Чорний біль України

26.04.2016

до 30-річчя Чорнобильської трагедії


Список літератури:

1. Бар‘яхтар В.Г. Радіація. Що ми про неї знаємо? / В.Г. Бар‘яхтар, В.І. Стріжак, В.О. Поярков. – К.: Наук. думка, 1991. – 32 с.

2. Біль і тривоги Чорнобиля / упор. Ю.В. Сафонов. – К.: ВАТ «Вид–во «Київська правда», 2006. – 288 с.

3. Драч І.Ф. Чорнобильська мадонна: поема / І.Ф. Драч // Лист до калини: поезії, поеми / І.Ф. Драч. – К.: Веселка, 1990. – С. 233 – 282.

4. Дуваліна С.І. Чорнобиль стукає у серце / С.І. Дуваліна // Виховна робота в школі. – 2010. – № 2. – С. 28 – 33.

5. Жуковська І.Я. Лінійка «Чорнобиль – наш біль» / І.Я. Жуковська // Виховна робота в школі. – 2011. – № 3. – С. 41–42.

6. Иллеш А.В. Репортаж из Чернобыля: Записки очевидцев. Комментарии. Размышления / А.В. Иллеш, А.Е. Пральников. – М.: Мысль, 1987. – 157 с.

7. Ймення зорі Чорнобиль: фотоальбом / ред.-уклад. Микола Лябах. –Чорнобиль : «Чорнобильінтерінформ», 1996. – 233 с.

8. Коваленко А.П. Чернобыль сегодня и завтра / А.П. Коваленко, А.А. Карасюк.– К. : Общ–во «Знание» УССР, 1988. – 48 с.

8. Константінов М.П. Радіаційна безпека: навч. посіб. / М.П. Константінов, О.А.Журбенко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2003. – 151 с.

9. Корсак К. Людський чинник у Чорнобильській та інших катастрофах / К. Корсак, О. Косенко // Науковий світ.- 2008. — № 4. – С. 12-14.

10. Костенецкий М.И. Эхо Чернобыля в Запорожье: науч. — попул. очерк / М.И.Костенецкий, Г.Т. Грибиненко. – Запорожье : «Берегиня», 1992. – 46 с.

11. Костенко Л.В. Атомний Вій опустив бетонні повіки… / Л.В. Костенко // Вибране / Л.В. Костенко. – К.: Дніпро, 1989. – С. 537–538.

12. Кулландер С. Жизнь после Чернобыля. Взгляд из Швеции / С. Кулландер, Б.Ларссон; пер. со швед. под ред. Ю.В. Кузнецова. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 48 с.

13. Кутлахмедов Ю.О. Основи радіоекології: навч. посіб. / Ю.О. Кутлахмедов, В.І.Корогодін, В.К. Кольтовер; за ред. В.П. Зотова. – К.: Вища школа, 2003. – 319 с.

14. Луків М.В. Біль і пам’ять: поема-мозаїка / М.В. Луків // Балада про брата: поезії / М.В. Луків. – К.: КП «Редакція журналу «Дніпро», 2005. – С. 327–338.

15. Одинец М.С. Чернобыль: дни испытаний / М.С. Одинец. – М.: Юрид. лит., 1988. – 144 с.

16. Під полиновою зорею: фотонарис про історію та культуру Чорнобильського Полісся / упор.: Є. Аристов, Р. Омеляшко. – К.: «АртЕк», 1996. – 160 с.

17. Право соціального забезпечення України: навч. посіб. / за ред. П.Д.Пилипенка. – К.: Істина, 2007. – 224 с.

18. Сверстюк Є.А. Перебудова Вавилонської вежі (Чорнобильська притча) / Є.А.Сверстюк // На святі надій: вибране / Є.А. Сверстюк. – К.: Наша віра, 1999. – С. 96 – 147.

19. Фантом: сб. док. и худ. произведений о трагических событиях на Чернобыльской АЭС / ред. М. Катаєва. – М.: Молодая гвардия, 1989. – 239 с.

20. Чернобыль: события и уроки. Вопросы и ответы: справочник / под общ. ред. Е.И. Игнатенко. – М.: Политиздат, 1989. – 278 с.

21. Шкляр В.М. Ностальгія: роман, новели / В.М. Шкляр. – К.: Молодь, 1989. – 256 с.

22. Щербак Ю.М. Чорнобиль: докум. повість / Ю.М. Щербак. – К.: Дніпро, 1989. – 223 с.

23. Щербак Ю.Н. Чернобыль: докум. повествование / Ю.Н. Щербак. – М.: Сов. писатель, 1991. – 464 с.

24. Яворивский В.А. Мария с полынью в конце столетья: романы / В.А.Яворивский; пер. с укр. Е. Мовчан. – М.: Сов. писатель, 1989. – 608 с.

25. Ядерна енергія: міф і реальність: тематичні дослідження з ядерної енергетики / ред. Фелікс Маттес. – К.: Фонд Генріха Бьолля, 2008. – 308 с.