Білорусь: знайома, незнайома

24.03.2021


Список літератури:

 1. Адамович А. М. Хатынская повесть ; Каратели (Радость ножа, или Жизнеописания гипербореев) / А. М. Адамович. – Москва : Советский писатель, 1984. – 416 с.
 2. Алексиевич С. А. У войны не женское лицо ; Последние свидетели : повести / С. А. Алексиевич ; предисл. Алесь Адамович. – Москва : Советский писатель, 1988. – 368 с.
 3. Алексієвич С. О. У війни не жіноче обличчя : книга-сповідь / С. О. Алексієвич ; пер. з рос. В. Рафєєнка. – Харків : Віват, 2016. – 400 с.
 4. Алексієвич С. О. Час second-hand (кінець червоної людини) / С. О. Алексієвич ; пер. з рос. Л. Лисенко. – 3-е видання. – Київ : Дух і літера, 2017. – 464 с. – (Бібліотека спротиву. Бібліотека надії).
 5. Антанян А. Зникле Вільно / А. Антанян ; пер. з біл. В. Бацунов // Харків. – 2015. – № 3. – С. 158–169.
 6. Бажок І. А. Беларуская эсэістыка пра каханне / І. А. Бажок // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвузівський зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. 27, ч. 1. – С. 41–46.
 7. Бажок І. А. Жанрава-тэматычныя асаблівасці беларускай і украінскай эсэістыкі / І. А. Бажок // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 4. – С. 181–188.
 8. Бароуская І. А. Лакальнае і нацыянальнае у змесце і паэтыцы песень пра Мазыр / І. А. Бароуская // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвузівський зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – Вип. 23, ч. 4. – С. 79–87.
 9. Биков В. В. Мертвим не болить : роман, повісті / В. В. Биков ; пер. з біл. та авт. передм. Т. В. Кобржицька. – Київ : Дніпро, 1990. – 336 с.
 10. Биков В. В. Обеліск : повісті / В. В. Биков ; пер. з біл. М. Цівини. – Київ : Дніпро, 1978. – 348 с.
 11. Биков В. В. Піти й не повернутися : повісті / В. В. Биков ; пер. з біл. М. Цівини; передм. В. Оскоцького. – Київ : Дніпро, 1983. – 479 с.
 12. Білорусь // Кріль М. М. Історія країн Центрально-Східної Європи : кінець ХХ – початок ХХІ ст. : навч. посіб. / М. М. Кріль. – Київ : Знання, 2008. – С. 25–41.
 13. Білорусь // Орлова Т. В. Історія пострадянських країн : підручник / Т. В. Орлова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2014. – С. 109–134. – (Університетський підручник).
 14. Брадзіхіна А. В. Асноуныя тэндэнцыі развіцця беларускай інтымнай паэзіі ХІХ стагоддзя / А. В. Брадзіхіна // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвузівський зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. 27, ч. 3. – С. 252–259.
 15. Гуревич Э. С. Детская литература Белоруссии : очерки / Э. С. Гуревич. – Москва : Детская литература, 1982. – 239 с.
 16. Дюкова Е. Організація вивчення української літератури в сучасній Білорусі / Е. Дюкова // Вища школа. – 2019. – № 7. – С. 79–89.
 17. Змагання за литовсько-білоруську батьківщину // Снайдер Т. Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь : 1569-1999 / Тімоті Снайдер ; наук. ред. К. Диса, літ. ред. Л. Лисенко ; пер. з англ. А. Котенко, О. Надтока. – 2-е видання. – Київ : Дух і літера, 2016. – С. 31–132.
 18. Кавалёу С. Творчасць Гальяша Пельгрымоускага з перспектывы ХХІ стагоддзя / С. Кавалёу // Мандруючи світами і віками : збірник на пошану Юрія Пелешенка / ред. І. Набитович. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 146–163.
 19. Кирюшкина М. И. Художественные особенности стихотворной формы и жанровые новации в современной белорусской женской поэзии / М. И. Кирюшкина // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – Вип. 11. – С. 175–181.
 20. Колас Я. Собрание сочинений : в 4-х т. / Я. Колас. – Москва : Худож. лит., 1982 – Т. 3, кн. 3 : На росстанях : трилогия / пер. с бел. Е. Мозолькова ; сост. и коммент. М. Мушинського и М. Протасевича. – 1983. – 336 с.
 21. Колас Я. Собрание сочинений. В 4-х т. Т. 2. Новая земля ; Симон-музыкант : поэмы / Якуб Колас ; пер. з бел. ; под. ред. : П. Бровки, М. Исаковского, Е. Мозолькова. – Москва : Худож. лит., 1951. – 450 с.
 22. Котлярчук А. Історики у штанцях : білоруська наука під Лукашенком / А. Котлярчук // Україна модерна : стандарти науки і академічне середовище / за ред. Я. Грицака, І. Гирича та ін. – Київ ; Львів : Критика, 2007. – № 12. – С. 62–71.
 23. Кошман П. Г. Между своими и другими : белорусское восприятие мира в произведениях В. Гниломёдова / П. Г. Кошман // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – Вип. 11. – С. 240–247.
 24. Криштоп И. С. Доминанты любовной лирики Эдны Миллей и Констанции Буйло / И. С. Криштоп // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 4. – С. 197–205.
 25. Круглов А. И. Без жалости и сомнения : документы о преступлениях оперативных групп и команд полиции безопасности и СД на временно оккупированной территории СССР в 1941–1944 гг. : в 4-х ч. / А. И. Круглов. – Днепропетровск : Ткума, 2009. – Ч. 2. – 240 с.
