Історичними шляхами БДПУ

29.03.2021


Список літератури:

 1. Бердянська чоловіча гімназія : остання третина ХІХ століття / упорядники : В. М. Константінова, І. І. Лиман. — Київ : Освіта України, 2006. — 528 с. — (Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету ; т. 1).
 2. Бердянська чоловіча гімназія (1901—1919 роки) / упорядники : І. І. Лиман, В. М. Константінова. — Київ : Освіта України, 2007. —  631 с.— (Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету ; т. 2).
 3. Бердянський державний педагогічний інститут ім. П. Д. Осипенко / авт. кол. : Ю. М. Лизогуб, С. А. Могильний, М. Г. Сердюк. — Бердянськ : БДПІ, 1993. — 176 с.
 4. Бердянський державний педагогічний університет : історія, сьогодення / голова ред. ради В. А. Зарва. — Бердянськ : БДПУ, 2012. — 286 с.
 5. Бердянський державний педагогічний університет : культурний та інтелектуальний центр північного Приазов’я. — Бердянськ : БДПУ, 2002. — 14 с.
 6. Бердянський інститут соціального виховання. Педагогічний інститут. Учительський інститут (1932—1953 роки) / упорядники : В. М. Константінова, І. І. Лиман. — Київ : Освіта України, 2009. — 782 с. — (Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету ; т. 4).
 7. Бердянський (Осипенківський) державний педагогічний інститут (1953—1991 роки / упорядники : В. М. Константінова, І. І. Лиман. — Донецьк : Ландон-ХХІ, 2012. —638 с. — (Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету ; т. 5).
 8. Бердянські педагогічні курси та педагогічний технікум (1920-1935 роки) / упорядники : І. І. Лиман, В. М. Константінова. — Київ : Освіта України, 2008. —569 с. — (Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету ; т. 3).
 9. Діяльність Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету (2008—2009 навчальний рік) / відп. ред. В. А. Зарва. — Донецьк : Юго-Восток, 2009. — 347 с.
 10. Дошкільна освіта в персоналіях : до ювілею проф. К. Й. Щербакової / упоряд. О. Г. Брежнєва, Л. В. Макаренко. — Мелітополь : Видав. буд. Мелітопольської міської друкарні, 2016. — 248 с.
 11. Інститут, де готують першого вчителя : 55-річний шлях Інституту психолого- педагогічної освіти та мистецтв БДПУ в особах, подіях, фактах / авт. кол. : О. Горецька, І. Дубінець, Л. Коваль та ін. — Бердянськ : БДПУ, 2014. — 79 с.
 12. Інститут соціально-педагогічної та корекційної освіти : біобібліографія / відп. ред. І. Г. Улюкаєва. — Харків, 2015. — 211 с.
 13. Історична освіта в Бердянську : від чоловічої гімназії до соціально-гуманітарного факультету БДПУ / упорядники : І. І. Лиман, В. М. Константінова. — Бердянськ : БДПУ, 2012. — 254 с.
 14. Історія Бердянського державного педагогіческого університету в іменах / за заг. ред. І. Т. Богданова. — Київ : Освіта України, 2017. — 270 с.
 15. Кафедри педагогіки і психології Бердянського державного педагогічного університету (1932—2012 рр.) : історія та сучасність : до 80-річчя БДПУ / упорядник О. В. Голуб. — Бердянськ : БДПУ, 2012. — 354 с.
 16. Михайличенко В .И. Взгляд через десятилетия. Физики, математики и программисты БГПИ 1965—1970 гг. Выпускники разных лет. Преподаватели / В. И. Михайличенко. — 4-е вид. — Мелитополь : Изд. дом Мелитопольской город. типографии, 2018. — 512 с.
 17. Міжнародна діяльність Бердянського державного педагогічного університету : щорічний бюлетень, 2007 рік / упорядники : І. І. Лиман, М. В. Кузнєцова. — Бердянськ : БДПУ, 2008. — 40 с.
 18. Сходинками історії дошкільної освіти (до 30-річчя спеціальності «Дошкільна освіта» у Бердянському педагогічному університеті) / упоряд. Л. Макаренко. — Бердянськ : Ткачук О. В, 2015. — 288 с.
 19. Соціально-гуманітарний факультет Бердянського державного педагогічного університету : біобібліографія / відп. ред. І. В. Алєксєєнко. — Донецьк : Ландон-ХХІ, 2011. — 184 с.
 20. Факультет комп’ютерних та енергозберігаючих технологій Бердянського державного педагогічного університету : біобібліографія / відп. ред. В. Г. Хоменко, М. П. Павленко. — Бердянськ : Ткачук О. В, 2015. — 214 с.
 21. Центр гендерних досліджень БДПУ : діяльність за 2012—2013 рр. / відп. ред. М. М. Варикаша. — Бердянськ : БДПУ, 2014. — 140 с.