Маки пам’яті

  • 04.04.2017
  • Маки пам'яті

  •     Звання, і прізвища, і дати. Печалі бронзове лиття.
  • Лежать наморені солдати, а не проживши й півжиття!
  • Ліна Костенко    

Список використаної літератури:

1. Армія безсмертних: повстанські світлини / ред.: В. В’ятрович,В. Мороз. – Львів : Мс, 2006. – 220 с.

2. Архіви окупації. 1941 – 1944. Т.1. Більше не таємно / Держ. ком. архівів України; упор. Н. Маковська. – К. : Вид. дім «Києво – Могилянська академія», 2006. – 872 с.

3. Бердянск : взгляд через столетия : фотоальбом / авт. – сост. В. Михайличенко. – Бердянск : Південна зоря, 2007. – 240 с.

4. Бердянська чоловіча гімназія: у 5–ти т. Т.4. Бердянський інститут соціального виховання. Педагогічний інститут. Учительський інститут (1932 – 1953 роки) / упоряд.: В.М. Константінова, І.І. Лиман. – К. : Освіта України, 2009. – 782 с.

5. Бердянску 180 лет : фотоальбом / авт. В. Михайличенко. – Бердянск : Південна зоря, 2008. – 96 с.

6. Герої визволення України / упоряд. П.Л. Машовець. – К. : Україна, 2007 – 111 с.

7. Друга світова війна в історичній пам’яті України (за матеріалами Українського інституту національної пам’яті) / упоряд.: Л. Герасименко, Р. Пилявець. – Київ – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. – 247 с.

8. Запорізький рахунок Великій війні. 1939-1945 / Ф.Г. Турченко, В.М. Мароко, О.Ф. Штейнле, В.С. Орлянський та ін. – Запоріжжя : Просвіта, 2013. – 416 с.

9. Кентій А. Радянські партизани 1941 – 1944: світло і тіні / Анатолій Кентій, Володимир Лозицький. – К. : Видавець ПП Наталя Брехуненко, 2010. – 80 с.

10. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні / В. Косик ; перек. з франц. Р. Осадчука ; ред. О. Романів. – Париж – Нью-Йорк – Львів, 1993. – 659 с.

11. Лауер Венді. Творення нацистської імперії та Голокост в Україні / Венді Лауер ; перек. з англ.: С. Коломійця, Є. Ровного. – К. : Зовнішторгвидав України; Український центр вивчення історії Голокосту, 2010. – 368 с.

12. Михайличенко В.И. Бердянск: взгляд через столетия : историко–краеведческие очерки / В. Михайличенко, Е. Денисов, Н. Тишаков. – Бердянск : Південна зоря, 2007. – 432 с.

13. Моргун Ф.Т. Сталінсько – гітлерівський геноцид українського народу. Факти і наслідки / Ф.Т. Моргун. – 3-є вид., скороч. – Полтава : Дивосвіт, 2008. – 288 с.

14. Ноздрина Н.Ф. Архивы памяти 1941 –1943 / Л.Ф. Ноздрина, Т.А. Антоненко. – Мелитополь : Изд. дом Мелитопольской городской типографии, 2015. – 416 с.

15. Ноздрина Л.Ф. Записки краеведа: к 185–летию основания г. Бердянска / Л.Ф. Ноздрина. – Запорожье : Дикое Поле, 2012. – 380 с.

16. Патриляк І.К. Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального погляду / І.К. Патриляк, М.А. Боровик. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. – 590 с.

17. Снайдер Т. Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным / Тимоти Снайдер; [пер. с англ. Л. Зурнаджи]. – К. : Дуліби, 2015. – 584 с.

18. Сучасні дискусії про Другу світову війну : збірник наук. статей та виступів українських і зарубіжних істориків / упоряд. та ред. матеріалів: Я. Грицак, П. Кендзьор, С. Турканик. – Львів : ЗУКЦ, 2012. – 224 с.

