Нова українська школа – шлях у майбутнє

29.11.2018


1. Барабаш О. Внутрішньошкільний контроль в умовах НУШ. З досвіду роботи / О. Барабаш // Завуч. – 2018. – № 19. – С. 17–24.

2. Бардакова Ю. Нова українська школа – у запитаннях та відповідях / Ю. Бардакова // Початкове навчання та виховання. – 2018. – № 25–26. – С. 2–13.

3. Бібікова І. Використання мнемотехніки на уроках математики як ефективний шлях реалізації концепції «Нової української школи» / І. Бібікова // Математика в рідній школі. – 2018. – № 7–8. – С. 42–47.

4. Водолазька Т. Учителі як творці освітнього середовища Нової української школи / Т. Водолазька // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 15–16. – С. 7–11.

5. 2018 рік пройде під гаслом Нової української школи // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 208. – С. 2.

6. Завойко Н. Моніторингові дослідження якості освіти в умовах Нової української школи / Н. Завойко // Директор школи. – 2018. – № 7–8. – С. 14–28.

7. Кайло О. НУШ : учитель і самоосвітня діяльність учнів / О. Кайло // Завуч. – 2018. – № 20. – С. 4–12.

8. Калініна Л. Нова українська школа : базовий стандарт професійної діяльності керівника / Л. Калініна, О. Онаць // Директор школи. – 2018. – № 21–22. – С. 25–31.

9. Коберник І. Оцінювання в Новій українській школі : ресурс для розвитку замість вироку / І. Коберник // Завуч. – 2018. – № 17. – С. 10–12.

10. Короденко М. Тисяча першопрохідців (Нова українська школа) / М. Короденко // Освіта України. – 2018. – № 31. – С. 5.

11. Короденко М. Нові ролі, нові соціальні зв’язки. Нова українська школа / М. Короденко // Освіта України. – 2018. – № 32. – С. 5.

12. Кущ О. В. Нова українська школа : педагогічна свобода вчителя, безпечний шкільний простір / О. В. Кущ // Педагогічна майстерня. – 2018.– № 4. – С. 12–15.

13. Логачевська С. Реалізація особистісно орієнтованого підходу у формуванні читацьких умінь у 1 класі Нової української школи / С. Логачевська, О. Іщенко // Початкова школа. – 2018. – № 5. – С. 12–14.

14. Матат Д. В очікуванні змін. Якісна, сучасна і доступна – саме такою буде Нова українська школа / Д. Матат // Освіта України. – 2017. – № 2. – С. 4.

15. Матат Д. Кроки до нової школи (Нова українська школа) / Д. Матат // Освіта України. – 2017. – № 8. – С. 5.

16. Матат Д. Нова школа – новий зміст / Д. Матат // Освіта України. – 2017.  –№ 38. – С. 10.

17. Матат Д. Нова українська школа : основи стандарту освіти / Д. Матат // Освіта України. – 2016. – № 50. – С. 6.

18. Матат Д. Нові зірки – для НУШ (Учитель року – 2018) / Д. Матат // Освіта України. – 2018. – № 18–19. – С. 8–9.

19. Мороз О. О. У світі казок. Кольоровий дидактичний матеріал до уроків математики у 1-му класі Нової української школи. Уроки 16-30 / О. О. Мороз // Початкове навчання та виховання. – 2018. — № 30. – С. 31–38.

20. Мудрий І. Л. Міжшкільні комбінати : роль і місце в розбудові нової школи – школи майбутнього / І. Л. Мудрий // Управління школою. – 2018. – № 10–12. – С. 92–94.

21. Оніщенко І. Нова українська школа / І. Оніщенко // Початкове навчання та виховання. – 2018. – № 22–24. – С. 24–27.

22. Оніщенко І. Педагогіка партнерства як ключовий компонент Нової української школи / І. Оніщенко // Початкове навчання та виховання. – 2018. – № 22–24. – С. 28–32.

23. Ордановська А. В. Сучасний учитель – агент Нової української школи / А. В. Ордановська // Основи здоров’я. – 2018. – № 10. – С. 4-6.

24. Підготовка вчителів Нової української школи // Завуч. – 2018. – № 5. – С. 4–8.

25. Про тонкощі роботи в НУШ // Англійська мова в початковій школі. – 2018. — № 9. – С. 11–14.

26. Пузиревич К. В. Як реально створити Нову українську школу за 2-3 роки. Акмеологічна проектна лабораторія життєтворчості особистості / К. В. Пузиревич // Педагогічна майстерня. – 2018. – № 3. – С. 13–21.

27. Сікорський П. Як швидко і якісно зреалізувати ідеї концепції «Нова українська школа» ? / П. Сікорський // Освіта. – 2017. – № 21–22. – С. 5.

28. Сорока В. Бачення нової школи (Концепція Нової української школи) / В. Сорока // Освіта України. – 2016. – № 24. – С. 10.

29. Ткаченко Л. Концепція «Нова українська школа»: реалізацію розпочато / Л. Ткаченко // Освіта. – 2017. — № 40–41. – С. 2–3.

30. Токар Н. НУШ : за новим стандартом / Н. Токар // Завуч. – 2018. – № 15. – С. 4–6.

31. Хаблак Г. Новій українській школі бути! / Г. Хаблак // Директор школи. – 2018. – № 17–18. – С. 64–81.

32. Химинець В. Оновлення початкової ланки освіти в контексті євроінтеграційної політики України (Нова українська школа) / В. Химинець // Учитель початкової школи. – 2018. – № 9. – С. 3–5.

33. Цицюра С. М. Ключові компетентності Нової української школи. Семінар-практикум / С. М. Цицюра // Початкове навчання та виховання. – 2018. – № 25–26. – С. 14–32.

34. Цісар Н. Нова українська школа : Чого ми прагнемо ? / Н. Цісар // Завуч. – 2018. – № 6. – С. 4–8.

35. Ягупа І. Адаптаційно-ігровий цикл початкової освіти : особливості організації діяльності учнів (Нова українська школа) / І. Ягупа // Учитель початкової школи. – 2018. – № 3. – С. 28–31.