Кленові листки болю й любові

10.05.2016

(до дня народження В.С.Стефаника 1871-1936)


1. Стефаник В.С. Вечірня година: оповідання: для молодш. та серед. шк. віку / В.С. Стефаник. – К.: Веселка, 1991. — 32 с.

2. Стефаник В.С. Вибрані твори. / В.С. Стефаник. – К.- Х.: Держвидав. худ. літ, 1945. – 235 c.

3. Стефаник В.С. Вибрані твори. / В.С. Стефаник. – К.: Держвидав. худ. літ, 1949. – 275 с.

4. Стефаник ВС. Вибране. / В.С. Стефаник. – Ужгород : Карпати, 1979. – 390 с.

5. Стефаник В.С. Избранные произведения: перевод с украинского / В.С. Стефаник. – М.: Госиздат. худ. лит, 1950. – 224 с.

6. Стефаник В.С. Катруся: вибрані твори / В.С. Стефаник. – К.: Веселка, 1971. – 102 с.

7. Стефаник В.С. Кленові листки: оповідання / В.С. Стефаник. – К.: Держвидав. худ. літ, 1949. – 56 с.

8. Стефаник В.С. Кленові листки: оповідання / В.С. Стефаник. – К.: Молодь, 1950. – 21 с.

9. Стефаник В.С. Кленові листки: оповідання / В.С. Стефаник; вст. стат. М.Ф. Нечитайлюка. – К.: Дніпро, 1987. – 237 с.

10. Стефаник В.С. Моє слово: новели та оповідання: для серед. та ст. шк. віку /  В.С. Стефаник. – К.: Веселка, 1991. – 190 с.

11. Стефаник В.С. Новели. / В.С. Стефаник. – 2-е видання. – Ужгород : Карпати, 1984. – 152 с.

12.Стефаник В.С. Публіцистика: вибране із статей, промов та листів / В.С. Стефаник. – К.: Держвидав. худ. літ, 1953. – 111 с.

13. Стефаник В.С. Рассказы. / В.С. Стефаник; перев. с укр. Н. Ляшко. – М.: Сов. писатель, 1947. – 237 с.

14. Стефаник В.С.  Рассказы. / В.С. Стефаник; перев. с укр. Н. Ляшко. –Симферополь : Крымиздат, 1955. – 237 с.

15. Стефаник В.С.  Твори в 2-х томах. / В.С. Стефаник. – К.: Держлітвидав, 1957. – Т. 1. – 437 c.

16. Стефаник В.С. Твори в 2-х томах. / В.С. Стефаник. – К.: Держлітвидав, 1957. – Т. 2. – 622 с.

17. Стефаник В.С. Твори. / В.С. Стефаник. – К.: Дніпро, 1964. – 551 с.

18. Стефаник В.С. Твори. / В.С. Стефаник. – К.: Дніпро, 1984. – 173 с.

19. Франко І. Про вибори в колишній Галичині. / І. Франко; Стефаник В., Мартович Л., Маковей О. – Л.: Вільна Україна, 1947. – 77 с.

Література про життя і діяльність Василя Стефаника.

20. Василь Стефаник. / М. Євшан // Критика; Літературознавство; Естетика. / М. Євшан  – К.: Основи, 1998. – С.213-216.

21. Василь Стефаник  // Історія української літератури: кінець ХІХ – початок ХХ столітть: у 2-х кн.: кн.1: підручник / за ред. проф. О.Д. Гнідан. – К.: Либідь, 2005. – С. 441– 475.

22. Василь Стефаник  // Історія української літератури: кінець ХІХ – початок ХХ столітть: підручник / за ред. Н.Й. Жук, В.М. Лесина. – К.:Вища школа, 1989. – С.305 –339.

23.Василь Стефаник / М.С. Грицай  // Українська література. / М.С. Грицай, В.Я. Неділько, І.О. Ладоня. – К.: Вища школа, 1989. – С.134 – 140.

24. Василь Стефаник // Історія української літератури: у 2-х томах: дожовтнева література / ред. І.О. Дзеверін . – К.: Наукова думка, 1987. – Т. 1. – С.544 – 552.

25. Василь Стефаник // Українські дожовтневі письменники: збірник літературно-критичних матеріалів / упорядник В.Ф. Шевченко, Л.Я. Дергаль. – К.: Рад. школа, 1985. – С. 253 – 261.

26. Василь Стефаник // Хрестоматія критичних матеріалів Т.3. / упоряд. С.М.Шаховський.  – Київ-Львів : Рад.школа,1949. – С. 114 –147.

27. Гнідан О.Д. Василь Стефаник: життя і творчість: посібник для вчителя / О.Д. Гнідан. – К.: Рад.школа, 1991. – 222 с.

28. Лесин В.М. Василь Стефаник:  життя і творчість / В.М. Лесин. – К.: Дніпро, 1981. – 150 с.

29. Лесин В.М. Василь Стефаник – майстер новели. / В.М. Лесин. – К.: Дніпро, 1970. – 828 с.

30. Неборак В. Інтерпретація новел В.Стефаника. / В.Неборак // Педагогічна думка. – 2016. – № 2. – С. 83-92.

31. Нежива Л. «Одна сльоза котилася по лиці, як перла по скалі». Художньо-стильовий аналіз новели В. Стефаника «Камінний хрест». / Л.Нежива // Українська мова й літ. в сер. школах. – 2011. –  № 12. – С. 50-57.

32. Поліщук Я. Творчість Василя Стефаника в ідеологічному ракурсі. / Я. Поліщук // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 7. – С. 27-30.

33. Слободян О.М. Проблеми еміграції галицьких селян у новелі В.Стефаника «Камінний хрест». 10-й клас. // вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 14. – С. 15 -20.

34. Тимків Н. Філософія повноти життя в новелі «Марія». Василь Стефаник: 140 років від дня народження. / Н. Тимків // Дивослово. – 2011. – № 5. – С. 21–25.