Моя маленька Батьківщина

29.05.2017


1. Бастрыга И., Лыман И. Начала истории Бердянска / Запорож. научн. об-во им. Я. Новицкого. – Запорожье, 2002. – 131 с.

2. Баханов К.О. Бердянск в дневниках титулярного советника В.К. Крыжановского : дневники / К.О. Баханов, І. Лиман. — Запоріжжя: Просвіта, 2002. — 217 с.

3. Баханова Л.Ф. Странички жёлтые листая…: краеведческие очерки / Л.Ф. Баханова. – Донецк : Юго-Восток, 2009. – 384 с.

4. Бердянску 180 : к 180 – летию основания города Бердянска / руководитель проекта Л. Ноздрина. – Бердянск, 2007. – 136 с.

5. Бердянску-185 : к 185-летию основания города Бердянска. / авт. идеи, руководитель проекта Л. Ноздрина. — Днепропетровск : АРТ- ПРЕСС, 2012. — 384 с.

6. Бердянськ : фотоальбом. / авт. В. Михайличенко. – К. : Мистецтво, 1981. – 128 с.

7. Бердянська чоловіча гімназія (1901-1919) : матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету / упоряд. І.І.Лиман, В.М.Константінова. — К. : Освіта України, 2007. — Т. 2. — 631 с.

8. Бердянський державний педагогічний університет : історія, сьогодення / голова ред. ради В.А. Зарва. — Бердянськ : БДПУ, 2012. — 286 с.

9. Бердянський краєзнавчий музей : путівник. / керівник проекту Л.Ф Ноздріна. – Запоріжжя : Дике поле, 2011. – 140 с.

10. Бердянський літописець Василь Крижанівський. / упоряд. І.І. Лиман, В.М. Константінова. — Запоріжжя : Тандем-У, 2007. — 300 с.

11. Бонусяк Анджей. Польська спільнота Бердянська: виклики сучасності : монографія. / А.Бонусяк, О. Сухомлинов. – Донецьк : Юго-Восток, 2008.– 253 с.

12. Кращий порт Азовського моря: літопис історії Бердянська очіма кореспондентів «Одеського Вісника» / упоряд. І.І. Лиман, В.М. Константінова. — Запоріжжя : Тандем-У, 2007. — 402 с.

13. Михайличенко В.І. Барви Приазов’я : фотоальбом. / В.І. Михайличенко. – К.: Мистецтво, 1984. – 143 с.

14. Михайличенко В.И. Бердянск: взгляд через столетия : историко-краеведческие очерки. / В.Михайличенко, Е. Денисов, Н. Тишаков. – Бердянск : Південна зоря, 2007.  – 432 с.

15. Моя Бердянщина : нариси історії. / колектив авторів. – Бердянськ : Південна зоря, 2008. – 256 с.

16. Музей истории города Бердянска – филиал БМК : путеводитель. / Л.Ф. Ноздрина. – Запорожье : Изд. «Дике поле», 2009.– 84 с.

17. Ноздрина Л.Ф. Записки краеведа: к 185-летию основания г. Бердянска./ Л.Ф. Ноздрина –Запорожье : Дикое Поле, 2012. – 380 с.

18. Ноздрина Л.Ф Мемориальный дом–музей П.П. Шмидта: филиал Бердянского краеведческого музея : путеводитель / Л.Ф. Ноздрина, Т.В. Вайшля. – Бердянск : АРИУ, 2009 – 90 с.

19. Ноздрина Л.Ф Музей і відвідувач. / Л.В. Ноздріна. – Бердянськ – Донецьк : Норд-Прес, 2009. – 100 с.

20. Ноздрина Л.Ф. Музей «Подвиг» – филиал БМК: путеводитель./ Л.Ф. Ноздрина. – Запорожье : «Дике поле», 2010. – 34 с.

21. Ноздрина Л.Ф. Песенный фольклор болгар Приазовья. / Л.Ф. Ноздрина.– Мелитополь : Изд. дом Мелитопольской городской типографии, 2014. – 188 с.

22. Північне Приазов’я : за матеріалами міжнар. науково–практ. конференції / за ред. В.В.Крижка, В.А. Папанової та ін. – Донецьк–Бердянськ : Норд–Прес, БДПУ, 2008 – 356 с.

23. Повітова столиця. Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1876-1893 р.р.) / упор. І.І. Лиман, В.М. Константінова.– Бердянськ–Невинномиськ : РА «Тандем — У», 2007. – 378 с.

24. Сукач Г.Б. Бердянск. Страницы истории : каталог почтовых открыток, изданных до 1940 года / Г.Б. Сукач. – Бердянск, 2007. – 60 с.

25. Чоп В. «Вольный Бердянск» : місто в період анархістського соціального експерименту (1918-1921) / В.Чоп, І.І. Лиман. – Тандем-У, 2007. – 479 с.

26. Энциклопедия Бердянска : историко-краеведческий, общественно-политический справочник : в 2-х т: А — Л / авт. идеи, рук. группы В.И. Михайличенко. — Мелитополь : Изд. дом Мелитоп. город. типогр., 2013. — Т. 1. — 992 с.

27. «Юне місто»: Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника». / упоряд. І.І. Лиман, А.М. Піменов. – Бердянськ-Р/ Дону : Тандем-У, 2007.  – 358 с.