За волю, за гідність, за славу

  • 12.10.2016
  • За волю, за гідність, за славу!

img_20161012_115058

Список літератури:

1. Українська революція 1917 – 1921 рр. Подвиг героїв Крут: матеріали наукових читань (24 січня 2008 р.) / відп. ред. В.Ф. Верстюк. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – 176 с.

2. Сергійчук В.І. Симон Петлюра / В.І. Сергійчук. – К.: Україна, 2004.– 448 с.

3. Дві Русі / за заг. ред. Л. Івшиної. – К.: Факт, 2003. – 496 с.

4. Архивы памяти 1941 – 1943: документы и материалы из фондов Бердянского краеведческого музея / сост. Л.Ф. Ноздрина, Т.А. Антоненко. – Мелитополь: Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2015. – 416 с.

5. Кентій А. Радянські партизани 1941 –1944: світло і тіні. / Анатолій Кентій, Володимир Лозицький. – К.: Видавець Н. Брехуненко, 2010.– 78 с.

6. Герої визволення України / упоряд. П.Л.Машковець. – К.: Україна, 2007. – 111 с.

7. Самчук У.О. Чого не гоїть огонь: роман / Улас Самчук. – К.: Укр. письменник. 1994. – 223с.

8. Покальчук Ю.В. Шабля і стріла. / Юрко Покальчук. – Харків: Фоліо, 2003. –543 с.

9. Ольжич О. Незнаному воякові. / О. Ольжич. – К.: Фундація імені О. Ольжича, 1994. – 431с.

10. Мордовець Д.Л. Сагайдачний: повісті та роман / Данило Мордовець. – Львів: Каменяр, 1989. – 302 с.

11. Малишко А. Прометей: вибрані твори / Андрій Малишко. – К.: Веселка, 1966. –191 с.

12. Маланюк Є.Ф. Невичерпальність: поезії, статті / Євген Маланюк. –  К.: Веселка, 1997. – 318 с.

13. Куліш П.О. Чорна рада: Роман. Оповідання. Вірші /  Пантелеймон Куліш. – Харків: Фоліо, 2006. – 287 с.

14. Загребельний П.А. Дума про невмирущого. Кларнети ніжності: романи / Павло Загребельний. – К.: Молодь, 1985. – 232 с.

15. Багряний І. Огнене коло. Повість про трагедію під Бродами / Іван Багряний. – К.: Знання, 2015. – 192 с.

16. Іванчук Р.І. Бо війна – війною…; Через перевал: романи / Роман Іванчук. – Харків: Фоліо, 2008. – 447 с.

17. Лепкий Б.С. Полтава: істор. повість / Богдан Лепкий. – К.: Дніпро, 1992. – 487 с.

18. Середюк О. Лицарі сонця: історичний нарис. – 2 – ге вид доп і перероб. / Олександр Середюк. – Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2008. – 476 с.

19. Загірня М.М. Гетьман Петро Сагайдачний: історичне оповідання / Марія Загірня. – К.: Дніпро, 1991. – 95 с.

20. Корнієнко О.М. Нариси військової історії України. Сумський слободський козацький полк 1659 – 1765 рр. / Олег Корнієнко. – К.: Наш час, 2008. – 448 с. – (Сер. «Невідома Україна»)

21. Чухліб Т. Пилип Орлик. / Тарас Чухліб. – К.; Видавець Н. Брехуненко, 2008. – 64 с.

22. Іван Сірко: збірка / упоряд. В.Л. Чуйка. – К.: Веселка, 1992. – 151 с.

23. Самійло Кішка: історичні розвідки, думи, оповідання / упоряд.В. Шевчук. – К.: Веселка, 1993. – 157 с.

24. Запорожці: до історії козацької культури / упоряд. І. Кравченко. – К.: Мистецтво, 1993. – 400 с.

25. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: у 3 томах / Д.І. Яворницький. – Львів: Світ, 1990. Т.1 – 319 с.

26. Історія українського козацтва: нариси: у 2 т / ред. В.А. Смолій. – К.: Вид. дім «Києво – Могилянська академія», 2006. –Т 1. – 800 с.

27. Сила мякого знака, або Повернення Руської правди. / за ред. Лариси Івшиної. – К.: ПрАТ «Українська прес – група», 2011 –  800 с.

28. Ковальчук В. ОУН в Центральній, Південній та Східній Україні. 1941–1950-ті рр. / Володимир Ковальчук. –  К., 2011. – 80 с.

29. Організація українських націоналістів і українська повстанська армія: фаховий висновок робочої групи істориків при урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА / ред. О.Ю. Бей. – К.: Наукова думка, 2005. – 70 с.

30. Савчин М. Тисяча доріг: спогади / Марія Савчин. – Львів : Літопис УПА 1995. – 598 с.

31. Брехуненко В. «Братня навала». Війни Росії проти України ХІІ – ХХІ ст. / В. Брехуненко, В. Ковальчук та ін. – К.: 2016. – 248 с.

32. Армія безсмертних: повстанські світлини / ред. Володимир Вятрович, Володимир Мороз. – Львів: Видавництво Ме, 2006. – 205 с.