Діамантами висвічують слова

15.05.2017

(до 95 річчя  від дня народження А. Дімарова)


Список літератури:

1. Дімаров А. Біль і гнів : роман / А. Дімаров. — К. : Україна, 2004. — 926 с.

2. Дімаров А. Боги на продаж: міські історії / А. Дімаров. — К. : Радянський письменник, 1989. — 512 с.

3. Дімаров А. Будуть люди : роман / А Дімаров. — К. : Радянський письменник, 1964. — 313 с.

4. Дімаров А.А. В тіні Сталіна : повісті / А.А. Дімаров. — К. : Дніпро, 1990. — 176 с.

5. Дімаров А. Вибрані твори : в 2-х т. Т.1 Його сім’я. Ідол : романи. / А.А. Дімаров ; передм. В. Костюченка. — К. : Дніпро, 1982. — 535 с.

6. Дімаров, А.А. Вибрані твори : в 2-х т. Т.2 Син капітана. Док. На коні й під конем : повісті / А.А. Дімаров ; передм. В. Костюченка. — К. : Дніпро, 1982. — 616 с.

7. Дімаров А. Ідол : роман / А. Дімаров. — К. : Радянський письменник, 1962. — 327 с.

8. Дімаров А. Його сім’я : роман / А. Дімаров. — К. : Держ. вид-во худ. літ-ри, 1959. — 298с.

9. Дімаров А. Містечкові історії / А. Дімаров. — К. : Радянський письменник, 1983. — 558 с.

10. Дімаров А. На коні і під конем : повість для середн. шк. віку / А. Дімаров. — К. : Веселка, 1981. — 320 с.

11. Дімаров А. На поруки : повісті / А. Дімаров. — К. : Дніпро, 1972. — 436 с.    

12. Димаров А. Поселковые истории : повести / А. Димаров ; пер. с укр. — М. : Советский писатель, 1986. — 592 с.

13. Анатолій Дімаров: «Якщо і правда нас не врятує, то на що нам тоді сподіватися?»// Українська літературна газета. – 2012. – № 10. – С. 8 – 9.

14. Баранов В. На високогір’ї віку/ В. Баранов // Літературна Україна. – 2012. – № 20.

15. Наєнко М. Діамантами висвічують слова / М. Наєнко.// Слово і час. – 2012. – № 5. – С. 84 – 90.

16. Незручне слово письменника — громадянина. // Урядовий кур’єр. — 2017. — № 81. – С. 7.

17. Штонь Г. Анатолій Дімаров : літературний портрет / Г. Штонь. — К. : Рад. письменник, 1987. — 149 с.

18. Штонь Г. Анатолій Дімаров / Г. Штонь // Історія української літератури ХХ століття : у 2-х кн. : кн.2 : Друга половина ХХ ст. : підручник для ст-тів ВНЗ / за ред. В.Г. Дончика. — К. : Либідь, 1998. — С. 285 – 289.