155 років від дня народження М. М. Коцюбинського (1864—1913), українського письменника й громадського діяча

10.09.2019


Список літератури:

 1. Азьомов В. Необхідність розірвання свідомісного кола зла — через магічний кристал повісті Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків» / В. Азьомов // Українська мова і література в школі. — 2019. — № 1. – С. 39–44.
 2. Григоришин Г. Життєва філософія європейських народів у літературі на прикладі творів М. Коцюбинського, Р. Рільке та В. Шекспіра : бінарний урок з української та світової літератури, 8 клас /  Г. Григоришин // Українська мова й література в сучасній школі. — 2013. — № 8. – С. 44–46.
 3. Євдокименко В. Суспільно — політичні погляди М. М. Коцюбинського. / В. Євдокименко. — К. : Політвидав, 1964. — 58 с.
 4. Калениченко Н. Л. Великий сонцепоклонник : життя і творчість Михайла Коцюбинського / Н. Л. Калениченко. — К. : Дніпро, 1967. — 251 с.
 5. Калениченко Н. Л. Михайло Коцюбинський : нарис життя і творчості / Н. Л. Калениченко. — К. : Дніпро, 1984. — 189 с.
 6. Кирієнко О. Кохання у житті Михайла Коцюбинського / О. Кирієнко, І. Коляда // Історія в рідній школі. — 2018. — № 7 (8). – С. 38–41.
 7. Ковалів Ю. Михайло Коцюбинський (1864 – 1913) // Історія української літератури кінець ХІХ – поч. ХХІ ст. : підручник: у 10 т. : Т. 2. У пошуках іманентного сенсу / Юрій Ковалів. – К. : ВЦ «Академія», 2013. – С. 247 – 289.
 8. Колінько О. «Вражіння, настрої, інтимні переживання в гармонії з оточенням, внутрішній дух річей» (С. Єфремов) як домінанти імпресіоністичної новели М. Коцюбинського та Б. Зайцева // «Цілий світ у краплі води…» : компаративний дискурс української і російської новели кінця ХІХ – початку ХХ ст. : монографія / Олена Колінько. – К., 2012. – С. 143 – 166.
 9. Коцюбинская И. М. Михаил Коцюбинский / И. М. Коцюбинская; пер. с укр. Т. Стах. — М. : Молодая гвардия, 1969. — 192 с.
 10. Коцюбинська-Єфіменко З. Х. Михайло Коцюбинський : життя і творчість / З. Х. Коцюбинська-Єфіменко. — К. : Держлітвидав, 1955. — 287 с.
 11. Коцюбинський М. Збірка творів / М. Коцюбинський ; уклад. Н. Левченко. — Х. : Прапор, 2008. — 336 с.
 12. Коцюбинський М. М. Вибрані твори : в 4-х т. / М. М. Коцюбинський ; ред., авт. передмов. І. І. Стебун. — К. : Держвидав України, 1936. – Т. 4. — 387 с.
 13. Коцюбинський М. М. Вибрані твори : в 4-х т. / М. М. Коцюбинський. — К. : Держвидав України, 1936. – Т. 3. — 458 с.
 14. Коцюбинський М. М. Вибрані твори. / М. М. Коцюбинський. — К. : Держлітвидав, 1961. — 656 с.
 15. Коцюбинський М. М. Дорогою ціною : вибрані твори : для серед. шк. віку / М. М. Коцюбинський. — К. : Веселка, 1979. — 172 с.
 16. Коцюбинський М. М. Дорогою ціною : вибрані твори : для серед. шк. віку / М. М. Коцюбинський ; ред. кол. : В. Я. Андрущенко та ін. — К. : Веселка, 1966. — 240 с.
 17. Коцюбинський М. М. Дорогою ціною : вибрані твори : для серед. шк. віку / М. М. Коцюбинський ; ред. кол. : В. Я. Андрущенко та ін. — К. : Веселка, 1984. — 205 с.
 18. Коцюбинський М. М. Дорогою ціною : для серед. шк. віку / М. М. Коцюбинський ; упоряд. текстів, передмов., прим. та навч.-метод. матеріалів І. Андрусяка. — К. : Школа, 2006. — 270 с.: іл.
 19. Коцюбинський М. М. Твори : в 2-х томах : Повісті та оповідання (1884-1906) / М. М. Коцюбинський ; упорядн. і прим. М. С. Грицюти ; вступ. стат. Н. Л. Калениченко ; ред. тому М. Т. Яценко. — К. : Наукова думка, 1988. — Т. 1. — 584 с.
 20. Коцюбинський М. М. Твори : в 2-х томах : Повісті та оповідання (1907-1912) ; статті та нариси / М. М. Коцюбинський ; упор. і прим. В. А. Зіпи ; ред. тому Н. Л. Калениченко. — К. : Наукова думка, 1988. — Т. 2. — 496 с.
 21. Коцюбинський М. М. Твори : в 2-х томах : повісті та оповідання (1907-1912) ; статті та нариси / М. М. Коцюбинський ; упорядн. і прим. В. А. Зіпи ; ред. тому Н. Л. Калениченко. — К. : Наукова думка, 1988. — Т. 2. — 496 с.
