120 років з Дня народження Б. Антоненко-Давидовича

26.07.2019


Список використаної літератури:

 1. Антоненко-Давидович Б. Д. Бабині казки : оповідання, новели / Б. Д. Антоненко–Давидович ; упоряд., вступ. стаття Л. П. Бондар. – Львів : Каменяр, 1991. – 152 с. – (Серія «Шкільна бібліотека»).
 2. Антоненко-Давидович Б. Д. Вона вже йде / Борис Антоненко-Давидович // Український декламатор : збірка віршів для української молоді / упоряд. Н. Зінкевич, О. Зінкевич ; передм. Р. Семківа – Київ : Смолоскип, 2006. – С. 325–326.
 3. Антоненко-Давидович Б. Д. Про самого себе // Твори : у 2-х т. Т. 1 / Борис Антоненко-Давидович ; упоряд. Ярина та Борис Тимошенки. – Київ : Дніпро, 1991. – С. 5–13.
 4. Антоненко-Давидович Б. Д. Слово матері : оповідання / Б. Д. Антоненко-Давидович. – Київ : Держ. вид-во дитячої літ.,1964. – 128  с.
 5. Антоненко-Давидович Б. Д. Смерть ; Сибірські новели ; Завищені оцінки / Б. Д. Антоненко-Давидович ; вступ. слово Л. Бойка. – Київ : Вид-во гуманіт. літ-ри, 2005. – 559 с. : портр. – (Серія «Б-ка Шевченківського комітету»).
 6. Антоненко-Давидович Б. Д. Твори : у 2-х т. / Борис Антоненко-Давидович ; упоряд. Ярина та Борис Тимошенки. – Київ : Дніпро, 1991. – 2 т.
 7. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович ; уклад. Я. Б. Тимошенко. – Київ : Либідь, 1991. – 256 с.
 8. Антоненко-Давидович Б. Лист у невідоме / Борис Антоненко-Давидович // Український декламатор : збірка віршів для української молоді / упоряд. Н. Зінкевич, О. Зінкевич ; передм. Р. Семківа. – Київ : Смолоскип, 2006. – С. 327.
 9. Антоненко-Давидович Б. Мати / Борис Антоненко-Давидович // Український декламатор : збірка віршів для української молоді / упоряд. Н. Зінкевич, О. Зінкевич ; передм. Р. Семківа. – Київ : Смолоскип, 2006. – С. 328–329.
 10. Бойко Л. С. Антоненко-Давидович Борис Дмитрович / Л. С. Бойко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2001. – С. 569–570.
 11. Бойко Л. С. Лицар правди і добра : [про Бориса Антоненко-Давидовича] / Леонід Бойко // Антоненко-Давидович Б. Д. Смерть ; Сибірські новели ; Завищені оцінки / Б. Д. Антоненко-Давидович. – Київ : Вид-во гуманіт. л-ри, 2005. – С. 5–38. – (Серія «Б-ка Шевченківського комітету»).
 12. Борис Антоненко-Давидович (1899–1984) // Історія української літератури ХХ століття : підручник для студ. гуманіт. Спеціальностей : у 2-х кн. Кн. 1. Перша половина ХХ століття / за ред. В. Г. Дончика. – Київ : Либідь, 1998. – С. 327–331.
 13. Борис Антоненко-Давидович (1899–1984) // Історія української літератури ХХ століття : навч. посіб. : у 2-х кн. / за ред. В. Г. Дончика. – Київ : Либідь, 1993. – Кн. 1 : 1910–1930-ті роки. – С. 596–605.
 14. Борис Антоненко-Давидович (1899–1984) // Розстріляне відродження : антологія (1917–1933) : поезія – проза – драма – есей / упоряд., передм., післям. Юрія Лавріненка ; післямова Є. Сверстюка. – 5-те вид. – Київ : Смолоскип, 2007. – С. 489–564.
 15. Борис Антоненко-Давидович // Письменники радянської України : довідник / упоряд. О. В. Килимник, О. І. Петровський. – Київ : Рад. письменник, 1976. – С. 7.
 16. Ільницький Олег. Український футуризм (1914–1930) / Олег Ільницький ; пер. з англ. Рая Тхорук. – Львів : Літопис, 2003. – С. 176–190.
 17. Качуровський І. Від «смерти» – в безсмертя : Борис Антоненко-Давидович та його доробок у ретроспекції часу // Променисті сильвети : лекції, доповіді, статті, есеї, розвідки / Ігор Качуровський ; передм. М. Слабошпицького. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 313–326.
 18. Костюк Г. …Що вгору йде… (Борис Антоненко-Давидович) / Григорій Костюк // Українське слово : хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. : у 3-х кн. Кн. 2 / упоряд. В. Яременко, Є. Федоренко. – Київ : Рось, 1994. – С. 257–268.
 19. Мовчан Р. В. Український модернізм 1920-х: портрет в історичному інтер’єрі : монографія / Раїса Мовчан ; наук. ред. М. Г. Жулинського. – Київ : Стилос, 2008. – 544 с.
 20. Петров В. П. Діячі української культури (1920–1940 рр.) : жертви більшовицького терору / В. П. Петров ; передмова Сергій Білокінь. – Київ : Воскресіння, 1992. – 80 с.
 21. Сверстюк Є. Вірний до кінця (Борис Антоненко-Давидович) // На святі надій : вибране / Є. Сверстюк. – Київ : Наша віра, 1999. – С. 434–442.
 22. Школа В. До прихованих джерел: фольклоризм творів українських драматургів 20–30-х років ХХ століття : монографія / Валентина Школа. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – С. 129.