19. Україна в полум’ї війни (1941–1945) / П.П. Панченко, О.І. Уткін, В.І. Горєлов та ін. – К. : Україна, 2005. – 560 с.

20. Україна і український народ у Другій світовій війні: дискусії: вип. 1 / упоряд. Л.Герасименко, Р. Пилявець. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. – 56 с.

21. Україна і український народ у Другій світовій війні: дискусії: вип. 2 / упоряд. Л. Герасименко, Р. Пилявець. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. – 84 с.

22. Україна і український народ у Другій світовій війні: дискусії: вип. 3 / упоряд. Л. Герасименко, Р. Пилявець. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. – 84 с.

23. Україна і український народ у Другій світовій війні: дискусії в Українському інституті національної пам’яті. вип. 4 / упоряд.Л. Герасименко, Р. Пилявець. – К. : Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. – 95 с.

24. Україна у Великій війні 1939–1945 : науково-популярне видання / упоряд.: Л. Герасименко, В. Расевич. – К. : Емма, 2014. – 264 с.

Періодичні видання:

1. Айкель Маркус. «Через брак людей…». Німецька політика набору робочої сили та примусові депортації робітників із окупованих областей України 1941-1944 рр. / Маркус Айкель // Український історичний журнал. – 2005. – № 6. – С. 139 – 160.

2. Бажан Олег. Завтра була війна або спецповідомлення управління прикордонних військ НКВД УРСР про воєнні приготування Німеччини напередодні Великої Вітчизняної війни / Олег Бажан // Краєзнавство. – 2011. – № 2. – С. 26 – 33.

3. Вєдєнєєв Д.В. Протидія радянських спецслужб німецьким розвідці й контррозвідці на території України в 1941-1944 рр. / Д.В. Вєдєнєєв, О.Є. Лисенко // Український історичний журнал. – 2015. – № 1. – С. 69 – 91.

4. Вєдєнєєв Д.В. Україна у Другій світовій війні: деякі питання теорії, методології й суспільних рефлексій / Д.В. Вєдєнєєв, О.Є. Лисенко // Український історичний журнал. – 2010. – № 3.– С. 4 – 29.

5. Віднянський С.В. Світ після 2 вересня 1945 р. / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Український історичний журнал. – 2015. – № 5. – С. 4 – 18.

6. Вронська Т.В. Зворотній бік війни : історичний та соціально-правовий портрет радянських оточенців / Т.В. Вронська // Український історичний журнал. – 2015. – № 2. – С. 22 – 41.

7. Вронська Тамара. Історія війни, написана людською кров’ю / Тамара Вронська, Олександр Лисенко // Краєзнавство. – 2011. – № 2.– С. 126 – 136.

8. Голиш Г.М. Наслідки німецько-радянської війни для неповнолітніх громадян України / Г.М. Голиш // Український історичний журнал. – 2005. – № 3. – С. 37 – 49.

9. Денисенко Галина. Культурна спадщина у формуванні історичної пам’яті: події 1941-1942 рр. в пам’ятках / Галина Денисенко // Краєзнавство. – 2011. – № 2. – С. 40 – 55.

10. Кентій А.В. Партизанський рух 1941-1945 рр. в Україні / А.В. Кентій, В.С. Лозицький // Український історичний журнал. – 2005. – № 3. – С. 3 – 15.

11. Лисенко О.Є. Дослідження історії Другої світової війни у сучасній Україні: основні тенденції та перспективи / О.Є. Лисенко // Український історичний журнал. – 2015. – № 5. – С. 165 – 194.

12. Лисенко О.Є. Підсумки Другої світової війни та Україна / О.Є. Лисенко // Український історичний журнал. – 2005. – № 6. – С. 128 – 138.

13. Лисенко О.Є. Подолання «міфу війни», або від якої спадщини ми відмовляємося: науковий дискурс, політика пам’яті та сучасні виклики (з приводу 70-річчя перемоги над нацизмом і фашизмом) / О.Є. Лисенко // Український історичний журнал. – 2015. – № 2. – С. 4 – 21.

