Історія Бердянська

07.09.2015


Літопис міста Бердянська:

1. Алексеев Л.Ф. С веком наравне. / Л.Ф. Алексеев. – Днепропетровск: «Промінь», 1983. – 112 с.

2. Бастрыга И., Лыман И. Начала истории Бердянска. / Запорож. научн. об-во им. Я.Новицкого. – Запорожье, 2002. – 131 с.

3. Баханов К.А. Бердянск в дневниках титулярного советника В.К. Крыжановского: дневники. / К.А. Баханов, И.И. Лыман. – Запорожье: Просвіта, 2002. – 217 с.

4. Баханова Л.Ф. Странички жёлтые листая…: краеведческие очерки. / Л.Ф. Баханова. – Донецк: Юго-Восток, 2009. – 384 с.

5. Бердянск. – В кн. БСЭ. – Изд. 1-е. – Т. 5. – С. 587 – 588.

6. Бердянск. – В кн. Малая советская энциклопедия. – Т. 1. – С. 945.

7. Бердянск. – В кн. Радянська енциклопедія історії України. – Т. 1. – К., 1969. – С.123.

8. Бердянск. – В кн. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона. – Т. 6. – С.493.

9. Бердянск: взгляд через столетия: фотоальбом. / авт. – сост. В. Михайличенко. – Бердянск: Південна зоря, 2007. – 240 с.

10. Бердянськ: курорти України. / авт. П.І. Могильний. – К.: Мистецтво, 1973. – 48 с.

11. Бердянськ: минуле і сучасне: до 85-річчя Бердянського краєзнавчого музею: набір листівок. / авт. тексту Л. Ноздріна, Г. Чабан. – Бердянськ: БКМ, 2014. – 16 с.

12. Бердянськ: фотоальбом. / авт. В. Михайліченко. – К.: Мистецтво, 1981. – 128 с.

13. Бердянск: путеводитель. / ред. Ф.Н. Козловский. – Днепропетровск: Промінь, 1967. – 117с.

14. Бердянск: путеводитель. / ред. М.М. Котловская. – Днепропетровск: Промынь, 1973. – 72с.

15. Бердянський краєзнавчий музей: путівник. / керівник проекту Л.Т. Ноздріна. – Запоріжжя: Дике поле, 2011. – 140 с.

16. Бердянску 180 лет: фотоальбом. / авт. В. Михайличенко. – Бердянск: Південна зоря, 2008. – 96 с.

17. Бердянску 180: к 180 – летию основания города Бердянска. / руководитель проекта Л.Ноздрина. – Бердянск,2007. – 136 с.

18. Бессараб М.І. Бердянськ. / М.І. Бессараб, С.В. Трикозенко. / / Історія міст і сіл УРСР. Запорізька обл.. – К.: «РЕ», 1970. – с.114-137.

19. Бонусяк Анджей Польська спільнота Бердянська: виклики сучасності: монографія. / А.Бонусяк, О. Сухомлинов. – Донецьк: Юго-Восток, 2008.- 253 с.

20. Борщевский В.Я. Бердянск помнит 18-й год. О деятельности 1-го Бердянського Совета. / В.Я. Борщевский. – Запорожье, Кн. газ. изд-во, 1962. – 32 с.

21. Войцеховский Ю.В. Інтелігенція українського села: 1960 – ті – перша половина 1980–х років. / Ю.В. Войцеховський. – Київ–Бердянськ, 2004. 13 с.

22. Войцеховский Ю.В. Книга  «Азовское море с его приморскими и портовыми городами, их жителями, промыслами и торговлей, с приложением карты Азовского моря, составленной Н.Зуевым» –  как источник изучения истории Северного Приазовья. / / Північне Приазов’я / В.В. Крижко, В.А. Папанова. – Донецьк – Бердянськ: Норд-Прес, БДПУ, 2008. – с.107-116.

23. Головешко Л.М. Азовське козацьке військо та його нащадки: науково-популярне видання / Л.М. Головешко. – Маріуполь: Новий світ, 2012. – 330 с.

