Відділ обслуговування

 • Відділ обслуговування бібліотеки
 • Бердянського державного педагогічного університету

Відділ обслуговування є самостійним структурним підрозділом бібліотеки який підпорядковується завідувачу бібліотеки.  Основною ціллю відділу є забезпечення бібліотечно-інформаційного обслуговування навчальної, наукової та виховної роботи університету.

8

 

Завідувач відділу обслуговування

  Філон Ірина Михайлівна

Корпус № 1, Читальний зал — каб. 149

Тел. 128 (внутрішній)

Культурно-просвітницька діяльність відділу скоординована з факультетами університету та передбачає популяризацію кращих зразків української та світової наукової і художньої літератури. Вона спрямована на виховання духовності, культури, патріотизму та соціальної активності молоді.

Популярність Інтернету відкрила для відділу обслуговування нове поле діяльності – віртуальний сервіс – обслуговування на відстані. Спектр віртуальних послуг зростає відповідно до потреб і можливостей різних категорій користувачів. Це – віртуальні виставки, презентації нових надходжень, літературно-художні та інформаційні огляди, слайд-полиці, віртуальні екскурсії та кінолекторії. Відділ є ініціатором впровадження таких програм,   як «Підвищення інформаційної компетентності користувачів бібліотеки», «Просування читання у сучасному інформаційному просторі», «Медіаресурси на допомогу навчальному процесу», «Бібліотечна освіта», «Літературна вітальня».

читальный зал

IMG_1655

У своїй роботі відділ обслуговування керується офіційними документами з бібліотечної справи, наказами і розпорядженнями по університету та бібліотеці, регламентуючою і технологічною документацією бібліотеки і відділу, правилами внутрішнього трудового розпорядку та положенням про відділ обслуговування бібліотеки БДПУ.

101_0228

Виставка до Дня науки

Неможливо уявити бібліотеку БДПУ без центрального абонементу. Височезні стелі, дерев’яні стелажі… Книжковий фонд нараховує більш ніж 150 тисяч примірників. Абонемент обслуговує професорсько-викладацький склад, співробітників і студентів таких факультетів: філології та соціальних комунікацій, психолого-педагогічної освіти та мистецтв, гуманітарно-економічного факультету. У розпорядженні читачів великі фонди освітньої, художньої та навчальної літератури з філології, історії, права та інших гуманітарних дисциплін.

 

Оксана Олександр.

 • Провідний бібліотекар 
 • Золотар 
 • Людмила Миколаївна
 
 • Бібліотекар 
 • Білявська
 • Оксана Олександрівна

Абонемент № 1 знаходиться: корпус №1, кабінет № 9, тел. 129 (внутрішній)

Абонемент №2, обслуговує гуманітарно-економічний факультет за напрямками: фінанси, менеджмент, економіка та факультет фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти. До фонду абонементу відповідно входить література з математики, економіки, фізики, технічних наук та комп’ютерних технологій.

Співробітники абонементу працюють разом з кафедрами профільних факультетів, вивчають інтереси та вимоги читачів, надають кваліфіковану допомогу та консультації студентам у виборі книг.

Бібліотекар І категорії

Ушанова

Світлана Іванівна

Абонемент №2 знаходиться: корпус № 1А, кабінет № 101 Тел. 255 (внутрішній)

Довгі роки дружби, спільної праці пов’язують абонемент №3 й факультет дошкільної, спеціальної та соціальної освіти. Фонд абонементу комплектується згідно зі  спеціалізаціями та напрямками розвитку інституту. Досить широко представлена література з психології, спеціальної педагогіки, методики дошкільного виховання.

З 2010 року абонемент обслуговує викладачів і студентів факультету фізичного виховання. Книжковий фонд поповнився літературою на спортивну тематику та здоровий спосіб життя.

Наталья Анатоль.

 

Ольга Борис.

 • Завідувач секторів абонементів
 • Кюрчева Наталія Анатоліївна

 

 • Бібліотекар
 • Парапанова Ольга Євгенієвна

Абонемент №3 знаходиться: корпус № 5А, кабінет №104. 

Візитною карткою відділу є  універсальна читальна зала на 80 місць. Тиша, комфорт, професіоналізм співробітників створюють умови для плідної навчальної та наукової праці. В читальному залі досить повно представлений фонд довідкових видань, постійно змінюються експозиції тематичних виставок, працює літературна вітальня.

Ирина Михал4

 

IMG_20160831_102205

 • Зав. відділу обслуговування
 • Філон Ірина Михалівна
 
 • Зав. секторів читальних залів
 • Романова Наталя Валентинівна

Універсальна читальна зала знаходиться: корпус №1, кабінет № 47 Тел. 128 (внутрішній)

Медіацентр надає широкий спектр інформаційних та інформаційно-освітніх послуг. Студенти та викладачі університету завжди можуть скористатися ПК з відкритим доступом до Інтернету. До послуг користувачів інформаційні пошукові системи, фонд підручників на електронних носіях.

Медіацентр активно формує репозитарій фонд наукових праць викладачів університету це монографії, навчальні посібники, дисертації, журнальні публікації, що перебувають у відкритому доступі на спеціальних носіях і викликають живий інтерес у читачів.

23

Бібліотекар І категорії

Потапенко

Галина Володимирівна

Медіацентер знаходиться: корпус № 1, кабінет № 48 Тел. 127

На сьогоднішній день виникла необхідність виявлення, дослідження, пропагування і збереження книжкової спадщини, наближення її до науковців та широких читацьких кіл.

Фонд рідкісної і цінної книги гостинно відкрив свої двері у грудні 2012 року. Працівники фонду багато роблять для організації, збереження та поповнення фонду; наукового вивчення та формування колекції; створення та ведення довідково-пошукового апарату; залучення фонду для наукового та навчального використання.

33

Бібліотекар І категорії

Кіосєва

Валентина Федорівна

Фонд рідкісної та цінної книги знаходиться: корпус № 1, кабінет № 25

Структурними підрозділами відділу обслуговування є спеціалізовані читальні зали суспільно-політичної літератури (каб. 43) і дошкільної педагогіки та психології (каб. 504). Ці зали поєднують у собі бібліотечну та методичну роботу, обладнані відповідно до сучасних вимог комп’ютерною технікою, що забезпечує доступ до мережі Інтернет та надає можливість студентам безкоштовно користуватися електронними бібліотечними ресурсами нарівні з традиційними книжковими. Фонди постійно поповнюються за рахунок наукових праць викладачів гуманітарно-економічного факультету, а також факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти.

 

56

 • Провідний бібліотекар
 • Куторга  Алла Володимирівна
 • (кабінет 143)
 
 • Провідний бібліотекар 
 • Бєлєвцева Тетяна Миколаївна
 • (кабінет 504)

Читальний зал суспільно-політичної літератури знаходиться: корпус № 1, кабінет №43  Тел. 221 (внутрішній)

Читальний зал дошкільної педагогіки та психології знаходиться: корпус № 5А, кабінет № 504