Наше майбутнє

29.03.2018

(освіта в Запорізькій області)


1. Андриенко Петр Дмитриевич // Шифрина А. И. Герои и судьбы. Интеллектуальный потенциал Запорожья на рубеже веков / [А. И. Шифрина]. – Запорожье : Дикое Поле, 2000. – С. 15-21.

2. Бердянский государственный педагогический университет // Энциклопедия Бердянска. Историко-краеведческий, общественно-политический справочник: в 2 т. Т.1. А-Л. – Мелитополь : ООО «Издательский дом Мелитопольской городской типографии», 2013. – С. 133-134.

3. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Запорізька область. – К. : Знання України, 2009. – 431 с.

4. Забітчук О. Смак професорської кави (в БДПУ відбулась зустріч професорів Бердянського державного педагогічного університету з випускниками Бердянської ЗОШ № 16) / О. Забітчук // Південна зоря. – 2018. – № 7. – С. 12.

5. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки, спеціальний випуск). – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2013. – 244 с.

6. Крижко В. В. Теорія та просвіта менеджменту в освіті : навчальний посібник / В. В. Крижко. – К. : Освіта України, 2005. – 256 с.

7. Кушніренко І. К., Жилінський В. І. Бібліотеки Гуляйпільщини / І. К. Кушніренко, В. І. Жилінський. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2011. – 430 с.

8. Кушніренко І. К., Жилінський В. І. Освіта Гуляйпільщини / І. К. Кушніренко, В. І. Жилінський. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2011. – 430 с.

9. Логанов Є. Запоріжці ознайомилися з організацією освіти в польських громадах / Є Логанов // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 207. – С. 7.

10. Логанов Є. Навчатися в селі – престижно. У Розумівку на Запоріжжі приїжджають школярі навіть з обласного центру / Є. Логанов // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 246. – С. 5.

11. Машошин В. Музичні класи для дітей / В. Машошин, Е. Денисов // Время собирать камни. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2017. – С. 25.

12. Медведева Е. В. В Бердянске возрождают институт швей (Бердянський машиностроительный профессиональный лицей) / Е. В. Медведєва // Бердянские ведомости. – 2017. – № 24. – С. 8.

13. Михайличенко В. Взгляд через десятилетия. Физики и математики первой группы БГПИ 1965-1970 гг. / В. Михайличенко. – Мелитополь : ООО «Издательский дом Мелитопольской городской типографи», 2013. – 160 с.

14. Мова й література в проекції сучасних наукових парадигм : колективна монографія / М. М. Греб, С. М. Глазова, О. П. Колінко та ін. – Донецьк : ЛАНДОН, 2012. – 246 с.

15. Новик О. П. Історія української літератури (давньої) : навчальний посібник / О. П. Новик. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 224 с.

16. Освіта // Кушніренко І. Гуляй-Поле / І. Кушніренко, В. Жилінський . – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2007. – С. 165-208.

17. Сходинками історії дошкільної освіти (до 30-річчя спеціальності «Дошкільна освіта» у Бердянському державному педагогічному університеті) / упоряд. Л. Макаренко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 288 с.

18. Шевчук С. П. Історія шкіл Куйбишевського району. Нариси. Частина перша / С. П. Шевчук. – смт. Куйбишеве, 2009. – 135 с.

19. Шевчук С. П., Пономарьов В. І. Білоцерківка. Історія села та школи очима краєзнавця та вчителів / С. П. Шевчук, В. І. Пономарьов. – Куйбишеве, 2009. – 92 с.

20. Шумілова І. Ф. Педагогічне краєзнавство : навчальний посібник / І. Ф. Шумілова. – Донецьк : ЛАНДОН-XXІ. – 2012. – 327 с.