24. Головешко Л.М. Казачество Приазовья на рубеже ХХ – ХХІ вв. / Л.М. Головешко. – Мариуполь, 2010. – 376 с.

25. Головешко Л.М. Традиції та звичаї українських козаків ХV – XXI ст.: настільна книжка козака / Л.М. Головешко. – 2-е видання. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2014. – 408 с.

26. Дзвінка Р.І. «Хуртовина» – 20 років: виховний та етнокультурний аспекти діяльності студентського фольклорного колективу. / Р.І. Дзвінка. – Рівне – Бердянськ, 2008. – 122 с.

27. Доненко Н. (протоирей) Новомученики города Бердянска. / Н. Доненко – М., 2001. – 170с.

28. Жукова Н.А. Музей П.П. Шмидта в Бердянске: путеводитель. / Н.А. Жукова, Л.Ф.Ноздрина. – Днепропетровск: Промінь, 1983. – 54 с.

29. Ищук В.П. Азовские встречи: фотоочерк. / В.П. Ищук, В.И. Михайличенко, Н.Я.Федоренко. – Днепропетровск: «Промінь», 1980. – 63 с.

30. Киценко М. Сім’я Ульянових у Бердянську. / М. Киценко / / Запоріжжя в бурях революцій – Дніпропетровськ, 1969. – С. 71-85.

31. Константінова В. Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861 – 1904 рр). / В.М.Константінова. – Запоріжжя: Тандем, 2010. – 596 с.

32. Кравченко В.П. Хрестоматия по истории Приазовья (Античный мир. Средневековье. Новое Время). / В.П. Кравченко. – Х.: Факт, 2012. –  583 с.

33. «Кращий порт Азовського моря»: Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника». / упоряд. І.І. Лиман, В.М. Константінова. – Запоріжжя: Тандем–У, 2007. – 402 с.

34. Кривошей М.Ф. Музей семьи Ульяновых в Бердянске: путеводитель. / М.Ф. Кривошей.– Днепропетровск: Промінь, 1980. – 29 с.

35. Кривошей М.Ф. Рассветы над Бердой: путеводитель. / М.Ф. Кривошей, А.В. Иванченко. – Днепропетровск: Промінь, 1981. – 86 с.

36. Кривошей М.Ф. Северное Приазовье. / М.Ф. Кривошей, А.Я. Огульчанский, А.В.Иванченко. – Днепропетровск: «Промінь», 1976. – 62 с.

37. Кривошей М.Ф. Азовские косы: путеводитель. / М.Ф. Кривошей, А.В. Иванченко. – Днепропетровск: Промінь, 1982. – 93 с.

38. Культурна спадщина Бердянська: Довідник нерухомих пам’яток історії, культури та інших об’єктів культурної спадщини, розташованих у м. Бердянську. / Відділ культури виконавчого комітету Бердянської міської ради. – Запоріжжя: ПП «АА Тандем», 2008. – 44 с.

39. Курорт у солнечных лиманов: историко-краеведческий справочник-путеводитель. / ред. В.И. Михайличенко. – Бердянск: Південна зоря, 1997. – 32 с.

40. Лобода А. Ветер с моря. Рассказы о бердянских комиссарах. / рецензент М.Н. Сапун. – Днепропетровск: Проминь, 1989 – 182 с.

41. Михайличенко В.І. Барви Приазов’я: фотоальбом. / В.І. Михайличенко. – К.: Мистецтво, 1984. – 143 с.

42. Михайличенко В.И. Бердянск: взгляд через столетия: историко-краеведческие очерки. / В.Михайличенко, Е. Денисов, Н. Тишаков. – Бердянск: Південна зоря, 2007. – 432 с.

43. Михайличенко В.И. Музей Полины Осипенко: путеводитель. / В.И. Михайличенко, А.Д.Усольцев. – Днепропетровск: Промінь, 1982. -72 с.

44. Михайличенко В.И. Плечо друга. / В.И. Михайличенко. – Днепропетровск: Промінь, 1984. – 46 с.

