Українське диво: вернісаж української поезії

Українське диво: вернісаж української поезії

 O

 …Хочу показати, як разом

Із літературною творчістю

Розвивалась у нас і мова,

І поетична форма,

І обсяг інтересів –

І ще щось далеко більше,

Розвивався рівень

Нашої цивілізації,

Сила нашого національного почуття.

 Іван Франко Франко  

 3-3

Список літератури:

1.Акорди: Антологїя  української  лірики від смерті Шевченка /[Упорядник І.Франко; Іл. Ю.Панькевича].-К.:Веселка, 2005.-350с.

2. Вінграновський М.С. Цю жінку я люблю : Лірика./М.С. Вінграновський.- К.: Дніпро, 1990.- 205 с.

3. Гулак–Артемовський П.П. Поезії. /[Упорядник Б.А.Деркач]. – К.: Дніпро,1989. – 262 с.

4. Драч І.Ф. Лист до калини: Поезії, поеми./ [Передмова Д.В.Павличка].- К.: Веселка, 1990. – 286 с.

5. Золотий гомін: Українська поезія світу / [Упорядник А.К.Мойсієнко]. – К.: Молодь, 1991. – 352 с.

6. Клен Ю. Вибране./[ Упорядник Ю.Ковалів]. – К.: Дніпро,1991. – 461 с.

7. Костенко Л.В. Вибране./ Л.В. Костенко. – К.: Дніпро,1989. – 559 с.

8. Луків М.В. Отча земля: Поезії./ М.В. Луків. – К.: Рад. письменник,1983. – 169с.

9. Маланюк Є.Ф. Невичерпальність: Поезії, статті./ [Упорядник  Л.В.Куценко].  – К.: Веселка, 2001. – 318 с.

10. Малишко А.Заповітне  джерело: Книга лірики./ А.Малишко. -. К.: Молодь,1959. – 259 с.

11. Манжура І. Вибрані твори./ І. Манжура. – К.:Держ. видавництво худ.літ., 1950. – 305 с.

12. Олійник Б.І. Сива ластівка: Поезії про матір./ Б.І.Олійник. – К.: Веселка, 1984. – 102 с.

13. Олесь О.Все навколо зеленіє: Вірші,поеми,казки./ О.Олесь. – К.: Веселка, 1990. – 318с.

14. Рильський М.Т. Лірика./[Передмова І.Ф.Драча]. – К.: ВАТ Правда, 2005. – 240 с.

15. Руданський С. Усі твори в одному томі./ [Передмова Г.Латника]. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. –520 с.

16. Симоненко В.А. Народ мій завжди буде: Вірші та казки./ [Упрядник В.А. Марсюк]. – К.: Веселка, 1990. – 159 с.

17. Сингаївський П.Ф. Осінні вісті: Поезії./ П.Ф.Сингаївський . — К.: Дніпро, 1989. – 212 с.

18. Сосюра В.М. Такий я ніжний, такий тривожний…Поезії./ В.М.Сосюра. – К.: Веселка, 1989. – 286 с.

19. Стус В. Час творчості./ В.Стус. – К.: Дніпро, 2005. – 704 с.

20.Тичина П.Г. Цвіт в моєму серці: Вірші та поеми./[Упорядник С.В. Тельнюк]. – К.: Веселка, 1986. – 142 с.

21. Тридцять українських поетес.Антологія./[Упорядник Л.І. Міщенко]. – К.: Рад.письменник, 1968. – 293 с.

22. Українка Леся. Лірика. Драми./ [Передмова Ф. Кислого]. – К.: Дніпро,  1986. – 415 с.

23. Українська поезія ХVІІ століття (перша половина): Антологія./ [Упорядник В.В.Яременко]. – К.:Рад.письменник, 1988. – 354 с.

24. Українська хата. Поезії 1909 – 1914 рр./ [Упорядник В.О.Шевчук]. – К.: Молодь, 1990. -.264 с.

25. Українське  Диво : Поетична антологія./ [Упорядник В.Коломієць]. – К.: Укр. письменник, 2005. – 535 с.

26. Франко І. З вершин і низин. Вірші та поеми./ І.Франко. – К.: Рад.школа, 1990. – 575 с.

27. Шевченко Т.Г. Кобзар./ Т.Г.Шевченко. – К.: ЗнанняУкраїни, 1992. – 384 с.