Бердянський державний педагогічний університет: історія та сучасність

23.09.2019


Список використаної літератури:

 1. Безперервна фізико-математична освіта: проблеми, пошуки, перспективи : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Бердянськ : БДПУ, 2009. – 136 с.
 2. Бердянська чоловіча гімназія : остання третина XІX століття / упоряд. В. М. Константінова, І. І. Лиман. – Київ : Освіта України, 2006. – Т. 1. – 528 с.
 3. Бердянські педагогічні курси та педагогічний технікум (1920–1935 роки) : матеріали з історії БДПУ / упоряд. І. І. Лиман, В. М. Константінова. – К. : Освіта України. 2008. – Т. 3. – 569 с.
 4. Герилів С. М. Наші Атланти: під покровом материнської сльози / С. М. Герилів. – Мелітополь : Вид. буд. Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 154 с.
 5. Демиденко В. К. Наукові праці / В. К. Демиденко ; упоряд., наук. ред. К. О. Баханов. – Донецьк : Юго-Восток, 2008. – 559 с.
 6. Діяльність Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету (2008-2009) / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 347 с.
 7. Інститут, де готують першого вчителя. 55-річний шлях Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету в особах, подіях, фактах / [О. Горецька, І. Дубінець, Л. Коваль та ін.]. – Бердянськ, 2014. – 78 с.
 8. Історична освіта в Бердянську: від чоловічої гімназії до соціально-гуманітарного факультету БДПУ / упоряд. І. І. Лиман, В. М. Константінова. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 254 с.
 9. Історія Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету (1936-2007) / упоряд. З. І. Вовчок. – Київ : Освіта України, 2008. – 168 с.
 10. Кафедри педагогіки і психології Бердянського державного педагогічного університету (1932–2012): історія та сучасність (до 80-річчя Бердянського державного педагогічного університету) / упоряд. О. В. Голуб. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 354 с.
 11. Кушніренко І. К. М. О. Корф: справа всього життя / І. К. Кушніренко, В. І. Жилінський. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2011. – 300 с.
 12. Михайличенко В. Взгляд через десятилетия. Физики и математики первой и второй групп БГПИ 1965–1970 гг. / В. Михайличенко. – 2-е изд. – Мелитополь : Изд. дом Мелитопольской городской типографии, 2014. – 280 с.
 13. Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності : колективна монографія / за ред. проф. І. Т. Богданова. – Київ : Освіта України, 2017. – 368 с.
 14. Сходинками історії дошкільної освіти (до 30-річчя спеціальності «Дошкільна освіта» у Бердянському державному педагогічному університеті) / упоряд. Л. Макаренко. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2015. – 288 с.
 15. Управління навчальним закладом : підручник для студентів вищих навчальних закладів / С. Г. Немченко, О. Б. Голік, О. А. Кривильова, О. В. Лебідь. – Донецьк : ЛАНДОН-XXІ, 2012. – 516 с.
 16. Шмидт-Очаковский Е. Лейтенант Шмидт («Красный адмирал»): воспоминания сына / Е. Шмидт-Очаковский. – Одесса : КП ОГТ, 2006. – 307с.
 17. Шумілова І. Ф. Педагогічне краєзнавство : навчальний посібник / І. Ф. Шумілова. – Донецьк : ЛАНДОН-XXІ, 2012. – 327 с.
 18. Шумілова І. Ф. Розвиток земських шкіл Північного Приазов’я: історико-педагогічний аспект : монографія / І. Ф. Шумілова. – Донецьк : Юго-Восток, 2008. – 206 с.
 19. Энциклопедия Бердянска : историко-краеведческий, общественно-политический справочник : в 2-х т. / авт. идеи В. И. Михайличенко. – Мелитополь : Изд. дом Мелитопольской городской типографии, 2013. – Т. 1 : А-Л. – 992 с.

 

Бібліографічні покажчики 

 1. Інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв : біобібліографія / відп. ред. Л. В. Коваль, О. І. Попова. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2015. – 314 с.
 2. Інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету : біобібліографія / відп. ред. Л. В. Коваль, О. В. Ревуцька. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2011. – 165 с.
 3. Інститут філології Бердянського державного педагогічного університету : біобібліографія (2006–2008). – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 133 с.
 4. Соціально-гуманітарний факультет Бердянського державного педагогічного університету : біобібліографія. – Донецьк : ЛАНДОН-XXІ, 2011. – 184 с.