1933-й. Усвідомлена пам’ять

22.11.2018


Список літератури до виставки:

1. Барка В. Жовтий князь : повість / В. Барка. – К. : Наукова думка, 2005. – 298 с.

2. Бедзик Ю. Гіпсова лялька : роман / Ю. Бедзик. – К. : Дніпро, 1989. – 253 с.

3. Бідняк Г. Біля хреста померлим / Г. Бідняк // Твори : у 8 т. / Г. Бідняк. – Дніпропетровськ : Січ, 2008. – Т. 2. Філософія життя. Голодомор : поезії. – С. 348 — 349.

4. Блєднов С. Голодомор в Донбасі (1932-1933) : авторський роздум, свідчення, документи / С. Блєднов. – Донецьк : Донбас, 2008. – 304 с.

5. Борисенко В. К. Свіча пам’яті : Усна історія про геноцид українців у 1932-1933 роках / В. К. Борисенко. – К. : Стилос, 2007. – 288 с.

6. Василенко В. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду : правова оцінка / В. Василенко. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. – 48 с.

7. Великий голод в Україні 1932-1933 років : у 4 т. / наук. ред. С. В. Кульчицький ; Ін-т історії України НАН України ; упоряд. Д. Мейс. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 1 – 3.

8. Воловина О. Регіональні відмінності втрат голоду 1932-1934 рр. в Україні / О. Воловина, С. М. Плохій, Н. М. Левчук та ін. // Український історичний журнал. – 2017. – С. 76 – 116.

9. Воротыленко М. Голодомор в Украине языком фактов или как современная официальная московская статистика подтверждает факт Голодомора в Украине в 1933 году / М. Воротыленко. – Дніпропетровськ : Пороги , 2012. – 144 с.

10. Геноцид в Україні 1932-1933 рр. : за матеріалами кримінальної справи № 475 / упоряд. М. Герасименко, В. Удовиченко. – К. : [б. в.], 2014. – 560 с.

11. Голод 1933 року в Україні. Свідчення про винищування Москвою українського селянства / упоряд. Ю. С. Семенко. – Дніпропетровськ-Мюнхен, Преском, 1993. – 224 с.

12. Голод в Україні 1932-1933 : вибрані статті / упоряд. Надія Дюк. – Луцьк : Терен, 2006. – 164 с.

13. Голодомор – геноцид українського народу 1932-1933 рр. / упоряд. В. Верстюк, В. Тиліщак, І. Юхновський. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. – 24 с.

14. Голодомор 1932-1933 років в Україні : причини, демографічні наслідки, правова оцінка : матеріали Міжнародної наукової конференції (25-26 вересня 2008 р., м. Київ) / відп. ред. І. Р. Юхновський. – К. : Києво-Могилянська академія, 2009. – 477 с.

15. Голодомор 1932–1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом : монографія / за наук. ред. Володимира Василенка, Мирослави Антонович. – 3-є вид., допов. – К. : Києво-Могилянська академія, 2014. – 364 с.

16. Голодомор 1932-1933 років в Україні. Матеріали кримінальної справи № 475 / упоряд. М. Герасименко. – К. : [б. в.], 2014. – 180 с.

17. Голодомор 1932-1933 років в Україні : документи і матеріали / упоряд. Р. Я. Пиріг. – К. : Києво-Могилянська академія, 2007. – 1128 с.

18. Голодомор у першій столиці / уклад. : В. Шуйський, В. А. Полянецький ; передм. І. В. Шуйського. – Х. : Шанс, 2008. – 288 с.

19. Денисенко С. Тіні незабутих предків / С. Денисенко ; упоряд. Я. Проць. – Шишаки : [б. в.], 2002. – 267 с.

20. Дзеркало душі народної : спогади та враження відвідувачів виставки про Голодомор 1932-1933 років в Україні «Розсекречена пам’ять» / упоряд. В. Даниленко. – К. : Києво-Могилянська академія , 2008. – 767 с.

21. Єлькіна Л. Р. Голодомор 1932-1933 років та політичні репресії в Україні. Історія України 10 клас / Л. Р. Єлькіна // Історія та правознавство. – 2017. – № 4-5. – С. 40 – 42.

22. Іванчук І. М. Голодомор 1932-1933 рр. Історія України 10 клас / І. М. Іванчук // Історія та правознавство. – 2017. – № 1-2. – С. 28 – 32.

