Відродження традицій українського козацтва

Відродження традицій українського козацтва

P7260019-373x1024

Список літератури до виставки

1. Антонович В.Б. Коротка історія Козаччини / В.Б. Антонович. – К.: Україна, 2004. – 304с.

2. Вечерський В.Гетьманські столиці України / В. Вечерський. – К.: Наш час, 2008. – 320с.

3. Голобуцький В. Запорозьке козацтво / В. Голобуцький. – К.: Вища школа, 1994. – 539с.

4. Голобуцький В.О. Запорізька Січ в останні часи свого існування. (1734-1775 рр.) / В.О.Голобуцький. – Дніпропетровськ: Січ, 2004. – 421с.

5. Головешко Л.М. Азовське козацьке військо та його нащадки / Л.М. Головешко. – Маріуполь: “Новий світ”, 2012. – 330с.

6. Горобець В. Павло Полуботок / В. Горобець. – К., 2009. – 64с.

7. Гуржій О. Іван Скоропадський / О. Гуржій. – К., 2004. – 312с.

8. Гуржій О.І. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний / О.І. Гуржій, В.В. Корнієнко. – К.: Україна, 2004. – 192с.

9. Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / [Упорядник С.О. Павленко.] – К.: Видавничій дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. – 1144с.

10. Історія українського козацтва: Нариси: У 2т. / [Редкол.: В.А. Смолій та ін.] – К.: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. – Т.1. – 800с.

11.  Історія українського козацтва: Нариси: У 2т. / [Редкол.: В.А. Смолій та ін.] – К.: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. – Т.2. – 724с.

12. Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників: Монографія / Т. Каляндрук. – Львів, 2007. – 288с.

13. Каляндрук Т. Таємниці бойових мистецтв України / Т. Каляндрук. – Львів, 2007. – 304с.

14. Ковалевська О. Іван Мазепа у запитаннях і відповідях / О. Ковалевська. – К.: “Темпора”, 2008. – 200с.

15. Костомаров М.І. Богдан Хмельницький: Історична монографія / М.І. Костомаров. – Дніпропетровськ, 2004. – 843с.

16. Костомаров Н.И. Преемники Богдана Хмельницкого / Н.И. Костомаров. – К., 2007. – 207с.

17. Крупницький Б.Д. Гетьман Данило Апостол і його доба / Б.Д. Крупницький. – К.: Україна, 2004. – 288с.

18. Кулиняк Д. “Од Калниша вісті…”/ Д. Кулиняк. – К., 2004. – 344с.

19. Мицик Ю. Гетьман Іван Виговський / Ю. Мицик. – К., 2004. – 83с.

20. Нартов В.В. Найвидатніші гетьмани та кошові отамани України / В.В. Нартов. – Харків, 2008. – 320с.

21. Наслідки Переяславської ради 1654 року: Збірник статей. – К., 2004. – 606с.

22. Павленко С. Загибель Батурина 2 листопада 1708 р. / С. Павленко. – К.: видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. – 267с.

23. Переяславська рада 1654 року: історичне значення та політичні наслідки: Збірник наукових статей. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 350с.

24. Сергійчук В.І. Іменем Війська Запорозького: Українське козацтво в міжнародних відносинах ХVІ – середини ХVІІ століття / В.І. Сергійчук. – К.: Україна, 1991. – 253с.

25. Чухліб Т. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи / Т.Чухліб. – К., 2004. – 288с.

26. Чухліб Т. Пилип Орлик / Т. Чухліб. – К., 2008. – 63с.

27. Шевчук В. Козацька держава / В. Шевчук. – К.: Абрис, 1995. – 392с.

28. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків / Д.І. Яворницький. – Львів: Світ, 1992. — Т.3.– 456с.

29. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків / Д.І. Яворницький. – Львів: Світ, 1991. – Т.2. – 392с.

30. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків / Д.І. Яворницький. – Львів: Світ, 1990. – Т.1. – 319с.