45. Михайличенко В.И. У самого теплого моря: путеводитель. / В.И. Михайличенко. – Днепропетровск: Промінь, 1983. – 127 с.

46. Могильный П.И., Бердянск–город солнечный: путеводитель–справочник. / П.И.Могильный, А.Я. Огульчанский. – Днепропетровск: Промінь, 1976. – 78 с.

47. Моя Бердянщина: нариси історії. / колектив авторів. – Бердянськ: Південна зоря, 2008. – 256 с.

48. Музей истории города Бердянска – филиал БМК: путеводитель. / Л.Ф. Ноздрина. – Запорожье: Изд. «Дике поле», 2009.– 84 с.

49. Народи Північного Приазов’я (етнічний склад та особливості побутової культури). / керівники проекту. Б.М. Кочерга, Л.В. Афанасьєва. – Запоріжжя: Просвіта, 1997. – 176 с.

50. Ноздрина Л.Ф. Записки краеведа: к 75-летию бердянского краеведческого музея. / Л.Ноздрина – Бердянськ: Модем, 2004. – 194 с.

51. Ноздрина Л.Ф. Записки краеведа: к 180-летию основания г. Бердянска. / Л. Ноздрина – Бердянск: ООО «Модем-1», 2007. – 306 с.

52. Ноздрина Л.Ф. Записки краеведа: к 185-летию основания г. Бердянска. / Л. Ноздрина –Запорожье: Дикое Поле, 2012. – 380 с.

53. Ноздрина Л.Ф Мемориальный дом–музей П.П. Шмидта: филиал Бердянского краеведческого музея: путеводитель / Л.Ф. Ноздрина, Т.В. Вайшля. – Бердянск: АРИУ, 2009 – 90 с.

54. Ноздрина Л.Ф Музей і відвідувач. / Л.В. Ноздріна. – Бердянськ – Донецьк: Норд-Прес, 2009. – 100 с.

55. Ноздрина Л.Ф. Музей «Подвиг» – филиал БМК: путеводитель. / Л.Ф. Ноздрина. – Запорожье: «Дике поле», 2010. – 34 с.

56. Ноздрина Л.Ф. Песенный фольклор болгар Приазовья. / Л.Ф. Ноздрина.– Мелитополь: Изд. дом Мелитопольской городской типографии, 2014. – 188 с.

56. Ноздрина Л.Ф. Фольклор болгарских сёл Бердянского района Запорожской обл. / Л.Ф.Ноздрина. – Запорожье: «Дике поле», 2010. – 88 с.

57. Обо всём на чистоту: открытая трибуна «Південної зорі»: коллективное интервью с известными людьми. – Бердянськ: Південна зоря, 2009. – 320 с.

58. Обо всём на чистоту: открытая трибуна «Південної зорі»: коллективное интервью с известными людьми: вып.2. – Бердянськ: Південна зоря, 2010. – 432 с.

59. Обо всём на чистоту: открытая трибуна «Південної зорі»: коллективное интервью с известными людьми: вып.3. – Бердянськ: Південна зоря, 2011. – 480 с.

60. Обо всём на чистоту: открытая трибуна «Південної зорі»: коллективное интервью с известными людьми: вып.4. – Бердянськ: Південна зоря, 2012. – 448 с.

61. Огульчанский А.Я. По морю Азовскому: путеводитель. / А.Я. Огульчанский, В.И.Михайличенко. – Днепропетровск: Промінь, 1983. – 63 с.

62. Північне Приазов’я: за матеріалами міжнар. науково–практ. конференції / за ред. В.В.Крижка, В.А. Папанової та ін. – Донецьк–Бердянськ: Норд–Прес, БДПУ, 2008 – 356 с.

63. Повітова столиця. Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника (1876-1893р.р.). / упор. І.І. Лиман, В.М. Константінова.– Бердянськ–Невинномиськ: РА «Тандем — У», 2007. – 378 с.

64. Право на життя: публікації «південнозорянців» — Бердянськ: Південна зоря, 2005. – 311с.