 22. Коцюбинський М. М. Твори : в 5-ти т. / М. М. Коцюбинський ; ред. П. Тичина. — К. : Держ. вид-во художньої літератури, 1947. — Т. 1. — 468 с.
 23. Коцюбинський М. М. Твори : в 5-ти т. / М. М. Коцюбинський ; ред. П. Тичина. — К. : Держ. вид-во художньої літератури, 1947. — Т. 2. — 468 с.
 24. Коцюбинський М. М. Твори : в 5-ти т. / М. М. Коцюбинський ; ред. П. Тичина. — К. : Держ. вид-во художньої літератури, 1947. — Т. 3. — 468 с.
 25. Коцюбинський М. М. Твори : в 7-ми томах : Листи (1905-1910) / М. М. Коцюбинський. — К. : Наукова думка, 1973. — Т. 6. — 312 с.
 26. Коцюбинський М. М. Твори : в 7-ми томах : Листи (1910-1913) / М. М. Коцюбинський. — К. : Наукова думка, 1973. — Т. 7. — 416 с.
 27. Коцюбинський М. М. Твори : в 7-ми томах : Листи 1886-1904 / М. М. Коцюбинський. — К. : Наукова думка, 1973. — Т. 5. — 430 с.
 28. Коцюбинський М. М. Твори : в 7-ми томах : Оповідання. Повісті 1897-1908 / М. М. Коцюбинський. — К. : Наукова думка, 1973. — Т. 2. — 384 с.
 29. Коцюбинський М. М. Твори : в 7-ми томах : Оповідання. Повісті 1908-1913 / М. М. Коцюбинський. — К. : Наукова думка, 1973. — Т. 3. — 427 с.
 30. Коцюбинський М. М. Твори : в 7-ми томах : Повісті, оповідання (1884-1897) / М. М. Коцюбинський. — К. : Наукова думка, 1973. — Т. 1. — 408 с.
 31. Коцюбинський М. М. Хвала життю : новели ; повість / М. М. Коцюбинський. — К. : Дніпро, 1991. — 427 с.
 32. Коцюбинський М. М. Ялинка : оповідання : для молодш. шк. віку / М. М. Коцюбинський. — К. : Молодь, 1954. — 19 с.
 33. Коцюбинський М. М. Ялинка : оповідання : для молодш. шк. віку / М. М. Коцюбинський. — К. : Молодь, 1958. — 26 с.
 34. Коцюбинський М. Твори / М. Коцюбинський. — К. : Молодь, 1966. — 460 с.
 35. Кузнецов Ю. Б. Поетика прози Михайло Коцюбинського / Ю. Б. Кузнецов. — К. : Наукова думка, 1989. — 272 с.
 36. Кузнецов Ю. Слідами феї Моргани : вивчення творчості М. М. Коцюбинського в школі : посібник для вчителя / Ю. Кузнецов, П. Орлик. — К. : Радянська школа, 1990. — 208 с.
 37. М. М. Коцюбинский и русская литература : документы и материалы / сост. В. Я. Звиняцковский. — К. : Наукова думка, 1989. — 192 с.
 38. Масальський В. І. Мова і стиль творів М. Коцюбинського / В. І. Масальський. — К. : Радянська школа, 1965. — 128 с.
 39. Мельник М. Ю. Михайло Коцюбинський «Тіні забутих предків». 10 клас / М. Ю. Мельник // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2018. — № 31- 32. – С. 27–30.
 40. Михайло Коцюбинський : життя і творчість у портретах, ілюстраціях і документах / упорядник М. М. Пожупенко, Л. Є. Прокопенко. — К. : Радянська школа, 1970. — 314 с.
 41. Потупейко М. Михайло Коцюбинський: ранній період життя і творчості / М Потупейко. — К. : Рад. письменник, 1964. — 180 с.
 42. Пошуки прекрасного : твори Михайла Коцюбинського : навч. посібник / упоряд. В. І. Шкляра. — К. : Грамота, 2004. — 400 с.
 43. Семенчук І. Р. Зачарований красою людською // Зачаровані красою людською : розповіді про письменників : книга для вчителя / І. Р. Семенчук – К. : Радянська школа, 1988. – С. 3-116.
 44. Смілянський Л. Михайло Коцюбинський : повість / Л. Смілянський. — К. : Молодь, 1968. — 156 с.
 45. Смілянський Л. Михайло Коцюбинський. / Л. Смілянський. — К. : Держлітвидав, 1955. — 227 с.
 46. Спогади про Михайла Коцюбинського / упорядник М. М. Потупейко. — 2-е видання. — К. : Дніпро, 1989. — 278 с.
 47. Турган О. Агон життя і смерті у творчості М. Коцюбинського / О. Турган // Слово і час. — 2017. — № 6. – С. 28–35.
 48. Шестопалова Т. П. Стильові пошуки М. М. Коцюбинського // Історія української літератури та літературно-критичної думки кінця ХІХ – початку ХХ століття : підручник для студентів факультету української філології денної та заочної форм навчання / кол. авт. : О. А. Галич, О. О. Бровко, І. А. Веретейченко та ін. – Луганськ : Альма-матер, 2008. – С. 20 – 43
 49. Якимова О. Лебедина пісня Михайла Коцюбинського. За повістю «Тіні забутих предків» / О. Якимова // Українська мова та література. — 2018. — № 23- 24. – С. 26–32.