Світоч українського слова

11.10.2016

(до 80 річчя від дня народження І.Ф. Драча, українського поета.)


1. Драч И. Американская тетрадь: стихи, драматическая поэма / И. Драч; перев. с укр. Ю. Мезенко. — М.: Советский писатель, 1984. — 180 с.

2. Драч І.Ф. Американський зошит: вірші, переклади. драматична поема / І. Ф. Драч. — К.: Молодь, 1980. — 206 с.

3. Драч І.Ф. Балади буднів. / І.Ф. Драч. — К.: Радянський письменник, 1967. — 150 с.

4. Драч І. Берло: поезії / І. Драч. — К.: Грамота, 2007. — 912 с.

5. Драч І.Ф. Вибрані твори: в 2-х т.: Т.1: Поезії. / І.Ф. Драч. — К.: Дніпро, 1986. — 351 с.

6. Драч І.Ф. Вибрані твори: в 2-х т.: Т.2: Вірші та драматичні поеми. / І.Ф. Драч. — К.: Дніпро, 1986. — 326 с.

7. Драч І.Ф. Вірші та поеми. / І.Ф. Драч. — К.: Дніпро, 1991. — 213 с.

8. Драч І.Ф. До джерел: вірші, поеми, переклади. / І.Ф. Драч. — К.: Дніпро, 1972. — 302 с.

9. Драч И. Зеленые врата: стихи / И. Драч; перев. с укр. — М.: Советский писатель, 1980. — 144 с.

10. Драч І.Ф. Корінь і корона. / І.Ф. Драч. — К.: Радянський письменник, 1974. — 109 с.

11. Драч І.Ф. Лист до калини: поезії, поеми: для ст. шк. віку / І.Ф. Драч; передм. Д.В. Павличка. — К.: Веселка, 1990. — 286 с.

12. Драч І.Ф. Поезії. / І.Ф. Драч. — К.: Молодь, 1967. — 184 с.

13. Драч І.Ф. Сонячний фенікс: вірші та драматична поема. / І.Ф. Драч. — К.: Молодь, 1978. — 160 с.

14. Драч І.Ф. Храм сонця: поезії / І.Ф. Драч. — К.: Радянський письменник, 1988. — 125 с.

15. Ільницький М. Іван Драч: нарис творчості / М. Ільницький. — К.: Рад. письменник, 1986. — 221 с.

16. Тимошенко О.Ф. Чорнобильська катастрофа та її наслідки крізь призму вивчення поеми Івана Драча «Чорнобильська Мадонна». / О.Ф. Тимошенко // 17. Історія та правознавство. – № 11. – С. 29.

18. Ткаченко А.О. Іван Драч. / А О Ткаченко. — К.: Дніпро, 1988.— 272 с.

19. Ткаченко А.О. Іван Драч.  // Нові імена в програмі з української літератури: посібник для вчителя / упоряд. В.Я. Неділько. — К.: Освіта, 1993. – С. 277 – 295.