Прославлені українки

04.03.2021


Список літератури:

 1. Антонець Н. Б. Русова Софія Федорівна / Н. Б. Антонець // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. : навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 2 : ХХ століття. – С. 136–145.
 2. Богачевська-Хомяк М. Білим по білому. Жінки у громадському житті України. 1884–1939 / М. Богачевська-Хомяк. – Київ : Либідь, 1995. – 424 с.
 3. Бондар Л. С. Алчевська Христина Данилівна / Л. С. Бондар // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. : навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : Х–ХІХ століття. – С. 531–538.
 4. Бучко Д. Кілька слів про видатного українського вченого Олену Курило / Д. Бучко // Курило О. «Початкова граматика української мови». Кілька уваг про автора та дещо інше / О. Курило. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – С. 3–9.
 5. Вановська І. «Сонячна» жінка українського народу – Ольга Басараб / І. Вановська // Історія в рідній школі. – 2019. – № 4. – С. 38–43.
 6. Гуменна Д. Дар Евдотеї. Іспит пам’яті. Кн. 1. Київські кручі ; Кн. 2. Жар і крига / Докія Гуменна. – Київ : Дніпро, 2004. – 520 с.
 7. Дашкевич Я. Постаті : нариси про діячів історії, політики, культури / Я. Дашкевич. – 2-ге, випр. й доп. вид. – Львів : Піраміда, 2007. – 808 с.
 8. Дзюба І. М. Є поети для епох : Ліна Костенко про свій і наш з вами час. І про світове безчасся / І. М. Дзюба. – Київ : Либідь, 2019. – 144 с.
 9. Дмитрієнко М. Ф. 80-річчя від дня народження О. М. Апанович / М. Ф. Дмитрієнко // Український історичний журнал. – 1999. – № 5. – С. 71–86.
 10. Добровольський В. О. Вірченко Ніна Опанасівна / В. О. Добровольський // Енциклопедія Сучасної України / редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський та ін. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАНУ, 2005. – Т. 4 : В – Вог. – С.591–592.
 11. Єфименко Олександра Яківна // Шаров І. Вчені України : 100 видатних імен / І. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 133–135.
 12. Кагарлицький М. Ф. Білокур Катерина Василівна / М. Ф. Кагарлицький // Енциклопедія Сучасної України / редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський та ін. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАНУ, 2003. – Т.2 : Б – Біо. – С. 817.
 13. Кара-Васильєва Т. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках «великого стилю» / Т. Кара-Васильєва, З. Чегусова. – Київ : Либідь, 2005. – 280 с.
 14. Катерина Василівна Білокур / упоряд. В. Нагай. – Київ : Держвидав образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1959. – 40 с.
 15. Козуля О. Жінки в історії України / О. Козуля. – Київ : Український центр духовної культури, 1993. – 256 с.
 16. Коляда І. Розбиті серця. Кохання в житті Соломії Крушельницької / І. Коляда // Історія в рідній школі. – 2019. – № 12. – С. 29–39.
 17. Костенко Л. Маруся Чурай / Л. Костенко // Ліна Костенко : навч. посібник-хрестоматія / ідея, упорядкування, інтерпретація творів Григорія Клочека. – Кіровоград : Степова Еллада, 1999. – С. 65–195.
 18. Коцюбинська М. Надія / М. Коцюбинська // Світличний І. З живучого племені Дон Кіхотів / І. Світличний, Н. Світлична. – Київ : Грамота, 2008. – С. 33–44. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
 19. Соломія Крушельницька : спогади, матеріали, листування : у 2 ч. / вст. стаття, упоряд. і прим. М. Головащенка. – Київ : Музична Україна, 1978. – Ч. 1 : Спогади. – 400 с.
 20. Кузик В. В. Матвієнко Ніна Митрофанівна / В. В. Кузик // Енциклопедія Сучасної України / редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський та ін. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАНУ, 2018. – Т. 19 : Малиш – Медицина. – С. 452.
 21. Лемещенко А. Марія Заньковецька – легенда українського театру / А. Лемещенко // Українки в історії / за заг. ред. В. Борисенко. – Київ : Либідь, 2004. – С. 259–264.
 22. Леся Українка // Горський В. С. Історія української філософії : підручник / В. С. Горський, К. В. Кислюк. – Київ : Либідь, 2004. – С. 291–300.
