Безсмертна пісня Володимира Івасюка

05.03.2019


Список використаної літератури:

  1. Буковинські самоцвіти : вокальні твори композиторів / упоряд. А. М. Кушніренко. – К. : Музична Україна, 1990. – 152 с.
  2. Демків М. В. Сторінки пам’яті Володимира Івасюка / М. В. Демків // Позакласний час. – 2011. – № 2. – С. 91–93.
  3. Денисов Е. Легенда украинской музыки Владимир Ивасюк / Евгений Денисов // Південна зоря. – 2019. – № 4 (24 січня). – С. 4.
  4. Івасюк В. Водограй : пісенник / Володимир Івасюк. – К. : Музична Україна, 1989. – 127 с.
  5. Івасюк В. Моя пісня : вокальні твори / Володимир Івасюк. – К. : Музична Україна, 1988. – 55 с.
  6. Картавий П. Сучасна українська авторська пісня : статті про витоки жанру, авторів-ветеранів, фестивалі, поради молодим і долю Володимира Івасюка / Петро Картавий. – Суми : МакДен, 2009. – 75 с.
  7. Краснодемський В. Якщо здивуєш – переможеш / В. Краснодемський // Історія української культури : зб. матеріалів і документів ; за ред. д. іст. н., проф. С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. – К. : Вища школа, 2000. – С. 526–528.
  8. Макаренко Г. М. Музичне мистецтво : підручник для 8 кл. загальноосвітн. навч. закл. / Г. М. Макаренко, Т. О. Наземнова, Н. І. Міщенко. – Харків : Оберіг, 2008. – С. 87–90.
  9. Масол Л. М. Художня культура : підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. М. Масол, Н. Є. Миропольська, О. В. Гайдамака ; за заг. ред. Л. М. Масол. – Харків : Ранок, 2011. – 258 с.
  10. Музична хрестоматія. 8 кл. / упоряд. О. О. Гумінська. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2008. – С. 9–10.