання з серії «Вся природа: німецького астронома Мейєра М.В. «Мироздание. Астрономия в общепонятном изложении» (1909) та німецького геолога, палеонтолога Неймайра М. «История Земли» в 2-х т. (1903). Останнє вже на той час було «рекомендовано Ученым Комитетом Министерства Просвещения для фундаментальных библиотек всех средних учебных заведений… как одно из капитальнейших и строго научных сочинений по отделу естествознания».

11

Теорія еволюції Ч. Дарвіна завжди викликала суперечливий інтерес в колі вчених. В фонді наявне 4-х томне зібрання творів автора (1898-1901), в перекладі і за редакцією академіка К.А. Тимірязєва. Серед дарвіністів переклади науковця та його біографічне дослідження «Чарльз Дарвин и его учение» (1919-1920) і донині визнаються найкращими. Німецький письменник і дарвініст Е. Краузе виклав подібні погляди в науково-популярній роботі «Эволюция мира » в 3 т., яку видав у 1909-1910 рр. під псевдонімом К. Штерне.

12

Зберігаються у фонді ілюстровані:

 • «Жизнь животных в фотографиях с натуры», склад. Ч. Корнішем (1909);
 • «Флора Европейской России. Иллюстрированный определитель дикорастущих растений Европейской Россиии, Крыма» Б.А. Федченко та А.Ф. Флєрова (1910).

13

Не втратили актуальності і важливості документи історико-культурного напрямку. В фонді зберігаються:

 • розрізнені томи наукових праць знаменитих істориків: Карамзін Н.М. «История Государства Российского» (1888-1889), прижиттєве видання Ключевського В.О. «Курс русской истории» (1908), багатотомне видання Соловйова С.М. «История России с древнейших времен» (1894).

14

 • праці авторитетних європейських учених: «История ХІХ века. Западная Европа и европейские государства» за ред.. Е. Лавісса і А. Рамбо (1905-1907; 1938),

15-2

 
 • «Всемирная история» Пфлуг-Гартунга (1910-1912),
 • «Всеобщая история» О. Ієгеря (1894),
 • «Римская история» Ф. Моммсена (1887),
 • «История человечества за редакцією Г. Гельмольта (1904) та інші.

15-1

 

Сторінка   < 1  2  3 >