 23. Мазур Є. Яскраві українки, які не мали часу на страждання / Є. Мазур // Історія та правознавство. – № 7–9. – 2020. – С. 33–43.
 24. Мельник В. О. Гуменна Докія Кузьмівна / В. О. Мельник // Енциклопедія Сучасної України / редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський та ін. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАНУ, 2006. – Т. 6 : Го – Гю. – С. 624–625.
 25. Михайлин І. Жіночий проект в українській літературі / І. Михайлин // Вовчок М. Українська жіноча проза / М. Вовчок, Н. Кобринська, О. Кобилянська. – Харків : Прапор, 2007. – С. 3–8.
 26. Мороз В. Слово про автора. Глашатаї запорізької слави / В. Мороз // Апанович О. М. Збройні сили України першої половини XVIII ст. / О. М. Апанович. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – С. 5–10.
 27. Назарук О. Т. Роксоляна : жінка халіфа й падишаха Сулеймана Великого, завойовника і законодавця : історична повість з XVI ст. / О. Т. Назарук. – Київ : Знання, 2015. – 366 с.
 28. Нартов В. В. Видатні особистості України / В. В. Нартов. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2007. – 400 с.
 29. Овсієнко В. В. Горська Алла Олександрівна / В. В. Овсієнко, М. М. Хомляк // Енциклопедія Сучасної України / редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський та ін. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАНУ, 2006. – Т. 6 : Го – Гю. – С. 309–310.
 30. Попович Є. О. Горбач Анна-Галя / Є. О. Попович // Енциклопедія Сучасної України / редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський та ін. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАНУ, 2006. – Т 6 : Го – Гю. – С. 185–186.
 31. Постать великої ученої [Н. Д. Полонська-Василенко] // Іщук-Пазуняк Н. Вибрані студії з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Н. Іщук-Пазуняк. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2010. – С. 510–520.
 32. 5 фактів про легендарну Соломію Крушельницьку, які приголомшують // Історія та правознавство. – 2020. – № 7–9. – С. 46–47.
 33. Ричка В. Княгиня Ольга / В. Ричка. – Київ : Альтернативи, 2004. – 336 с. – (Особистість і доба).
 34. Русова Софія Федорівна // Шаров І. Вчені України : 100 видатних імен / І. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 350–352.
 35. Русова С. Мемуари. Щоденник / Софія Русова ; ред. М. Іщенко. – Київ : Поліграфкнига, 2004. – 544 с.
 36. Смолий В. А. А. Я. Ефименко : очерк жизни и научного творчества / В. А. Смолий // Ефименко А. Я. История украинского народа / А. Я. Ефименко. – Киев : Лыбидь, 1990. – С. 403–426. – (Памятники исторической мысли Украины).
 37. 100 великих украинцев / ред. : В. Гломозда, С. Нилова. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва : Вече ; Киев : Орфей, 2002. – 592 с. – (100 великих).
 38. Стяжкіна О. В. Жінки-письменниці України : особиста доля в історико-антропологічному контексті (50–90-ті роки ХХ століття) / О. В. Стяжкіна // Гуманітарний журнал. – № 3–4. – 2001. – С. 102–112.
 39. Сюндюков І. «Аристократка духу». Блакитна зірка Ольги Кобилянської / І. Сюндюков // Україна Incognita / за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : Факт, 2002. – С. 212–215.
 40. Сюндюков І. «Обличитель людей неситих». Марко Вовчок : штрихи до портрета / І. Сюндюков // Україна Incognita / за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : Факт, 2002. – С. 194–198.
 41. Українки в історії / за заг. ред. В. Борисенко. – Київ : Либідь, 2004. – 328 с.
 42. Улюра Г. Ніч на Венері : 113 письменниць, які сяють у темряві / Ганна Улюра. – Київ : ArtHuss, 2020. – 464 с.
 43. Фільц Б. М. Крушельницька Соломія Амвросіївна / Б. М. Фільц // Енциклопедія Сучасної України / редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський та ін. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАНУ, 2014. – Т. 15 : Кот – Куз. – С. 582–583.
 44. Хустина Марії Заньковецької, подарована Льву Толстому //  Драч І.  Лист до калини / І. Драч.  – Київ : Веселка, 1990. – С. 95–98.