ФРЦК 3

Постійним попитом користуються стародруки фахового спрямування:

 • видатних філософів – Аристотеля, Ф. Бекона, Г. Гегеля, О. Канта, Платона;

16

 • психологів – Марбе, Т. Рибо, Е. Торндайка;
 • неодноразово видані зібрання творів фундаторів прогресивної педагогічної думки – Ушинського К.Д. (1896; 1900; 1913), Руссо Ж.Ж. (1912), Локка Д. (1939), Меймана Е. (1920, 1922), Дьюї Д.(1915, 1922), Песталоцці І. (1939);

17

 • видання з накопиченого та примноженого передового досвіду новаторів того часу, з теорії і методики викладання предметів Паркера С.Г. (1926), Тихомирова Д.І. (1905), Шохор-Троцького С.І. (1888, 1914), Багалєй Д.І. (1898).

18

Джерелом лінгвістичних і філологічних досліджень можуть слугувати зібрання мовних словників, фундаментальні праці практиків і теоретиків слов’янознавства.

Насамперед, «Словарь української мови» Б. Грінченка, визначного українського письменника, філолога, перекладача, етнографа. У фонді представлене надруковане фотомеханічним способом перевидання першого 1907-1909 років тлумачного словника, яке упорядкував з власними додатками сам знавець слова. Словник мав великий вплив на усталення української літературної мови і літературного правопису та залишається найповнішим, лексикографічно найдосконалішим українським словником ХІХ сторіччя.

19

Довершеності не втратили «Латинско-русский словарь, приспособленный к гимназическому курсу», складений Г. Шульцем, перекладні словники кращого дореволюційного лексикографа М.П. Макарова. Його «немецко-русский» (1900), «французско-русский» та «русско-французский (1910) словники отримали схвальні відгуки Імператорської АН та усіх Учбових Комітетів і стали обов’язковими для фондів бібліотек учбових закладів.

20

 • призабуті «Русская хрестоматія. Памятники древней русской литературы и народной словесности» (1917), складена академіком Ф.І. Буслаєвим з доповненнями його учня Соболєвського О.І., прижиттєві видання історико-літературної хрестоматії (1916) Галахова О.Д., «Сочинения» в 3-х т. (1898) Скабічевського О.М., «Сочинения» в 3-х т. (1895) Тихонравова М.С., «История Русской Словесности с древнейших времен до наших дней» в 3-х т. (1900) Полєвого П.Н. та інші.

22

Найчисельнішими в фонді є видання художньої літератури. Вони дають уявлення про славнозвісних письменників того часу, а також знайомлять з видавництвами і типографіями, які друкували і популяризували твори цих митців – АКАДЕМІЯ, Брокгауз-Ефрон, М.О. Вольф, ЗиФ, А.Ф. Маркс, РУХ, П.П. Сойкін та інші.

Серед видань:

 • Шевченко Т.Г. «Кобзар» — фототипне перевидання унікального першого позацензурного примірника 1840 р.
 • Пушкін О.С. «Вибрані твори: в 2-х т.» — ювілейне видання українською мовою (1937).
 • «Слово о полку Игоря» (1910).

23

Прижиттєві видання класиків літератури:

 • Карпенко-Карий І.Д. «Драмы и комедии», Т.2 (1897).
 • Короленко В.Г. «Очерки и рассказы» (1896).
 • Салтиков-Щедрін М.Є. «Сочинения», Т.7 (1889) – видання автора.
 • Толстой Л.Н. «Война и мир», Т. 3-4 (1909).
 • Горький М. «Избранные сочинения» (1935).

24

 

Видання з серії «Библиотека великих писателей»:

 • Пушкин О.С. «Собрание сочинений» (1907-1915).
 • — Шиллер Й. Собрание сочинений в переводе русских писателей (1901-1902).

25

 

Багатотомні продовжені видання додатків до журналу «Нива» ТОВ А.Ф. Маркс:

«Сочинения»; «Полное собрание сочинений» Гоголя М.В. (1900), Жуковського В.А. (1902), Купріна О.І. (1912), Лескова М.С. (1902), Толстого О.К. (1908), Успенського Г.І. (1908), Чехова А.П. (1911) та інші.

Безымянный

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека фонду рідкісних та цінних видань БДПУ

 

​Сторінка < 1  2  3 >