Величні українки в поезії та прозі

  • «Величні українки в поезії та прозі»
  • До  Міжнародного жіночого дня  8 –Березня.

Список використанної літератури:

1. Вільде І. Сестри Річинські: роман: Кн.1/ Ірина Вільде; вступ. слово П.А.Загребельного. – К.: Україна, 2004. –696 с. – (Б-ка Шевченків. ком.)

2. Вовчок Марко. Казки: для серед. шкільного віку / Марко Вовчок; упор. і прим. В.О. Дорошкевич та І.Т. Купріянова. – К.: Веселка, 1988. –383 с.

3. Вовчок Марко. Народні оповідання / Марко Вовчок. – К.: Дніпро, 1977. – 294 с.

4. Вовчок Марко. Твори: в 2-х т. Т.2 / Марко Вовчок; упор. і приміт. О.О.Білявської. – К.: Дніпро, 1983. – 487 с.

5. Гуменна Д. Дар Евдотеї. Іспит пам’яті / Докія Гуменна. – К.: Дніпро, 2004. – 520 с.

6. Дрофань Любов. Берегиня Олена Пчілка / Любов Дрофань. – К.: Молодь, 2004. –208 с.

7. Жиленко І.В. Євангеліє від ластівки: вибрані твори / І.В. Жиленко; перед. М.Г. Жулинського. – К.: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2006. – 488 с. – (Б-ка Шевченків. ком.)

8. Забужко О. Казка про калинову сопілку / Оксана  Забужко. – К.: Факт, 2000 – 84 с.

9. Забужко О. Польові дослідження з українського сексу: роман / Оксана Забужко. – 3-тє вид. стереотип. – К.: Факт, 2000. – 116 с.

10. Іваненко О.Д.  Марія: роман, повісті / О.Д. Іваненко. – К.: Дніпро, 1986. – 645 с.

11. Кобилянська О. Вибрані твори / Ольга Кобилянська. – К.: Держ. вид-во художньої літератури, 1952. – 359 с.

12. Кобилянська Ольга. Вибрані твори: в 3-х т. Т.1 / Ольга Кобилянська; упоряд., підг. текстів, передм. і примітки О. Бабишкіна. – К.: Державне вид-во художньої літератури, 1952. – 296 с.

13. Кобилянська О.Ю. Вибрані твори: повість, оповідання / О.Ю. Кобилянська;  упоряд., вступ. стаття Ю.Б. Кузнецова. – К.: ІНТЕЛЕКТ — АРТ, 2008. – 432 с. – (Класики української літератури)

14. Кобилянська О.Ю. Твори: в 2-х т. Т.1 / О.Ю.Кобилянська; упоряд., передм. і приміт. Ф.П. Погребенника. – К.: Дніпро, 1983. – 495 с.

15. Костенко А. Леся Украинка / Анатоль Костенко; авториз. пер. з укр. В.Хелемендика. –М.: Молодая гвардия, 1971. – 352 с. – (Жизнь замечательных людей)

16. Костенко А. Леся Українка / Анатоль Костенко; упор. В.П. Сичевський. – К.: А.С.К., 2006. – 512 с. – (Життя видатних людей)

17. Костенко Л.В. Вибране / Л.В. Костенко. – К.: Дніпро, 1989. – 559 с.

18. Костенко Л. Маруся Чурай: історичний роман у віршах / Ліна Костенко. – К.: Веселка, 1990. – 159 с.

19. Костенко Ліна: навч. посібник-хрестоматія / Ліна Костенко; ідея, упоряд., інтерпретація творів Григорія Клочека. – Кировоград : Степова Єллада, 1999. – 320 с.

20. Маруся Вольвачівна — незаслужено забута українська письменниця: вибрані твори / вступ. ст., ред., упоряд. та прим. Івана Лисенка. – К.: Наш час, 2008. – 376 с.

21. Миронець Н. Олена Теліга / Надія Миронець // Українки в історії / за заг. ред. В. Борисенко. – К.: Либідь, 2004. – С.196 – 202.

22. Очеретний О. Олена Теліга: Шлях із небуття: драма на чотири дії / Олександр Очеретний; передм. Надії Мірошниченко. – К.: Смолоскип, 2006. – 68 с.

23. Пчілка Олена. Годі, діточки, вам спать!: Вірші, оповідання, казки, фольклорні записи: для дошк. та молод. шкільн. віку / Олена Пчілка; упор. та передм. О.М. Таланчук. – К.: Веселка, 1991. – 334 с.

24. Русова Софія. Мемуари. Щоденник / Софія Русова. – К.: Поліграфкнига, 2004. – 544 с.

25. Сліпушко Оксана. Жриці влади і любові (єгипетська цариця Клеопатра і руська княгиня Ольга) / Оксана Сліпушко. – К.: Аконіт, 2004. – 272 с.

26. Тарнашинська Л. Високе небо Ліни Костенко / Людмила Тарнашинська // Українки в історії / за заг. ред. В. Борисенко. – К.: Либідь, 2004. – С.287 –294.

27. Тарнашинська Л. Соломія Павличко / Людмила Тарнашинська // Українки в історії / за заг. ред. В. Борисенко. – К.: Либідь, 2004. – С.203–210.

28. Тулуб З.П. Сагайдачный: историчний роман / З.П. Тулуб. – Днепропетровск : Проминь, 1990. – 752 с.

29. Українка Леся. Бояриня: драматична поема / Леся Українка; передм. М.Драй-Хмари. – К.: Молодь, 1991. – 96 с.

30. Українка Леся. Мрії зламане крило: зб. творів, докум. і спогадів / Леся Українка; упоряд., есе та довід. матеріал В.А. Костюченка; худож. А.Б.Негода. – К.: Веселка, 1993. – 222 с.

31. Українка Леся. Поезії. Поеми / Леся Українка; упор., авт. передм. та приміток Р. Радишевський та О. Ставицький. – К.: Дніпро, 1989. – 500 с. – (Б-ка укр. класики «Дніпро»)

32. Українка Леся. Стародавня історія східних народів: репринтне видання / Леся Українка. – Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2008. – 256 с.+ ХLVIII c.

33. Українка Леся. Усі твори в одному томі / Леся Українка;  передм. М.Литвинця. – К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2008. – 1376 с.

34. Українка Леся. Хвилі моєї туги / Леся Українка; упоряд., вступ. ст. і приміт. Л.І. Міщенко; іл. Т.З. Шумелді — Павлик. – Львів : Каменяр, 1991. – 118 с.

35. Українська жіноча проза.  М. Вовчок, Н. Кобринська, О. Кобилянська / ред. Н.Д. Кусакіна. – Х.: Прапор, 2007. – 640 с.