Наукові досягнення викладачів БДПУ

20.04.2015


1.Богданов І.Т. Загальна фізика. Електрика і магнетизм: навчальний посібник / І.Т.Богданов, Н.Л. Сосницька, А.В. Генов – Стешенко. – Донецьк: ЛАНДОН – ХХІ, 2013. – 372 с.

2.Горецька О.В. Психологія сім’ї: навчальний посібник / О.В. Горецька, Н.І.Сердюк. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. – 216 с.

3.Гуренко О.І. Соціально – педагогічна робота в полікультурному суспільстві: навчальний посібник для студентів ВНЗ / за ред. проф. К.О.Баханова. – Донецьк: ЛАНДОН – ХХІ, 2014. – 480 с.

4.Дуброва О.В. Практична фонетика англійської мови: навчальний посібник / О.В.Дуброва, І.В. Шиманович. – Бердянськ: ФО – П Ткачук О.В., 2014. – 306 с.

5.Зайцева Л. Методика організації індивідуальної роботи в процесі формування у дітей дошкільного віку елементарної математичної компетентності: навчально – методичний посібник /Л. Зайцева. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. – 240 с.

6.Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта / за ред. д-ра пед. н., проф. Л.В. Коваль, ст. викл. Т.В. Ніконенко. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2014. – 288 с.

7.Казанцева Л.І. Теоретичні і методичні засади навчання дітей старшого дошкільного віку української мови в полікультурному просторі: монографія / Л.І. Казанцева. – Донецьк: ЛАНДОН – ХХІ, 2014. – 449 с.

8. Кашкарьова Л.Р. Проблеми спілкування в педагогічному колективі: навчальний посібник /Л.Р. Кашкарьова. – Бердянськ: БДПУ, 2014. – 148 с.

9.Кушнірюк С.Г. Спортивно – педагогічне вдосконалення: гандбол: підручник для студентів ВНЗ фізичного виховання, спорту і здоров’я людини / С.Г.Кушнірюк, В.М.Осіпов. – Бердянськ: ФОП Ткачук О.В., 2014. – 288 с.

10.Лиман І. Поширення імперських практик взаємин держави і церкви: релігійне життя Бердянська першого десятиріччя його існування /І. Лиман, С.Подколзіна. – Бердянськ: ФОП Ткачук О.В., 2015. – 118 с.

11.М’ягченко О.П. Біомеханіка людини: підручник для студентів факультетів фізичного виховання ВНЗ / О.П. М’ягченко. – Бердянськ: БДПУ, 2014. – 116 с.

12.Науково – методичні засади управління розвитком економіки курортно – рекреаційних підприємств, ринків, територій: монографія / за ред. проф. М.В.Ґудзь. – Бердянськ: БДПУ, 2014. – 398 с.

13.Немченко С.Г. Педагогіка вищої школи: підручник для студентів вищих навчальних закладів / С.Г. Немченко, О.Б. Голік, О.В. Лебідь. – Донецьк: ЛАНДОН – ХХІ, 2014. – 534с.

14. Ревуцька О.В. Вибрані питання логопедії: навчальний посібник / О.В.Ревуцька. – Бердянськ, БДПУ, 2014. – 288 с.

15.Сизоненко І.Г. Теорія та практика правової соціалізації дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: монографія / І.Г. Сизоненко. – Донецьк: ЛАНДОН – ХХІ, 2014. – 345с.

16.Хоменко В.Г. Комп’ютерні графічні пакети: навчальний посібник / В.Хоменко, С.Акімов, О.Овсянніков. – Донецьк: ЛАНДОН – ХХІ, 2013. – 232 с.

17.Чемоніна Л.В. Сучасні технології навчання освітньої галузі «Мови і літератури в початковій школі»: практичний курс: навчальний посібник / Л.В.Чемоніна. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. – 160 с.

18.Черняк О.І. Теорія хаосу в економіці: підручник / О.І.Черняк, П.В.Захарченко, Т.С.Клебанова. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2014. – 288 с.