65. Роль та перспективи розвитку лікувальних факторів в оздоровленні та реабілітації на курорті державного значення Бердянськ: збірник наук. праць. / голов. редактор Л.І.Фесенко. – Бердянськ: АРІУ, 2007. – 152 с.

66. Руденко Н.Г. Азовский круиз: путеводитель (по городам Жданов, Ростов, Таганрог, Керчь, Бердянск). / Н.Г. Руденко.– Донецк: Донбасс, 1979. – 91 с.

67. Руднев А.М. Бердянску 150 лет. / А.М. Руднев. – Днепропетровск: Промінь, 1977. – 102 с.

68. Свердлов А.В. На море на Азовском. / А.В. Свердлов. – М.: Воениздат, 1968. – 222 с.

69. Соловьёв А.И. Голубые дороги Азова: путеводитель. / А.И. Соловьёв. – Днепропетровск: Промінь, 1985. – 135 с.

70. Сукач Г.Б. Бердянск. Страницы истории: каталог почтовых открыток, изданных до 1940 года. / Г.Б. Сукач. – Бердянск, 2007. – 60 с.

71. Сукач Г.Б. Бердянск и бердянцы. / Г.Б. Сукач. – Бердянськ. – 2007. – 68 с.

72. Усна історія Голодомору 1932-1933 років у Північному Приазов’ї: Бердянський вимір / упоряд. І.І. Лиман, В.М. Константінова. – Запоріжжя: Тандем–У, 2009. – 300 с.

73. Усна історія Голодомору 1932-1933 років у Північному Приазов’ї: матеріали історико-археографічних експедицій. / упоряд. І.І. Лиман, В.М. Константінова. – Запоріжжя: Тандем, 2009. – 530 с.

74. Федоренко Н.Я. Бердянск курортный: очерк. / Н.Я. Федоренко. – Днепропетровск: «Промінь», 1981. – 46 с.

75. Федоренко Н.Я. Бердянск курортный. / Н.Я. Федоренко. – Днепропетровск: «Промінь», 1977. – 40 с.

76. «Хуртовина» 25років: фотоальбом. / укладачі Л.В. Коваль, І.В. Дубинець, І.М. Пащенко. – Бердянськ, БГПУ. – 2013.

77. Чоп В. «Вольный Бердянск»: місто в період анархістського соціального експерименту (1918-1921). / В.Чоп, І.І. Лиман. – Тандем-У, 2007. – 479 с.

78. Шаульский Н.С. Морские ворота в Бердянске: очерк / Н.С. Шаульский, А.Л. Третьяков, Л.Ф. Алексеев. – Днепропетровск: «Промінь», 1980. – 110 с.

79. Энциклопедия Бердянска: историко–краеведческий, общественно–политический справочник: в 3-х т. / авт. идеи, рук. группы В.И. Михайличенко. – Мелитополь: Изд. дом Мелитоп. город., типогр.

Т.1.2013. – 992 с.

 Т.2.2014. – 920 с.

80. «Юне місто»: Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника». / упоряд. І.І. Лиман, А.М. Піменов. – Бердянськ-Р / Дону: Тандем-У, 2007. – 358 с.

 

Імена в історії Бердянщини

1. Бердянський літописець Василь Крижанівський. / упоряд. І.І. Лиман, В.М. Константінова. – Запоріжжя: Тандем-У, 2007. – 300 с.

2. Герилів С.М. Наші Атланти: жертовність во імя спасіння. / С.М.Герилів. – Тернопіль: Навч.книга. –Богдан,2015. – 292с.

3. Деловая элита Бердянска: современная история Бердянска в лицах: к 180-летию Бердянска. / под общ. ред. Т. Горячевой, С. Белоусова. – Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 2007, – 192 с.

4. Демьяненко Н. Жизнь – как море (очерки об известных людях Бердянска). / Н.Демьяненко. – Запорожье–Бердянск, 2003. – 112 с.

5. Ими гордится Бердянск. Из истории Бердянска в лицах за период независимости Украины: к 185- летию Бердянска. / под общ. ред. Т. Горячевой, А. Шадурина. – Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 2012. – 248 с.

