Бо і в нас були вже Термопіли

27.01.2017

/пам’яті героїв Крут/


Список використаної літератури:

1. Антонич Богдан–Ігор. Крутянська пісня / Богдан–Ігор Антонич // Український декламатор : збірка віршів для української молоді / упоряд. Н. Зінкевич, О. Зінкевич; передм. Р. Семківа. – К. : Смолоскип, 2006. – С. 169.

2. Бабій Олесь. Під Крутами / Олесь Бабій // Український декламатор : збірка віршів для української молоді / упоряд. Н. Зінкевич, О. Зінкевич; передм.Р. Семківа. – К. : Смолоскип, 2006. – С. 176 – 177.

3. Бій під Крутами 29 січня 2018р. // «Братня» навала. Війни Росії проти України ХІІ – ХХІ ст. / В. Брехуненко, В. Ковальчук, М. Ковальчук, В. Корнієнко. – К. : ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф», 2016. – Розд. 5. – С. 131 – 133.

4. Бій під Крутами // Історія України : посібник для 10 – 11 кл. / під ред.А. Козицького. – Львів : ЛА «Піраміда», 2012. – С. 26 – 31.

5. Бойко О.Д. Бій під Крутами : історія вивчення / О.Д. Бойко // Український історичний журнал. – 2008. – № 2. – С. 43 – 53.

6. Бойко О.Д. Крути (бій під Крутами) / О.Д. Бойко // Довідник з історії України (А–Я) : посібник для серед. загальноосв. навч. закл. / за ред. І. Підкови, Р. Шуста. – 2–ге вид., допр. і доповн. – К. : Генеза, 2001. – С. 376 – 377.

7. Гарасевич Андрій. Крути / Андрій Гарасевич // Український декламатор : збірка віршів для української молоді / упоряд. Н. Зінкевич, О. Зінкевич; передм. Р. Семківа. – К. : Смолоскип, 2006. – С. 174.

8. Героїка трагедії Крут / упоряд. В.І. Сергійчук. – К. : Україна, 2008. – 464 с.

9. Дажбожич. Крути / Дажбожич // Український декламатор : збірка віршів для української молоді / упоряд. Н. Зінкевич, О. Зінкевич; передм. Р. Семківа. – К. : Смолоскип, 2006. – С. 175.

10. Кобець Олекса. На Крути / Олекса Кобець // Український декламатор : збірка віршів для української молоді / упоряд. Н. Зінкевич, О. Зінкевич; передм. Р. Семківа. – К. : Смолоскип, 2006. – С. 172 – 173.

11. Крути // Довідник з історії України: у 3–х т. Т.2 (К–П) / за ред. І. Підкови та Р. Шуста. – К. : Генеза, 1995. – С. 120 – 121.

12. Крути : збірка у пам’ять героїв Крут / упоряд. О. Зінкевич, Н. Зінкевич. – К. : Смолоскип, 2008. – 422 с.

13. Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / упоряд. Ярослав Гаврилюк. – К. : Вид. центр «Просвіта», 2008. – 840 с.

14. Лавренко М. Крути / М. Лавренко // Український декламатор : збірка віршів для української молоді / упоряд. Н. Зінкевич, О. Зінкевич; передм. Р. Семківа. – К. : Смолоскип, 2006. – С. 181.

15. Луків Микола. Крути / Микола Луків // Балада про брата: поезії / Микола Луків. – К. : КП «Редакція журналу «Дніпро», 2005. – С. 200.

16. Мицик Ю.А. Перша російська збройна інтервенція (кінець 1917 – весна 1918 рр.) / Ю.А. Мицик // Історія України : навч. посіб. / Ю.А. Мицик, О.Г. Бажан, В.С. Власов. – 3–те вид., допов. і перероб. – К. : Вид. дім «Києво–Могилянська академія», 2010. – С.346 – 350.

17. Подобєд Андрій. Крути : символ патріотизму й жертовності  в боротьбі за державну незалежність України : матеріали до позакласних заходів (9–11 класи) / Андрій Подобєд // Історія України. – 2014. – № 23 (грудень). – С. 25 – 27.

18. Стефанович Олекса. Крути / Олекса Стефанович // Український декламатор : збірка віршів для української молоді / упоряд. Н. Зінкевич,О. Зінкевич; передм. Р. Семківа. – К. : Смолоскип, 2006. – С. 170 – 171.

19. Тинченко Я. Крути – Кононівка / Я. Тинченко // Перша українсько – більшовицька війна (грудень 1917 – березень 1918) / Я. Тинченко; ред. В. Овсієнко. – Київ – Львів, 1996. – С. 174 – 189.

20. Тичина Павло. Пам’яті тридцяти / Павло Тичина // Скорбна мати : вибрані твори / Павло Тичина; упоряд., прим. та післямов. С. Гальченка. – К. : Знання, 2013. – С. 188 – 189.

21. Українська революція 1917 –1921рр. : подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань (м. Ніжин, 24 січня 2008р.) / відп. ред. В.Ф. Верстюк. – К. : Вид–во ім. Олени Теліги, 2008. – 176 с.

22. Щербак Микола. Вогнене слово : героям Крут / Микола Щербак // Український декламатор : збірка віршів для української молоді / упоряд. Н. Зінкевич, О. Зінкевич; передм. Р. Семківа. – К. : Смолоскип, 2006. – С. 178 – 180.

23. Янів Володимир. Крути / Володимир Янів // Український декламатор : збірка віршів для української молоді / упоряд. Н. Зінкевич, О. Зінкевич; передм. Р. Семківа. – К. : Смолоскип, 2006. – С. 168.