СНІД – проблема ХХІ століття 

25.11.2015

(до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом)


1. Азбука СПИДа / под ред. М. Адлера. – М.: «Мир», 1991. – 69 с.

2. ВІЛ / СНІД та формування здорового способу життя: навчальний посібник. – К., 2008. – 175 с.

3. Вчителю про СНІД: методичні матеріали на допомогу вчителю валеології / С.В. Кириленко, В.В. Морозова,  В.Я.  Чаплинський. – К.: ІЗМН, 1997. – 44 с.

4. Гирин В.Н. Что мы знаем о СПИДе / В.Н. Гирин, В.Г. Порохницкий. – К.: Здоровья, 1989. – 48 с.

5. Грибан В.Г. Валеологія. / В.Г. Грибан. – К., 2005. – 251 с.

6. Данилин Г. Поединок со СПИДом. Болезнь победит человека или человек победит болезнь? / Г. Данилин. – М.: Профиздат, 1991. – 96 с.

7. Жульова С. Педагогічні умови формування готовності майбутніх вчителів основ здоров’я до ведення первинної профілактики на ВІЛ / СНІД. Монографія / С. Жульова. – Бердянськ, 2014. – 222 с.

8. Захарова Н.М. Популяризація здорового способу життя серед учнівської молоді: навчальний посібник / Н.М. Захарова, О.І. Гуренко. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2009. – 181 с.

9. Інфекційні хвороби, що набули соціального значення // Додаток до підручника з основ медичних знань для студентів усіх спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. – К.: Освіта України, 2006. – 56 с.

10. Люди и ВИЧ. – К., 2001. – 350 с.

11. Люди и ВИЧ. – К., 2004. – 505 с.

12. Мороз О. Группа риска / О. Мороз. – М.: «Просвещение», 1990. – 96 с.

13. Организации, работающие в области ВИЧ / СПИД в Украине: справочник. – К., 2004. – Вып. 1. – 529 с.

14. Покровский В.И. СПИД. Синдром приобретенного иммунодефицита / В.И. Покровский, В.В. Покровский. – М.: «Медицина», 1988. – 46 с.

15. Профілактика негативних явищ серед учнівської та студентської молоді (наркоманія, алкоголізм, СНІД): навчально-методичний посібник / В.Є. Сорочинська, О.А. Удалова, О.Ю. Удалова, В.С. Штифурак. – К.: 2003. – 168 с.

16. Рытик П.Г. СПИД. Синдром приобретенного иммунного дефицита / П.Г. Рытик, А.Г. Коломиец, Н.Д. Коломиец. – Минск: «Белорусь», 1988. – 127 с.

17. Смирнов В.В. Коріння СНІДу / В.В. Смирнов, Л.О. Тарасишин. – К., 1988. – 48 с.

18. СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита / под ред. В.П. Широбокова. – К.: Здоровье, 1988. – 232 с.

19. Страшко С.В. Соціально-просвітницькі тренінги з формування мотивації до здорового способу життя та профілактики ВІЛ /СНІДУ / С.В. Страшко. – К.: Освіта України, 2006. – 260 с.

20. Тези доповідей та матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Здорове довкілля – здорова нація» 12-15 червня 2008 року. – Бердянськ, 2008. – 210 с.

21.Толопило А. Социально-правовая поддержка наркозависимых и ВИЧ-позитивных лиц: справочно-методическое пособие / А. Толопило. – Одесса, 2003. – 264 с.