Фонд рідкісної і цінної книги

ФОНД РІДКІСНОЇ І ЦІННОЇ КНИГИ


Стислий огляд фонду рідкісної та цінної книги

Книга  займає особливе місце серед пам'яток історії та культури, виступає матеріальним носієм духовного надбання людства. Рідкісні і цінні видання є найвагомішою частиною бібліотечного фонду університетської бібліотеки. Вони становлять історично-культурну цінність, тому збереження та забезпечення доступу сучасним та майбутнім поколінням є одним з найважливіших завдань бібліотеки.

Фонд рідкісної і цінної книги (ФРЦК) бібліотеки Бердянського державного педагогічного університет засновано у грудні 2012 року за ініціативи керівництва університету та бібліотеки.

Відділ є самостійним структурним підрозділом бібліотеки ФРЦК, має окреме приміщення для збереження фонду. Користувачі фонду обслуговуються згідно чинної інструкції.

Зібрання рідкісних видань нараховує близько 1000 примірників наукових, науково-популярних, довідкових, навчальних документів з багатьох галузей знань та художньої літератури. Але процес комплектування фонду не є сталим, він продовжує поповнюватися завдяки вилученню книг з основного фонду університетської бібліотеки, даруванню з особистих бібліотек викладачів та студентів.  В фонді знаходяться документи надруковані українською та російською мовами. Хронологічні рамки фонду рідкісної і цінної книги — друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття.

Найстаріше видання: «Книги разрядные, по официальным оных спискам, изданныя с Высочайшего соизволения ІІ отделением Его Императорского Величества канцелярии», 2 том 1855 року перевидання. Він охоплює вцілілі з 15 по 24 книги розрядів 1628-1636 років.

Книги розрядные

Особливе місце у фонді відведено документам з історії Бердянська, зокрема, з питань розвитку освіти. Саме з цих стародруків розпочалися дослідження науковців учбового закладу для написання 5-томного літопису «Матеріали з історії Бердянського педагогічного університету».

3

 
В фонді збереглися всі 82 основних та 4 додаткових томи найпершого видання фірми «Брокгауз-Ефрон» — «Энциклопедический Словарь» за редакцією професора І.Є. Андрієвського, в продовженні К.К. Арсеньєва та професора Ф.Ф. Петрушевського (1890-1907).


Наявні також:

не менш відомий «Энциклопедический Словарь Русского Библиографического Института Бр. А. и И. Гранат и К°» (58 томів різних років 7-го і 11-го видань).

 

 

 

 

  • «Большая советская энциклопедия» за ред. О.О. Шмідта (1926-1948).
  • «Педагогическая энциклопедия» за ред. Г. Калашнікова, М.С. Епштейна (1927-1929).

5

У великому обсязі представлені в фонді узагальнені праці передових досліджень фізиків і математиків ХІX століття, які в подальшому стали основою багатьох сучасних наук.

Наприклад, книги з новітніх розділів математики:

  • Крилова О.М. (всесвітньо відомого математика і механіка, інженера і винахідника) з питань математичної фізики і прикладної математики.
  • Лоренц Г. Элементы высшей математики (1901; 1919; 1926).
  • Дзиобек О. Курс аналитической геометрии: в 2 ч. (1911; 1912).

6

 
  • Бертран Ж. Теоретическая арифметика (1885), (з доповненнями і перекладом Білібіна Н.).
  • Билибин Н. Теоретическая арифметика. Составленная по Бертрану (1911).
  • Лобачевский Н.И. Новые начала в геометрии (1912).
  • Лукьянченко С.И. Пространство Лобачевского-Болье (1914).

7

 
Сторінка   < 1  2  3  >