14. Лобода М.К. Політика і практика працевикористання в окупованій Україні (1941-1944 рр.) / М.К. Лобода // Український історичний журнал. – 2010. – № 3. – С. 64 – 77.

15. Маркітав Л.П. Друга світова війна в документальних фільмах Олександра Довженка / Л.П. Маркітав // Український історичний журнал. – 2005. – № 3. – С. 192 – 196.

16. Маслов О.О. Втрати радянського генералітету полоненими на території УРСР (1941-1943 рр.) / О.О. Маслов // Український історичний журнал. – 2010. – № 3. – С. 30 – 45.

17. Пастушенко Т.В. Спадок війни: політико-правове становище репатріантів у повоєнному радянському суспільстві / Т.В. Пастушенко // Український історичний журнал. – 2010. – № 3. – С. 110 – 126.

18. Стяжкіна О.В. Жінки України в повсякденні окупації: відмінності сценаріїв, інтенції й ресурси виживання / О.В. Стяжкіна // Український історичний журнал. – 2015. – № 2. – С. 42 – 66.

19. Тронько П.Т. Внесок народу України в перемогу над гітлерівськими загарбниками / П.Т. Тронько // Український історичний журнал. – 2005. – № 3. – С. 95 – 100.

На допомогу вчителю історії (методичні матеріали):

1. Брикова Л. Україна у Другій світовій війні : відеоуроки з історії / Л. Брикова // Відкритий урок. – 2006. – № 17 – 18. – С. 27 – 34.

2. Возний І.В. Розробка теми «Друга світова війна» / І.В. Возний // Історія та правознавство. – 2010. – № 6. – С. 24 – 26.

3. Завидовський І.О. Історичний портрет. Дидактичний матеріал до теми «Україна у Другій світовій війні» / І.О. Завидовський // Історія та правознавство. – 2010. – № 2. – С. 8 – 11.

4. Король Віктор. До проблеми про безповоротні втрати для українського та інших народів нашої країни у роки німецько-радянської війни (1941-1945) / Віктор Король // Історія в школі. – 2015. – № 5-6.– С. 1 – 9.

5. Король Віктор. Легендарна оборона Севастополя: міфи і правда // Віктор Король // Історія в школі. – 2010. – № 7-8. – С. 5 – 13.

6. Коструба Микола. «Українська Прохорівка» сорок першого / Микола Коструба // Історія в школі. – 2011. – № 5-6. – С. 1 – 6.

7. Кульчицький С.В. Україна у Другій світовій війні / С.В. Кульчицький // Історія та правознавство. – 2008. – № 22-24. – С. 30 – 35.

8. Меншикова М.П. Інтегрований урок з історії та інформатики «Друга світова війна (1939-1945)» / М.П. Меншикова , А.Б. Білая  // Історія та правознавство. – 2010. – № 8. – С. 28 – 29.

9. Панченко Петро. Українські фронти в історичному просторі Другої світової війни / Петро Панченко, Володимир Горєлов // Історія в школі. – 2010. – № 9. – С. 4 – 8.

10. Рассвєтова С.О. Друга світова війна у фактах, документах, свідченнях, запитаннях / С.О. Рассвєтова // Історія та правознавство. – 2008. – № 22-24. – С. 52– 73.

11. Харенко Л.М. Розробка циклу уроків з теми : «Друга світова війна (1939 – 1945 рр.). Україна в роки Другої світової війни / Л.М. Харенко // Історія та правознавство. – 2010. – № 12. – С. 13-19; № 14. – С. 16 – 18.

12. Харківська Н.І. Український вимір Перемоги / Н.І. Харківська // Історія та правознавство. – 2010. – № 19 — 21. – С. 22 – 24.

13. Чорний Олександр. Друга світова війна. Маловідома сторінка в історії битви за Дніпро / Олександр Чорний // Історія України. – 2015. – № 3. – С. 13 – 15.