6. Калугін Ю. “Командую флотом. Шмідт”. / Ю. Калугін. – К.: Молодь, 1969. – 385 с.

7. Классики литературы о П.Шмидте: Б.Пастернак, К.Паустовский,  А.Куприн, В.Катаев. / Сост.Л.М.Климова. –Одесса, изд-во КП ОГТ, 2007. – 85с.: ил.

8. Кіраль С. Життя, як спалах зорі (штрихи до біографії Трохима Зіньківського). / С. Кіраль / / Трохим Зіньківський – публіцист. –К.:ТОВ «Міжнародна фінансова агенція», 1997.– с.7-45.

9. Кушніренко І.К. Напівзабуті імена… Про О.М. Корфа та І.І. Рачинського. / І.К.Кушніренко, В.І. Жилінський. – Запоріжжя, 2004. – 118 с.

10. Лидеры Бердянска. / П.А. Гончарук, М.А. Ванжа, В.И. Михайличенко, В.Н. Текуч. – Зопоріжжя: Тандем-У, 2003. – 72 с.

11. Попов М.Я.  Красный адмирал. / М.Я. Попов. – К.: Политиздат Украины, 1988. – 142 с.

12. Поповский М. Судьба доктора Хавкина. – М.: Изд-во восточной лит-ры, 1963. – 130 с.

13. Шмидт–Очаковский Е.П. Лейтинант Шмидт («Красный адмирал»): Воспоминания сына. – Одесса, 2006. – 308 с.

Педагогічне краєзнавство

1. Бердянська чоловіча гімназія: у 3-х т. / упорядники: В.М. Константінова, І.І. Лиман. – К.: «Освіта України».,

Т.1: Остання третина ХІХ століття. – К.: Освіта України, 2006.– 528 с.

Т.2. Бердянська чоловіча гімназія (1901 – 1919 роки). – К.: Освіта України, 2007. – 631 с.

Т.3. Бердянські педагогічні курси та педагогічний технікум (1920-1935 роки). – К.: Освіта України, 2008. – 569 с.

Т.4. Бердянський інститут соціального виховання. Педагогічний інститут. Учительський інститут (1932 – 1953 роки). – К.: Освіта України, 2009. – 782 с.

Т.5. Бердянський (Осипенківський) державний педагогічний інститут (1953 – 1991 роки).- Донецьк: Ландон-ХХІ, 2012. – 638 с.

2. Бердянський державний педагогічний університет: історія сьогодення. / голова ред. ради В.А. Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – 286 с.

3. Войцеховський Ю.В. Історія; Освіта; Інтелігенція. / Ю.В. Войцеховський, Р.Ю.Войцеховський. – К.: Знання України, 2008. – 119 с.

4. Демиденко В.К. Наукові праці / Бердянський державний педагогічний університет; упорядн., наук. редакт. К.О. Баханов. – Донецьк: ТОВ «Юго–Восток, Лтд», 2008. – 559 с.

5. Діяльність Інституту філології Бердянського державного університету (2008 – 2009 навч. рік). / відп. ред. В.А. Зарва. – Донецьк: Юго–Восток, 2009. – 347 с.

6. Історія Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету (1936-2007). / упор. З.І. Вовчок. – К.: Освіта України, 2008.- 168 с.

7. Історична освіта в Бердянську: від чоловічої гімназії до соціально-гуманітарного факультету БДПУ. / упоряд. І.І. Лиман, В.М. Константінова. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – 254 с.

8. Кафедри педагогіки і психології Бердянського державного університету (1932-2012): історія та сучасність: до 80-річчя БДПУ / упоряд. О.В. Голуб. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – 354 с. 

9. Корф М.О. Наш друг. Малютка. / упорядн.: І.Ф. Шумілова. – Запоріжжя: «Просвіта», 2010. – 444 с.

10. Кушніренко І.К. М.О. Корф: справа всього життя. / І.К. Кушніренко, В.І. Жилінський. – Запоріжжя: Дніпровський металург, 2011. – 300 с.

