Апостол української ідеї

23.09.2016

(до 150-річчя від дня народження М. Грушевського)


1. Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу / М. Грушевський. – К.: Либідь, 2006. – 256 с.

2. Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні / М. Грушевський. – К.: Освіта, 1992. – 192 с.

3. Грушевский М. Иллюстрированная история Украины: учебник для вузов. – Донецк : БАО, 2002. – 768 с.

4. Грушевський М. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / уклад. Й.Й. Брояк, В.Ф. Верстюк / М. Грушевський. – Донецьк : БАО, 2006. – 736 с.

5. Грушевський Михайло. Ілюстрована історія України: з додатками та доповненнями / Михайло Грушевський. – Донецьк : БАО, 2008.
 – 736 с.

6. Грушевський М. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / М. Грушевський. – К.: Варта, 1993. – 256 с.

7. Грушевський М.С. Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн. / М.С. Грушевський. – К.: Наукова думка, 1991. –

Т.1: До початку XІ віку. – 1991.– 649 с.

Т.2: XІ-XІІІ вік. – 1992. – 633 с.

Т.3: До року 1340. –1993. – 586 с.

Т.4: XІV-XVІ віки. – 1993 – 585 с.

Т.5: Суспільно-політичний і церковний устрій і відносення в українсько-руських землях XІV-XVІІ віків. – 1994. – 687 с.

Т.6: Житє економічне, культурне, національне XІV-XVІІ віків. – 1995. – 667 с.

Т.7: Козацькі часи – до року 1625. – 1995. – 623 с.

Т.8: Роки 1626-1650. – 1995. – 288 с.

8. Грушевський М.С. Історія української літератури: в 6 т. 9 кн. Т.1. / упоряд. В.В. Яременко / М.С. Грушевський. – К.: Либідь, 1993. – 392 с.

9. Грушевський М. На порозі Нової України: Гадки і мрії / М. Грушевський. – К.: Наукова думка, 1991. – 128 с.

10. Грушевський М.С. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця X1V сторіччя / М.С. Грушевський. – К.: Наукова думка, 1991. – 541 с.

11. Грушевський М. Новий період історії України за роки від 1914 до 1919 / М. Грушевський. – К.: Либідь, 1992. – 46 с.

12. Грушевський М.С. Про батька козацького Богдана Хмельницького / М.С. Грушевський. – Дніпропетровськ : Січ, 1993. – 56 с.

13. Грушевський М.С. Про українську мову і українську школу / передм. Я.П. Гояна / М.С. Грушевський. – К.: Веселка, 1991. – 46 с.

14. Грушевський М.С. Твори: у 50 т.: Т. 4: Кн. 1: Суспільно-політичні твори (доба Української Центральної Ради, березень 1917 – квітень 1918) / М.С. Грушевський. – Львів : Світ, 2007. – 432 с.

15. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть / М. Грушевський. – К.: Знання, 1991. – 240 с.

16.  Грушевський М. Як жив український народ: Коротка історія України / М. Грушевський. – К.: РОВО, 1991. – 112 с.

17. Великий українець: Матеріали з життя та діяльності М.С. Грушевського / упоряд., комент., приміт. А.П. Демиденка. – К.: Веселка, 1992. – 552 с.

18. Копиленко О.Л. Повернення М.С. Грушевського / О.Л. Копиленко. – К.: Знання, 1991. – 48 с.

19. Копиленко О.Л. «Українська ідея» М. Грушевського: історія і сучасність / О.Л. Копиленко. – К.: Либідь, 1991. – 184 с.

20. Пристайко В. Михайло Грушевський: Справа «УНЦ» і останні роки (1931-1934) / В. Пристайко. – К.: Критика, 1999. – 351 с.