Чорний попіл пам’яті

25.01.2019

/До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту/


Список використаної літератури:

 1. Адамович А. М. Каратели (Радость ножа, или Жизнеописания гипербореев) / А. М. Адамович // Хатынская повесть. Каратели (Радость ножа, или Жизнеописания гипербореев). – М. : Сов. писатель, 1984. – С. 193 – 414.
 2. Алексиевич С. А. Последние свидетели : книга недетских рассказов / С. А. Алексиевич; послесл. Алеся Адамовича. – М. : Молодая гвардия, 1985. – 175 с.
 3. Аппельфельд А. Сторінки мого життя / Агарон Аппельфельд ; пер. з івриту Віктор Радуцький, Петро Рихло. – К. : Самміт-Книга, 2011. – 220 с.
 4. Арад Ицхак. Катастрофа евреев на оккупированных территориях Советского Союза (1941-1945) : Т. 1, 2 / Ицхак Арад. – Днепропетровск : Центр «Ткума»; М. : Центр «Холокост», 2007. – 816 с.
 5. Бартов Омер. Стерті. Зникаючі сліди євреїв Галичини в сучасній Україні / Омер Бартов ; пер. з англ. С. Коломійця. – К. : Зовнішторгвидав України, 2010. – 300 с.
 6. Беркгоф Карел. Жнива розпачу. Життя і смерть в Україні під нацистською владою : монографія / Карел Беркгоф ; пер. з англ. Т. Цимбал. – К. : Критика, 2011. – 456 с.
 7. Биков В. В. Сотников : повість // Піти й не повернутися : повісті / В. В. Биков ; пер. з білоруської М. Цівини ; передм. В. Оскоцького. – К. : Дніпро, 1983. – С. 196 – 334.
 8. Волощук Е. Фуга смерті Пауля Целана як пам’ятка поезії Голокосту // Модернізм та авангардизм у західноєвропейській літературі першої половини ХХ століття / Евгенія Волощук, Борис Бігун. – К. : Академперіодика, 2014. – С. 271 – 279.
 9. Галич А. А. Кадиш : поэма / А. А. Галич ; сост. А. Н. Шаталов. – М. : Сов. писатель, 1991. – С. 115 – 125.
 10. Гінріхс Ян Пауль.Lemberg-Lwow-Львів. Фатальне місто / Ян Пауль Гінріхс ; пер. з нідерланд. Ярослав Довгополий. – К. : Вид-во Жупанського, 2010. – 144 с.
 11. Глибокий мул. Хроніка Натана Гановера / упоряд. Леонід Фінберг, Константин Сігов. – К. : Дух і Літера, 2010. – 180 с.
 12. Голобуцький П. В. Голокост / П. В. Голобуцький // Енциклопедія Сучасної України / редкол. тому : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк. – К. : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. – Т. 6. – С. 91 – 92.
 13. Голокост в Україні (1941-1944) : словник-довідник / авт.-упоряд. О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – 3-тє вид. випр. і доп. – К. : Сфера, 2009. – 100 с.
 14. Гончаренко О. Політика нацистського геноциду євреїв України / О. Гончаренко // Архіви окупації. 1941–1944 / Держ. комітет архівів України ; упоряд. Наталія Маковська. – К. : Києво-Могилянська академія, 2006. – Т. 1 : Більше не таємно. – С. 790 – 795.
 15. Грицак Я. Нарис історії України : формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст. : навч. посібник для учнів гуман. гімназій, ліцеїв, студентів, вчителів / Ярослав Грицак. – К. : Генеза, 1996. – 360 с.
 16. Гроссман В. С. Життя і доля : роман / В. С. Гроссман ; пер. з рос. В. Стефанак. – К. : Дніпро, 1991. – 832 с.
 17. Денисов Е. Понять то, что понять невозможно // Оглянуться в прошлое / Евгений Денисов. – Мелитополь : Мелитопольская городская типография, 2013. – С. 68 – 70.
 18. Евтушенко Е. А. Завтрашний ветер / Е. А. Евтушенко ; ред. В. Т. Фомичева. – М. : Правда, 1987. – 480 с.
 19. Єврейські діти України – жертви Голокосту : каталог додаткової експозиції з історії Голокосту на теренах України, яка є частиною виставки «Анна Франк. Урок історії» / ред. : А. Подольський, Ю. Смілянська, М. Тяглий. – К. : Зовнішторгвидав України, 2009. – 56 с.
 20. Єрмоленко В. Нацизм: раса як закон // Плинні ідеології: ідеї та політика в Європі ХІХ – ХХ століть / Володимир Єрмоленко. – К. : Дух і Літера, 2018. – С. 315 – 355.
