Мово рідна, мово солов’їна

09.11.2015


(до дня української писемності та мови)

1. Білецький А.О. Про мову і мовознавство: навч.посібник. / А.О.Білецький. – К.: “АртЕк”1996. – 224 с.

2. Дороз В.Ф. Крос-культурне навчання учнів-білінгвів української мови: монографія / В.Ф. Дороз. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 456 с.

3. Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. / А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк. – Донецьк : ТОВ ВКФ “БАО”, 2006. – 480 с.

4. Коваль А.П. Крилате слово. / А.П. Коваль. – Рад. школа, 1983. – 222 с.

5. Колоїз Ж.В. Сучасна українська літературна мова. / Ж.В. Колоїз, Н.М. Малюга, В.В. Явір. – К.: Знання, 2008. – 356с.

6. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навч.посібн. / З. Мацюк,

Н. Станкевич. – К.: Каравела, 2012. – 352 с.

7. Мова й література в проекції сучасних наукових парадигм: колективна монографія / М.М. Греб, С.М. Глазова, О.П. Калінько, Б.А. Салюк, С.І. Корнієнко. – Донецьк : ЛАНДОН, 2012. – 246 с.

8. Огієнко І.І. Історія української літературної мови. / І.І. Огієнко. – К.: Либідь, 1995. – 296 с.

9. Пономарів О. Культура слова: навч.посіб. / О. Пономарів. – К.: Либідь, 1999. – 240с.

10. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення: навчальний посібник. / Н.Я. Потелло. — 4-е вид. — К.: МАУП, 2001. — 256 с.

11. Русанівський В.М. Історія української літературної мови: підручник. – К.: АртЕк, 2002. – 424 с.

12. Сучасна українська мова: підручник. / за ред. О.Д. Пономарів. – К.: Либідь, 2005. – 488 с.

13. Ткаченко О. Українська мова і мовне життя світу. / О.Б. Ткаченко. – К.: Спалах, 2004. – 272 с.

14. 9 листопада – День Української писемності і мови. // Завуч. – 2007. – № 30. – С.1

15. Досяк О. Українська мова – серця подих: До дня рідної мови. / О.Досяк // Початкова Освіта. – 2007. – №5. – С. 2–4.

16. Дьомін О. Християнські реалії Візантії середини 19 століття та виникнення слов’янської писемності. / О. Дьомін  // Історія в школах України. – 2007. – С.47–49.

17. Крижко О.А. Походження української мови. / О.А. Крижко // Азовский вестник. – 2007.– №8 – С.3.

18. Ніколаєнко С. Вітальне слово міністра Освіти і Науки з нагоди дня Української мови та писемності. / С.Ніколаєнко // Освіта України. – 2005. – 4 листопада.

19. Усний етнографічний журнал: До міжнародного дня рідної мови // Історія в сер. і вищих навч. закладах України. – 2006. – №11–12. – С.46–49.

20. Степаненко М. Українська мова і суспільно-політичні трансформації сьогодення. / М. Степаненко // Українська мова. – 2015. – №2. – С.3–23.