Чорнобиль – гірка пам’ять і вічна туга.

22.04.2020


Список літератури:

 1. Бедрій Я. І. Катастрофа на Чорнобильській АЕС // Безпека життєдіяльності / Я. І. Бедрій. – Київ : Кондор, 2009. – С. 200–203.
 2. Бедрій Я. І. Радіоактивне забруднення // Екологія та охорона природи / Я. І. Бедрій, В. С. Джигирей, А. І. Кидисюк та ін. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 77–79.
 1. Безлюдна І. «Атомна революція». Екологія політики, дифузія настроїв, санація свідомості : до 30-річчя аварії на Чорнобильській АЕС / І. Безлюдна // Історія України. – 2016. – № 11. – С. 27–29.
 2. Біль і тривоги Чорнобиля / упоряд. Ю. В. Сафонов. – Київ : Київська правда, 2006. – 288 с.
 3. Возняк В. Я. Чернобыль: события и уроки : вопросы и ответы / В. Я. Возняк, А. П. Коваленко, С. Н. Троцкий. – М. : Политиздат, 1989. – 278 с.
 4. Джигирей В. С. Радіоактивне забруднення // Екологія та охорона навколишнього природнього середовища / В. С. Джигирей. – Київ : Знання, 2007. – С. 125–127.
 5. Драч І. Чорнобильська мадонна // Листи до калини / І. Драч. – Київ : Веселка, 1990. – С. 231–282.
 6. Иллеш А. В. Репортаж из Чернобыля : записки очевидцев, комментарии, размышления / А. В. Иллеш, А. Е. Пральников. – М. : Мысль, 1987. – 157 с.
 7. Ймення зорі Чорнобиль : фотоальбом / ред.-уклад. М. Лябах. – Чорнобиль : Чорнобильінтерінформ, 1996. – 233 с.
 8. Йовенко С. А. Віч-на-віч : вірші та поеми / С.  А. Йовенко. – Київ : Рад. письменник, 1989. – 109 с.
 9. Костенецкий М. И. Эхо Чернобыля в Запорожье / М. И. Костенецкий, Г. Т. Грибиненко. – Запорожье : Берегиня, 1992. – 46 с.
 10. Кутлахмедов Ю. О. Основи радіоекології : навч. посіб. / Ю. О. Кутлахмедов, В. І. Корогодін, В. К. Кольтовер ; за ред. В. П. Зотова. – Київ : Вища школа, 2003. – 319 с.
 11. Луків М. Дощ у зоні Чорнобиля // Балада про брата / М. Луків. – Київ : Дніпро, 2005. – С. 67–69.
 12. Мягченко О. П. Основи радіоекології // Основи екології / О. П. Мягченко. – Бердянськ : БДПУ, 2008. – С. 90–91.
 13. Навроцька Г. Чорнобильська катастрофа : поради і застереження // Це треба знати / Г. Навроцька. – Київ : Дошкільник, 1998. – С. 165–169.
 14. Одинец М. С. Чернобыль : дни испытаний / М. С. Одинец. – М. : Юридическая литература, 1988. – 144 с.
 15. Орел Л. Земля, обпалена Чорнобилем. Світлій пам’яті жертв на ЧАЕС : за матеріалами польових експедицій / Л. Орел. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2009. – 368 с.
 16. Під полиновою зорею : фотонарис про історію та культуру Чорнобильського Полісся / упоряд. Є. Аристов, Р. Омеляшко ; фото М. Загреби, М. Глушка, С. Гвоздевич та ін. ‒ Київ : АртЕк, 1996. ‒ 160 с.
 17. Прокопчук С. Наслідки Чорнобильської катастрофи долатиме ще не одне покоління / С. Прокопчук // Урядовий кур’єр. – 2018. – № 82. – С. 4.
 18. Прокопчук С. «Пожинаємо плоди залишкового принципу». Що вдалося зробити за 30 років для ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС? / С Прокопчук // Урядовий кур’єр. ‒ 2016. ‒ № 55. ‒ С. 5.
 19. Річниця Чорнобильської катастрофи // Бердянские ведомости. ‒ 2016. ‒ № 16. ‒ С. 16.
 20. Сафронов Т. А. Радіоактивне забруднення біосферних середовищ // Екологічні основи природокористування / Т. А. Сафронов. – Львів : Новий Світ-2000, 2003. – С. 135–142.
 21. Скобло Ю. С. Радіаційно небезпечні об’єкти // Безпека життєдіяльності / Ю. С. Скобло, Т. Б. Соколовська, Д. І. Мазоренко та ін. – Київ : Кондор, 2006. – С. 266–268.
 22. Фантом : сб. документов и художественных произведений о трагических событиях на Чернобыльской АЭС. – М. : Молодая гвардия, 1989. – 239 с.
 23. Щербак Ю. Чорнобиль : документальна повість / Ю. Щербак. – Київ : Дніпро, 1989. – 223 с. – (Серія «Романи й повісті» ; № 1).
 24. Яворивский В. А. Мария с полынью в конце столетья : романы / В. А. Яворивский. – М. : Советский писатель, 1989. – 608 с.