 21. Збережена пам’ять. Євреї у Бердянську / авт. ідеї та керівник проекту Л. Ф. Ноздріна. – Мелітополь : Мелітопольська міська друкарня, 2018. – 178 с.
 22. Історія епохи очима людини. Україна та Європа у 1900-1939 роках : навч. посіб. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Ю. Комаров, В. Мисан, А. Осмоловский та ін. – К. : Ґенеза, 2004. – С. 231.
 23. Клен Ю. Попіл імперій // Вибране / Ю. Клен ; упоряд., авт. передм. та прим. Ю. Ковалів. – К. : Дніпро, 1991. – С. 132 – 356.
 24. Ковба Ж. Євреї України під час Другої світової війни. Голокост та опір / Ж. Ковба, Ю. Корогодський // Нариси з історії та культури євреїв України / упоряд. Л. Фінберг, В. Любченко. – 3-тє вид. – К. : Дух і Літера. – С. 182 – 205.
 25. Корчак Я. Щоденник / Дитя людське : вибрані твори / Януш Корчак. – К. : Дух і Літера, 2007. – С. 413 – 497.
 26. Кочнов В. Януш Корчак : книга для учителя / Василий Кочнов. – М. : Просвещение, 1991. – 190 с.
 27. Кочур Г. Третє відлуння : поетичні переклади / Григорій Кочур ; вст. слово Івана Дзюби, передм. М. Новикової. – К. : Укр. письменник, 2008. – 669 с.
 28. Круглов А. И. Без жалости и сомнения. Документы о преступлениях оперативных групп и команд полиции безопасности и СД на временно оккупированной территории СССР в 1941-1945 гг. : в 4-х ч. / А. И. Круглов. – Днепропетровск : Центр «Ткума», 2008 – 2010.
 29. Кузнецов А. Бабий Яр : роман-документ / А. Кузнецов. – К. : Рад. пысьмэннык, 1991. – 352 с.
 30. Лауер Венді. Творення нацистської імперії та Голокост в Україні / Венді Лауер ; пер. з англ. С. Коломійця, Є. Ровного. – К. : Зовнішторгвидав України, 2010. – 368 с.
 31. Левітас Ілля. Праведники Бабиного Яру / Ілля Левітас ; пер. з рос. С. Герус. – К. : Етнос, 2008. – 368 с. : іл.
 32. Макарова Е. Фридл // В начале было детство : записки педагога / Елена Макарова. – М. : Педагогика, 1990. – С. 52 – 56.
 33. Машошин В. Д. Анна Франк. Урок истории // Время собирать камни / В. Д. Машошин, Е. С. Денисов. – Мелитополь : Мелитопольская городская типография, 2017. – С. 187 – 193.
 34. Мерликова балка // Энциклопедия Бердянска : историко-краеведческий, общественно-политический справочник : в 3-х т. Т. 2 (М-Р) / под. общ. ред. В. И. Михайличенко. – Мелитополь : Мелитопольская городская типография, 2014. – С. 81.
 35. Мерль Р. Смерть – мое ремесло / Робер Мерль ; пер с фр. Горация Велле. – М. : Иностранная литература, 1963. – 253 с.
 36. Мироненко М. Табори / М. Мироненко // Планета Антуана : історико-публіцистичне есе / М. Мироненко. – К. : Український письменник, 2006. – С. 512 – 538.
 37. Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні : збірник документів і матеріалів / за ред. П. М. Костриби, С. Д. Пількевича, Є. М. Шевченка. – К. : Держполітвидав України, 1963. – 488 с.
 38. Ноздрина Л. Ф. Архивы памяти 1941–1943 : документы и материалы из фондов Бердянского краеведческого музея / Л. Ф. Ноздрина, Т. А. Антоненко. – Мелитополь : Мелитопольская городская типография, 2015. – 416 с.
 39. Нюрнбергский процесс : сборник материалов : в 8-ми т. Т. 1 / отв. ред. А. М. Рекунков. – М. : Юридическая литература, 1987. – 688 с.
 40. Патриляк І. К. Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального погляду / І. К. Патриляк, М. А. Боровик. – Ніжин : Лисенко М. М., 2010. – 590 с.
 41. Первомайський Л. В Бабинім Яру / Леонід Первомайський // Українське диво : поетична антологія : у 2-х кн. Кн. 2 / упоряд. та ред. В. Р. Коломієць. – К. : Український письменник, 2005. – С. 433 – 434.
 42. Подольський А. Ю. Уроки минулого : історія Голокосту в Україні : навч. посібник для учнів 10-11 кл. серед. загальноосвітніх закладів України / А. Ю. Подольський. — К. : Зовнішторгвидав України, 2009. — 100 с. : іл.