23. Конквест Роберт. Жнива скорботи : радянська колективізація і Голодомор / Роберт Конквест ; [пер. з англ. : Н. Волошинович, З. Корабліної, В. Новак ; літ. опрацювання А. Криштальського]. – Луцьк : Терен, 2007. – 456 с.

24. Кульчицький С. Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид : труднощі усвідомлення / С. Кульчицький. – К. : Наш час, 2007. – 424 с.

25. Кульчицький С. Обґрунтування Голодомору 1932-1933 рр. як геноциду у світлі концепції Р. Конквеста й Р. Лемкіна / С. Кульчицький // Український історичний журнал. – 2018. – № 4. – С. 98 – 127.

26. Кушніренко І. К. Голод і репресії на Гуляйпільщині : історико–документальне дослідження / І. К. Кушніренко, В. І. Жилінський. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2008. – 284 с.

27. Левчук Н. М. Втрати міського і сільського населення України внаслідок Голодомору в 1932-1934 рр. : нові оцінки / Н. М. Левчук, Т. Г. Боряк та ін. // Український історичний журнал. – 2015. – № 4. – С. 84 – 112.

28. Марочко В. Голодомор 1932-1933 років / В. Марочко. – К. : Н. Брехуненко, 2007. – 64 с.

29. Марочко В. Голодомор 1932-1933 років в Україні : хроніка / В. Марочко, О. Мовчан. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 294 с.

30. Марочко В. Територія Голодомору 1932-1933 років / В. Марочко. – К. : Н. Брехуненко, 2014. – 64 с.

31. Осмачка Т. Ротонда душогубців : оповідання / Т. Осмачка. – К. : Український письменник, 2008. – 287 с.

32. Погребенник В. Ф. Антитоталітарний дискурс української прози ХХ століття : трагедія Голодомору : монографія / В. Ф. Погребенник, Н. М. Тимощук. – Вінниця : Аст-конт, 2007. – 208 с.

33. Польща та Україна у тридцятих–сорокових роках ХХ століття : Невідомі документи з архівів спеціальних служб. – Варшава ; Київ, 2008. – Т. 7 : Голодомор в Україні. – 2008. – 1205 с.

34. Розсекречена пам’ять : Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ – НКВД / упоряд. В. Борисенко, В. Даниленко, С. Кокін та інш. ; відп. ред. В. Даниленко. – К. : Стилос, 2007. – 604 с.

35. Самчук У. Марія : повість / У. Самчук. – К. : Знання, 2011. – 176 с.

36. Семенюк А. Слідами Голодоморів і репресій / А. Семенюк. – К. : Духовна Вісь, 2008. –   52 с.

37. Стельмах М. Чотири броди / М. Стельмах. – К. : Дніпро, 1979. – 253 с.

38. Тичина П. Голод / П. Тичина // Скорбна мати / П. Тичина. – К. : Знання, 2013. – С. 95.

39. Ткаченко Б. І. Під чорним тавром : історична розвідка про геноцид на Україні і, зокрема, на Лебединщині в 1932-1933 роках, скріплена найвищим суддею – людською пам’яттю / Б. І. Ткаченко. – Лебедин : Білий лебідь, 1993р. – 464 с.

40. Трагічні сторінки моєї Вітчизни. Голод 1932-1933 років у Кобеляцькому районі на Полтавщині : спогади, списки померлих / записи провів В. Голяник. – 3-є вид., допов. – К. : ПУЛЬСАРИ, 2008. – 192 с.

41. Українська Голгофа 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 : спогади очевидців, архівні документи та роздуми сучасника про три радянські Голодомори / упоряд. М. Єременко. – Чернігівка : Трибуна,  2008. – 154 с.

42. Усна історія Голодомору 1932-1933 років у Північному Приазов’ї. Бердянський вимір / упоряд. І. І. Лиман, В. М. Константінова. – Запоріжжя : Тандем, 2009. – 302 с.

43. Усна історія Голодомору 1932-1933 років у Північному Приазов’ї : матеріали історико-археографічних експедицій / упоряд. В. М. Константінова. – Запоріжжя : Тандем, 2009. –   532 с.

44. Хвильовий М. Сині етюди / М. Хвильовий. – К. : Радянський письменник, 1989. – 422 с.