Міжнародний день рідної мови

До Вашої уваги пропонується виставка

«Слово наше рідне: до Міжнародного дня рідної мови.»

 1057kkkkkkkkkk  77-1

Список літератури:

1. Бабич К.Д. Історія української літературної мови. / Бабич К.Д. – Львів: Вища школа, 1983. – 376с.

2. Бабич К.Д. Практична стилістика і культура мовлення. / Бабич К.Д. – Львів: Світ, 2003. – 431с.

3. Бевзенко С.П. Сучасна українська мова. Синтаксис: навчальний посібник / С.П. Бевзенко, Л.П. Литвин, Г.В. Семеренко. – К.: Вища школа, 2005. – 270с.

4. Білецький А.О. Про мову і мовознавство. / Білецький А.О. – К.: АртЕк, 1996. – 224с.

5. Бондар О.Г., СУМ: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія. / О.Г. Бондар, Ю.О. Карпенко, М.Л. Микитин-Дружинець – К.: ВЦ Академія, 2006. – 368с.

6. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис. / Вихованець І.Р.  – К.:Либідь, 1993. – 368с.

7. Галузинська Л.І. Українська мова (за професійним спрямуванням). / Л.І. Галузинська, Н.В.  Науменко, В.О. Колосюк — К.: Знання, 2008. – 430с.

8. Гуйванюк Н.В. Українська мова. Схеми, таблиці, тести: навчальний посібник. / Н.В. Гуйванюк, О.В. Кардащук, О.В. Кульбабська – Львів: Світ, 2005.– 304с.

9. Довідник з культури мови. – К.: Вища школа, 2005. – 399с.

10. Дудик П.С. Сучасна українська мова: завдання і вправи: навчальний посібник. / Дудик П.С. – К.: ВЦ Академія, 2009. – 264с.

11. Зеленько А.С. Загальне мовознавство: навчальний посібник. / Зеленько А.С. — К.: Знання, 2011. – 380с.

12. Зубков М.Г. Українська мова: універсальний довідник. / Зубков М.Г.  – Х.: ВД Школа, 2005. – 496с.

13. Історія української мови: Хрестоматія/ упоряд. С.Я. Єрмоленко, А.К. Мойсієнко. – К.: Либідь, 1996. – 288с.

14. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства. / Карпенко Ю.О. – К.: ВД Академія, 2006. – 336с.

15. Козачук Г.О. Українська мова: Практикум. / Козачук Г.О. – К.: Вища школа, 2008. – 414с.

16. Колоїз Ж.В. Сучасна українська мова: збірник завдань для лабораторних робіт. / Ж.В. Колоїз, Н.М. Малюга, В.В.Явір. – К.: Знання, 2006. – 356с.

17. Погиба Л.Т. Українська мова фахового спрямування. / Л.Т. Погиба, Т.О. Грибіниченко, Л.М. Голіченко. – К.: Кондор-Видавництво, 20012. – 350с.

18. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради. / Пономарів О. – К.: Либідь, 2001. – 240с.

19. Русанівський В.М. Історія української літературної мови. / Русанівський В.М. – К: Арт.Ек.,2002. – 424с.

20. Словник-довідник з культури української мови./ Д.Гринчишин, А.Капелюшний, О.Сербенська, З.Терлак. – К.: Знання, 2006. – 367с.

21. Ткаченко Є.М. Українська мова. Пунктуація: правила, вправи, диктанти. / Ткаченко Є.М. – Х.: Консум, 2001. – 288с.

22. Ткаченко О.Б. Українська мова і мовне життя світу. / Ткаченко О.Б. – К.: Спалах, 2004. – 272с.