 43. Поза межами розуміння : богослови та філософи про Голокост / за ред. Джона К. Рота, Майкла Беренбаума. – 2-ге вид. – К. : Дух і Літера, 2009. – 432 с.
 44. Поллак Мартін. Топографія пам’яті : есеїстка / Мартін Поллак ; пер. з нім. Христина Назаркевич. – Львів : Човен, 2018. – 216 с.
 45. Проблеми історії Голокосту : науковий журнал Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума» : вип. 8. – Дніпропетровськ : Інститут «Ткума» ; Ліра ЛТД, 2016. – 236 с.
 46. Разом на одній землі. Історія України багатокультурна : навч. посібник / гол. ред. Петро Кензьор. – Львів : ЗУКЦ, 2012. – 332 с.
 47. Ремарк Эрих Мария. Возлюби ближнего своего. Триумфальная арка : романы / Эрих Мария Ремарк ; пер. с нем. И. Шрайбера и Б. Кремнева. – М. : Книга и бизнес ; Кром, 1992. – 736 с.
 48. Ремарк Эрих Мария. Искра жизни / Эрих Мария Ремарк ; пер. с нем. В. Котелкина. – М. : Вита – Центр, 1992. – 352 с.
 49. Рыбаков А. Н. Тяжелый песок : роман / А. Н. Рыбаков. – М. : Известия, 1981. – 332 с.
 50. Слуцкий Б. Как убивали мою бабку // Избранное / Борис Слуцкий. – М. : Худ. литература, 1980. – С. 95 – 96.
 51. Снайдер Тимоти. Кровавые земли : Европа между Гитлером и Сталиным / Тимоти Снайдер ; пер. с англ. Л. Зурнаджи. – К. : Дуліби, 2015. – 584 с.
 52. Снайдер Тімоті. Чорна земля. Голокост як історія і застереження / Тімоті Снайдер ; пер. з англ. : П. Білак, О. Камишникова, Т. Родіонова ; наук. ред. В. Склокін. – К. : АРТ КНИГА, 2017. – 394 с.
 53. Танья Яап. Про Голокост, або Шоа / Яап Танья // П’ятдесят питань про антисемітизм / Яап Танья. – К. : Дух і Літера. – С. 115 – 138.
 54. Франк А. Щоденник / А. Франк ; пер. з нім. М. Тупайла. – 3-є вид. – К. : Сфера, 2009. – 282 с.
 55. Франкл В. Человек в поисках смысла / общ. ред. Л. Я Гозмана, Д. А. Леонтьева; вступ. ст. Д. А. Леонтьева. – М. : Прогресс, 1990. – 368 с.
 56. Шульмейстер Ю. А. Гитлеризм в истории евреев / Ю. А. Шульмейстер. – К. : Политиздат Украины, 1990. – 255 с. : ил.
 57. Шют Невил. Крысолов на берегу : роман / Невил Шют ; пер. с англ. Норы Галь. – М. : Худ. литература, 1991. – 509 с.
 58. Щоденник Давида Рубіновича / ред. А. Подольський, А. Фредекінд ; пер. з польської мови А. Шарого. – К. : Зовнішторгвидав України, 2009. – 70 с.
 59. Щоденник Львівського гетто. Спогади рабіна Давида Кахане / упоряд. Ж. Ковба. – 2-е вид. – К. : Дух і Літера, 2009. – 276 с.
 60. Эренбург И. Г. Люди, годы, жизнь: воспоминания : в 3-х т. Т. 2 / И. Г. Эренбург. – М. : Сов. писатель, 1990. – С. 351 – 359.
 61. Яновський Ю. І. Київська соната // Твори : в 5-ти т. Т. 1 / Ю. І. Яновський. – К. : Дніпро, 1982. – С. 280 – 296.
 62. Ясинський О. Київ. Осінь. Голокост / Олег Ясинський // Україна Incognita / за заг. ред. Лариси Івшиної. – К. : Факт, 2002. – С. 315 – 318.

Періодичні видання:

 1. Бабин Яр (вересень 1941 – вересень 1943рр.) : документи та матеріали / упоряд. М. В. Коваль // Український історичний журнал. – 1991. – № 9. – С. 80 – 86 ; № 12. – С. 53 – 65.
 2. Вісник Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума». – 2017. – № 162 ; № 163 ; № 165.
 3. Гончаренко О. М. До питання про участь місцевого населення у порятунку євреїв на території Райхскомісаріату «Україна» (1941 – 1944 рр.) / О. М. Гончаренко // Український історичний журнал. – 2010. – № 1. – С. 128 – 141.
 4. Денисов Евгений. Анна Франк. Урок истории / Евгений Денисов // Південна зоря. – 2016. – № 60 (3 листопада). – С. 4.
 5. Кот Сергій. Бабин Яр : українська пам’ять / Сергій Кот // Українське слово – Літаври. – 2016. – № 9. – С. 1, 4 – 5.
 6. Щупак І. Я. Уроки Голокосту в українській історичній науці та освіті: від наративу до осмислення й постановки суспільного питання про покаяння (до 75-ї річниці трагедії Бабиного Яру) / І. Я. Щупак // Український історичний журнал. – 2016. – № 4. – С. 152 – 172.