Нормативно-правові документи

Нормативно-правові документи


1. Закон України    «Про бібліотеки і бібліотечну справу» /  від  27.01.1995 №32 / 95-ВР

2. Закон України   «Про авторське право і суміжні права» / від 23.12.1993 № 3792 — ХІІ із змінами

3. Типові правила користування бібліотеками в Україні. Зареєстрований  в МОН України 8 липня 1999 року за № 449/ 3742 / зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 р.

4. Про затвердження Типових правил користування бібліотекою вищого  закладу освіти Міністерства освіти України Наказом МОН № 321 від 31.08.1998 року

5. Постанова № 177 «Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації» / від 22 березня 2017 р. 

6. Положення про електронні освітні ресурси. Затведжений Наказом МОН України від 01.10.2012 № 1068 / зі змінами, внесеними згідно Наказом Міністерства освіти і науки України від 01.09.2016 р. №1061

7. ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Набув чинності 01.07.2016 згідно з наказом ДП УкрНДНЦ від 04.03.2016 № 65

8. ДСТУ 3582―2013. Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ).На заміну ДСТУ 3582—97; чинний від 2014—01—01.

9. Кодекс етики бібліотекаря  Затверджено конференцією Української бібліотечної асоціації  30 травня 1996 року / у новій редакцій затверджено конференцією УБА 26 листопада 2013 р.

10. ДСТУ 7448:2013 «Інформація та документація Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять».

11. ДСТУ ISO5127:2007. Інформація і документація. Словник термінів (ISO 5127:2001, IDT). Прийнятий 24.12.2007. Набув чинності 01.10.2009

12. ДСТУ ГОСТ 7.1.1.2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та складання.

13. Примірне положення про бібліотеку вищого навчального закладу ІІІ-ІV  рівнів акредитації. Затверджений Наказом МОН України від 06.08.2004р. № 641

14.  Маніфест ІФЛА про Інтернет. Прийнятий Сесією Ради ІФЛА 23 серпня 2002 р.

Бібліотека. Бердянський державний педагогічний університет