11. Мандрыкина Т.С. Просветительская деятельность Н.А.Корфа в Бердянском уездном земстве (60-80 гг. ХІХст.) / Т.С. Мандрыкина, В.В.Беляева / / Национальная идентичность высшего образования в России…(материалы международной научно-практической конференции НГГТИ) – Невинномысск: НГГТИ, 2008. – с. 192–198.

12. Михайличенко В.И. Взгляд через десятилетия. Физики и математики первой и второй групп БГПИ 1965-1970 гг. / В.И. Михайличенко. – Мелитополь: Изд. дом Мелитопольской городской типографии, 2014. – 280 с.

13. Нечепоренко Л.С. Професійно–педагогічна діяльність М.О. Корфа: монографія. / Л.С.Нечепоренко, О.І. Попельнюх. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 216 с.

14. Повернення творчої спадщини М.О. Корфа. Спогади. Бібліографічні розвідки. / наук. ред. О.В. Башун. – Донецьк: Східний вид. дім, 2004. – 82 с.

15. ШевчукС.П.Історія шкіл Куйбишевського району: нариси: ч.1 / С.П.Шевчук. – Куйбишеве,2009. – 136с.

16. Шумілова І.Ф. Розвиток земських шкіл Північного Приазов’я: історико-педагогічний аспект: монографія. / І.Ф. Шумілова. – Донецьк: ТОВ « Юго–Восток,Лтд», 2008. – 206 с.

17. Шумілова І.Ф. Педагогічні ідеї М. Корфа щодо вдосконалення навчально–виховного процесу в початковій школі. / І.Ф. Шумілова / / збірник наукових  праць БДПУ: Педагогічні науки. № 2. – Бердянськ: БДПУ, 2006. – с. 202–206.

18. Шумілова І.Ф. Педагогічне краєзнавство: навчальний посібник. / І.Ф. Шумілова. – Донецьк: Ландон – ХХІ, 2012. – 328 с.

19. Юхно Ю. Мы были первыми (исповедь пионера кибернетики). / Ю. Юхно. – Бердянск: ЧП Дахновский, 2008. – 84 с.

 

Збережемо довкілля заради життя

1. Бронфман А.М. Азовское море. Основы реконструкции. / А.М. Бронфман, Е.П.Хлебников. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1985, – 272 с.

2. Водные ресурсы и вопросы рыбного хозяйства Азовского бассейна: сборник научных трудов НИАМ / гл. ред. Л.В. Изергин. – Бердянск: Интер–М, 2012. – 238 с.

3. М’ягченко О.П. Екологічні проблеми північного Приазов’я. / О.П. Мягченко – Бердянськ:  АРІУ, 2004. – 353 с.

5. Мягченко А.П. Экология. Охрана природы. Экономика рационального природопользования. / А.П. Мягченко. – Бердянск: АРИУ, 1997. – 208 с.

6. М’ягченко О.П. Екологія. Охорона природи. Економіка раціонального природокористування. / О.П. Мягченко. – Бердянськ, 2006. – 184 с.

7. Мягченко А.П. Концепции современного естествознания. Человек. Наука. Общество. / А.П. Мягченко. – Бердянск: АРИУ, 2004. – 230 с.

8. М’ягченко О.П.  Основи екології. / О.П. М’ягченко. – Бердянськ: АРІУ, 1997. – 96 с.

9. Портянко В.Ф. Природы доброе лицо: краеведческие очерки. / В.Ф. Портянко, В.В.Попивщая. – Днепропетровск: «Промінь»,1986. – 72 c.

10. Сім чудес Північного Приазов’я: природно–заповідний фонд Бердянська. / автор ідеї: М.Е.Масютина – Бердянськ: РІА «Партнер», 2004. – 44 с.

11. Cоловьев А.И. Море и берег. / А.И. Соловьев. – Ростов-н-Д.: Изд. Ростовского университета, 1987. – 88с.

12. Шнюков Е.Ф. Азовское море. / Е.Ф. Шнюков, В.П. Цемко. – К.: Знание УССР, 1987. – 48 с.