Творчий спадок письменниці

13.12.2018


1.Вовчок М. Вибрані оповідання / М. Вовчок. — К. : Рад. школа, 1949. — 426 с.

2. Вовчок М. Вибрані твори / М. Вовчок. — К. : Держлітвидав, 1949. — 346 с.

3. Вовчок М. Живая душа : роман / М. Вовчок. — К. : Молодь, 1962. — 336 с.

4. Вовчок М. Записки причетника : роман / М. Вовчок. — К. : Гослитиздат, 1955. — 384 с.

5.Вовчок М. Записки причетника : роман / М. Вовчок. — К. : Дніпро, 1985. — 343 с.

6. Вовчок М. Казки : для середнього шкільного віку / М. Вовчок ; худож. В. А. Євдокименко. — К. : Веселка, 1988. — 383 с.

7. Вовчок М. Кармелюк : казка для середнього шкільного віку / М. Вовчок. — К. : Веселка, 1979. — 45 с.

8. Вовчок М. Козачка : вибрані твори / М. Вовчок. — К. : Веселка, 1974. — 183 с.

9. Вовчок М. Маруся : оповідання / М. Вовчок. — К. : Веселка, 1959. — 99 с.

10. Вовчок М. Медведь : сказки / М. Вовчок. — К. : Веселка, 1954. — 50 с.

11. Вовчок М. Медведь : сказки для дошкольного возраста / М. Вовчок ; пер. с укр. А. Потаповой. — К. : Веселка, 1983. — 16 с.

12. Вовчок М. Народні оповідання / М. Вовчок ; худож. О. І. Хорунжий. — К. : Дніпро, 1989. — 271 с.

13. Вовчок М. Народні оповідання / М. Вовчок. — К. : Дніпро, 1977. — 291 с.

14. Вовчок М. Народні оповідання : повісті та оповідання : для середнього та старшого шкільного віку / М. Вовчок ; передмова О. Є. Масенка ; худож. В. А. Ульянова. — К. : Веселка, 1983. — 276 с.

15. Вовчок М. Оповідання, казки, повісті, роман / М. Вовчок. — К. : Молодь, 1954. — 52 с.

16. Вовчок М. Оповідання, казки, повісті, роман / М. Вовчок. — К. : Наукова думка, 1983. — 636 с.

17. Вовчок М. Рассказы из народного русского быта / М. Вовчок. — К. : Рад. письменник, 1949. — 185 с.

18. Вовчок М. Рассказы из народного русского быта ; Живая душа : роман / М. Вовчок. — К. : Голитиздат Украины, 1954. — 466 с.

19. Вовчок М. Рассказы из русского народного быта ; Записки причетника : роман / М. Вовчок. — К. : Дніпро, 1990. — 595 с.

20. Вовчок М. Твори в 2-х томах  / М. Вовчок. — К. : Дніпро, 1983. — Т. 1.  Народні оповідання. — 437 с.

21.  Вовчок М. Твори в 2-х томах  / М. Вовчок. — К. : Дніпро, 1983. — Т. 2. Казки. — 485 с.

22. Вовчок М. Твори / М. Вовчок. — К. : Молодь, 1972. — 446 с.

23. Вовчок М. Твори : в 7-ми томах / М. Вовчок. — К. : Наукова думка, 1964. — Т. 1. — 463 с.

24. Вовчок М. Твори : в 7-ми томах / М. Вовчок. — К. : Наукова думка, 1964. — Т. 2.— 601 с.

25. Вовчок М. Твори : в 7-ми томах / М. Вовчок. — К. : Наукова думка, 1965. — Т. 3. — 658 с.

 26. Вовчок М. Твори : в 7-ми томах / М. Вовчок. — К. : Наукова думка, 1965. — Т. 4. — 518 с.

27. Вовчок М. Твори : в 7-ми томах / М. Вовчок. — К.: Наукова думка, 1965. — Т. 5. — 475 с.

28. Вовчок М. Твори : в 7-ми томах / М. Вовчок. — К. : Наукова думка, 1966. — Т. 6. — 575 с

29. Вовчок М. Твори : в 7-ми томах : кн.1 / М. Вовчок. — К. : Наукова думка, 1966. — Т. 7. — 594 с.

30. Вовчок М. Твори : в 7-ми томах : кн.2 / М. Вовчок. — К. : Наукова думка, 1966. — Т. 7. — 420 с.

31. Вовчок М. Тюлевая баба : рассказы, повести, сказки / М. Вовчок. — М. : Худож. лит, 1984. — 536 с.

Сторінки творчого життя

1.Брандис Е. Марко Вовчок / Е. Брандис. – М. : Молодая гвардия, 1968. – 336 с.

2. Гаєвська Н. Марко Вовчок. Творчий доробок письменниці. До 180-річчя від дня народження / Н. Гаєвська // Українська мова і література в сучасній школі. – 2013. – № 12. – С. 4–7.

3. Зубрихіна О. Композиційні особливості історичної повісті Марка Вовчка «Маруся» / О. Зубрихіна // Слово і час. – 2018. – №  3. – С. 59–68.

4. Кизименко О. М. «Інститутка» Марка Вовчка – перша українська реалістична повість. Урок-дослідження. 9 клас / О. М. Кизименко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018 – № 30. – С. 17–22.

5. Крутікова Н. Е. Сторінки творчого життя (Марко Вовчок в житті і праці) / Н. Е. Крутікова. – К. : Дніпро, 1965. – 388 с.

6. Куліш П. Взгляд на малороссийскую словесность по случаю выхода в свет книги «Народні оповідання Марка Вовчка» / П. Куліш // Українська література XІX століття : хрестоматія : навчальний посібник / П. Куліш. – К. : Либідь, 2006. – С. 379-380.

7. Лобач-Жученко Б. Б. Літопис життя і творчості Марка Вовчка / Б. Б. Лобач-Жученко. – К. : Дніпро, 1983. – 463 с.

8. Латанський С. «Яке піднесено чудове створіння ця жінка!» (Тарас Шевченко і Марко Вовчок) / С. Латанський // Запорізька правда. – 2016. – № 8. – С. 13.

9. Лобач-Жученко Б. Б. О Марко Вовчок : воспоминания, поиски, находки / Б. Б. Лобач-Жученко. – К. : Дніпро, 1987. – 399 с.

10. Проценко І. М. Вивчення творів М. Вовчка в школі / І. М. Проценко. – К. : Радянська школа, 1959. – 142 с.

11. Сохацька Є. Феномен Марка Вовчка / Є. Сохацька  // Дивослово. – 2013. – № 12. –  С. 45–51.

12. Хоменко Б. В. Ясна зоря української літератури : До 150 річчя з дня народження Марка Вовчка / Б. В. Хоменко. – К. : Знання, 1983. – 48 с.

13. Худаш Л. С. Вивчення творчості Марка Вовчка в школі / Л. С. Худаш. – К. : Радянська школа, 1964. – 142 с.