Бібліотечна освіта

​БІБЛІОТЕЧНА ОСВІТА


Справити враження на сучасного читача, зробити відвідування бібліотеки яскравою подією – справа дуже нелегка. Необхідно мати нове бачення проблем, демонструвати сучасні підходи до роботи з інформацією. Нестандартний зміст і форма обслуговування, нові засоби комунікації, вивчення нових зростаючих потреб користувачів це нагальна потреба і необхідна умова роботи сучасної бібліотеки.

Концепція успіху тут – професіоналізм та креативність. Для ефективного професійного розвитку працівників нашої бібліотеки з 2015 року працює програма «Бібліотечна освіта».

Заняття проходять у форматі тренінгів, майстер – класів, круглих столів, доповідей з подальшим обговоренням актуальної професійної проблематики.

Безперервна професійна освіта працівників є запорукою високого рівня бібліотечного обслуговування, підвищення ролі бібліотеки в освітній і виховній діяльності університету.


28.05.2015 р. відбулось заняття бібліотекарів за програмою бібліотечної освіти.Тема заняття: «Особливості техніки безпеки в сучасній бібліотеці вищого навчального закладу».

circleБібліотека ВНЗ  сьогодні – це поєднання традиційних форм і методів роботи разом з перевіреними часом пристроями з технологічними та комунікаційними досягненнями соціуму.

Досвід показує, що збереження безпеки в роботі бібліотек – поняття комплексне, що досягається сукупністю зусиль ряду структур, де не останнє місце займає знання співробітниками належних правил і вміння застосування їх в критичний момент.

На занятті розглянуто питання:

1. Застосування  нових Правил охорони праці співробітників бібліотек від 12.12.2012 № 1398 (Зареєстров. в МЮ Укр. 03.01.2013 р. за № 41 / 22573) в роботі бібліотеки БДПУ.

2. Особливості роботи в бібліотеці БДПУ з пересувними драбинами і драбинками.

3. Нюанси  ТБ в роботі на копіювальних апаратах та з ПК.

 • Заняття було підготовлене
 • провідним бібліотекарем 
 • Бєлєвцевою Т.М.

04.06.2015 р. в рамках програми «Бібліотечна освіта» відбулось чергове заняття бібліотекарів. Це був мастер-клас на тему «Скорочення слів і словосполучень українською мовою в бібліографічному описі: загальні вимоги та правила», згідно ГОСТ7.1-2003 (чинний від 01.01.2014 р.), та ДСТУ 3582:2003.

circle

В цих документах установлюються нові вимоги та правила в  загальних положеннях щодо скорочення слів і словосполучень під час складання бібліографічного опису, надаються розширені приклади прийнятих та умовних скорочень. Для цього заняття була підготовлена та проведена роз’яснювальна презентація, після якої прошли колективні обговорювання.

 • Заняття було підготовлене
 • зав. відділом комплектування
 • та наукової обробки документів
 • Площенко Н.М.

circle

24.09.2015 р.  відбулися чергові навчання колективу бібліотечній освіті.

Темою цього практичного заняття стало використання у бібліотечному пошуку електронного каталогу, який знаходиться на сайті нашої бібліотеки. На конкретних прикладах були показані всі можливості цієї програми. Під час занять були жваві колективні обговорення.

 • Заняття було підготовлене
 • зав. відділом комплектування
 • та наукової обробки документів
 • Площенко Н.М.

1 (1)

26.11.2015 р. Нові часи поширюють вимоги до сучасного бібліотекаря. Змінюються професійні орієнтири взаємодії бібліотекаря і користувача. «Професійна етика бібліотекаря»  тема останнього  в поточному  році заняття бібліотекарів.

 • Заняття було підготовлене
 • бібліотекарем І категорії
 • Ушановою С. І.

26.01.2016 р. відбулось заняття на тему «Підвищення рівння знань інформаційної компетентності бібліотекарів».

Сьогодні бібліотеки розширюють свою функціональну нішу, стають необхідними осередками інформаційного суспільства. Сучасні бібліотекарі повинні змінювати традиційні підходи до формування фондів, бо електронні ресурси дають змогу відкрити нову сторінку для удосконалення системи бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів.

5

Опанування новими технологіями допомагає бібліотекарям стати для суспільства провідниками у світ інформації, новітніми інфоцентрами, де сконцентровані найгрунтовніші знання та ідеї людства.

Тому для підвищення рівня знань, інформаційної компетентності бібліотекарів серед комп’ютерних технологій, на семінарському занятті вивчалися основні етапи роботи текстового редактора Microsoft Office Word, які допоможуть їм в подальшій роботі бібліотекаря.

 • Заняття було підготовлене та проведено
 • Провідним бібліотекарем
 • Потапенко Г.В.

26.05.2016 року  у фонді рідкісної і цінної книги бібліотеки(ФРЦК) відбулися чергові заняття з бібліотечної освіти. 

Колеги були ознайомлені з нормативними документами, які визначають завдання і напрямки роботи фонду.

Окремо обговорювалися критерії і порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з фондів бібліотек, згідно інструкції Міністерства культури і мистецтв України 2001р. Основну увагу приділено питанню збереження і зберігання книжкового фонду.

11

Розглядалися також методи і форми роботи щодо популяризації ФРЦК та його вклад у просвітницьку і наукову діяльність вишу.

Наочно були продемонстровані книжкові колекції та окремі унікальні видання кінця XIX – початку XX століття.

Заняття провела бібліотекар I-ї категорії
                                                              Кіосєва В.Ф.


12.10.2016 р. відбулось заняття бібліотекарів за програмою бібліотечної освіти.

Тема заняття: Бібліотечне краєзнавство: традиційні та інноваційні аспекти.

Краєзнавство є одним з провідних напрямків діяльності бібліотек, і це – характерна риса нашого часу, коли українське суспільство приділяє значну  увагу вихованню національної свідомості, високої моральності, знанню вітчизняної історії та літератури.

circle

Мета бібліотечного краєзнавства – зібрати, зберегти і надати користувачам документальні джерела та інформацію про минуле та сучасність рідного краю.

Краєзнавча діяльність – одна з унікальних сфер діяльності бібліотеки і дуже приємно, що наша краєзнавча робота не є марною, що вона потрібна і затребувана читачами, не залишає їх байдужими і спонукає до вивчення рідного краю.

 • Заняття провела зав. довідково-інформаційним відділом
 •   Піщальнікова О.Б.

25.01.2017р. відбулось заняття на тему «Підвищення рівня знань інформаційної компетентності бібліотекарів».

На попередньому заняті фахівці бібліотеки розглядали можливості роботи в програмі Microsoft Office Word. Сьогодні для підвищення рівня знань та інформаційної компетентності бібліотекарів, було продовжено знайомство з  Microsoft Office, а саме – робота з програмою PowerPoint.

На занятті вивчалися основні етапи роботи з програмою: підготовка презентацій, її перегляд та можливості застосування презентацій в роботі бібліотекарів.

 • Заняття було підготовлене та проведено
 • Провідним бібліотекарем
 • Потапенко Г.В.

20.06.2017 відбулось чергове заняття з програми «Бібліотечна освіта». Працівниками бібліотеки була прослухана доповідь  «Сучасна українська література: тенденції, напрями, течії».

 • Доповідь підготувала та провела
 • завідувач відділу обслуговування
 • Філон Ірина Михайлівна.