Розвиток педагогічної майстерності майбутніх вчителів

22.02.2018

(рекомендаційний список газетно-журнальних статей)


1. Вознюк О. Розвиток педагогічної дійсності / О. Вознюк // Вища освіта України. — 2017. — № 2. — С. 23–31.

2. Гриневич Л. Кваліфікація вчителя – найбільший виклик для нас / Л. Гриневич, Н. Молчанова // Англійська мова в початковій школі. — 2017. — № 3. – С.2.

3. Дідківська Т. Підвищення професійної майстерності та розвиток творчості вчителів початкових класів / Т. Дідківська // Початкове навчання та виховання. — 2015. — № 13 (14). – С. 3–21.

4. Коваленко Г. Про щоденну практику та навчання учителя / Г. Коваленко // Англійська мова в початковій школі. — 2017. — № 2.– С. 6–10.

5. Коновець С. Розвиток майстерності вчителя // Педагогічна газета. – 2013. – № 5. – С.6

6. Корінець З. Професійна культура як чинник самоорганізації педагогічної діяльності / З. Корінець // Вища освіта України. — 2015. — № 3. – С. 53–58.

7. Кремень В. Якісна освіта – вимога сьогодення. З доповіді на загальних зборах НАПН України / В. Кремень // Дошкільне виховання. — 2015. — № 1. – С. 2–4.

8. Курмишева Н. Кар’єра педагога: професійне зростання чи становлення фахівця? / Н. Курмишева // Вища школа. — 2017. — № 2. – С.53–60.

9. Мартиненко С. Діагностування індивідуальних особливостей педагога / С. Мартиненко // Початкова школа. — 2016. — № 1. – С. 49–52.

10. Матат Д. Педагогічна майстерність об’єднує / Д. Матат // Освіта України. – 2015. – № 41. – С. 5.

11. Михайлов О. Технологія розвитку педагогічної майстерності в школі майбутнього : обґрунтування складових / О. Михайлов // Рідна школа. – 2014. – № 6. – С.20–28

12. Ничкало Н. Українська наукова школа педагогічної майстерності — скарбниця сьогодення й майбутнього / Н. Ничкало // Рідна школа. — 2013. — № 3. – С. 3–11.

13. Пасько К. Ефективність спілкування як умова продуктивної професійної діяльності педагога / К. Пасько // Вища овіта України. — 2017. — № 1. – С. 72–76.

14. Рощупкіна Т. Вчимося розвивати креативність / Т. Рощупкіна // Соціальний педагог. — 2017. — № 8. – С. 10–15.

15. Сікорський П. Як розв’язати проблему профілізації? / П. Сікорський // Освіта. — 2017. — № 3 (4). – С. 4.

16. Сорока В. Бачення нової школи. (Концепція нової української школи) / В. Сорока // Освіта України. — 2016. — № 24. – С. 10.

17. Тимченко О. Педагогічна майстерня. «Урок – основна форма організації навчання». Засідання методичного об’єднання вчителів початкових класів / О. Тимченко // Початкове навчання та виховання. — 2014. — № 28 (29). – С. 2–7.

18. Чаркіна Т. Теоретичні аспекти формування полікультурних компетенцій в сучасному освітньому просторі / Т. Чаркіна // Історія та правознавство. — 2017. — № 1 (2). – С. 8–12.

19. Шовш К. Інформаційна культура соціального педагога : особливості формування та реалізації / К. Шовш // Вища овіта України. — 2017. — № 1.– С. 65–71.

20. Юрченко А. В. Андрущенко : «Нову школу збудує новий вчитель» / А. Юрченко // Освіта. — 2016. — № 47. – С. 3.