 26. Кузьміч Н. В. Вобраз сям’і у апавяданнях Галіны Багданавай, Уладзіміра Сцяпана, Уладзіміра Клімовіча / Н. В. Кузьміч // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвузівський зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. 25. – С. 197–205.
 27. Кушнарова К. В. Каханне і час у творах сучасных белорускіх пісьменнікау / К. В. Кушнарова // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвузівський зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. 27, ч. 3. – С. 216–224.
 28. Мазуров К. Т. Операция «Рельсовая война» / К. Т. Мазуров // 1448 дней войны : из воспоминаний о Великой Отечественной / сост. Е. Н. Цветаев, В. С. Яровиков. – Москва : Политиздат, 1990. – С. 405–407.
 29. Михайлова Е. В. Музыка и топос дома в поэтическом мире Е. Янищиц / Е. В. Михайлова // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвузівський зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. 26, ч. 3. – С. 132–141.
 30. Михайлова Е. В. Музыка любви в поэзии К. Буйко / Е. В. Михайлова // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвузівський зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. 27, ч. 4. – С. 107–116.
 31. Михайлова Е. В. Образ музыки в контексте общечеловеческих ценностей и национально-культурных особенностей в поэтическом мире А. Гаруна / Е. В. Михайлова // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвузівський зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. 25. – С.307–316.
 32. Мороховський В. Білорусь / В. Мороховський // Довідник з історії України (А – Я) : посіб. для серед. загальноосв. навч. закл. / за заг. ред. : І. Підкови, Р. Шуста. – 2-ге вид.. доопр. і допов. – Київ : Генеза , 2001. – С. 68–73.
 33. Овчінніков В. Східнослов’янські кириличні палеотипи // Історія книги : еволюція книжкової структури : навч. посіб. / В. Овчінніков. – Львів : Світ, 2005. – С. 268–274.
 34. Орлик В. Республіка Білорусь перед глобалізаційними викликами 2010-х років / В. Орлик // «Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття : матеріали Міжнародної наук. конференції (м. Київ, 10 червня 2014 р.) / відп. ред. В. К. Гура. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 140–145.
 35. Саверчанка І. Пісьменства і літаратура Беларусі эпохі Рэнесансу / І. Саверчанка // Мандруючи світами і віками : збірник на пошану Юрія Пелешенка / ред. І. Набитович. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 94–102.
 36. Савченко О. В. Білорусь / О. В. Савченко // Енциклопедія Сучасної України / редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський та ін. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАНУ, 2005. – Т. 2 : Б – Біо. – С. 827–828.
 37. Смольницька О. О. Символ лілеї у поезії білоруських неокласиків на прикладі Максима Богдановича : релігійний підтекст у порівнянні з латиноамериканським дискурсом і творчістю Віри Вовк / О. О. Смольницька // Мова і культура : філологічні читання пам’яті М. М. Гіршмана : матеріали Всеукраїнської наук. конференції (м. Київ, 19–20 жовтня 2017 року) / гол. ред. Д. С. Бураго. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2018. – Вип. 21, том 3 (192). – С. 92–99.
 38. Снайдер Т. Кровавые земли : Европа между Гитлером и Сталиным / Тимоти Снайдер ; пер. с англ. Лукии Зурнаджи. – Київ : Дуліби, 2015. – С. 322–331.
 39. Солдатенко Т. Я. Тема любви в белорусском цикле Элизы Ожечко : на материале повестей «Низины» и «Хам» / Т. Я. Солдатенко // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвузівський зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. 27, ч. 2. – С. 151–159.
 40. Социально-философская мысль Беларуси // Социальная философия : учебник / под общ. ред. В. П. Андрущенко, Н. И. Горлача. – Киев ; Харьков : Единорог, 2002. – С. 146–160.
 41. Страны и народы : научно-популярное географо-этнографическое издание в 20-ти т. Советский Союз. Республики Прибалтики. Белоруссия. Украина. Молдавия / редкол. тома : В. К. Жучкова, Г. М. Лаппо (отв. ред.) и др. – Москва : Мысль, 1984. – 349 с. : ил., карты.
 42. Тріада слов’янської поезії = Трыяда слауянскай паэзіі = Триада славянской поэзии / пер. В. В. Стрілка. – Київ : Книга, 2008. – 246 с.
 43. Фіцнер Т. А. Спецыфіка выяулення жаночага «я» у сучаснай беларускай жаночай прозе / Т. А. Фіцнер // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвузівський зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. 25. – С.260–271.

Електронний ресурс:

Лыман И. И. Организация международных связей : опыт Бердянского государственного педагогического университета / И. И. Лыман, В. Н. Константинова // Беларусь в современном мире : материалы XI Международной конференции, посвященной 91-летию образования Белорусского государственного университета (г. Минск, 30 октября 2012 г.) / Белорусский государственный университет ; редкол. : Шадурский В. Г. и др. – Минск : Изд. центр БГУ, 2012. – С. 316–317. – Режим доступу: https://dspace.bdpu.org/handle/123456789/3757. – Дата перегляду : 23.03.2021.