«Читаємо в оригіналі : художні твори іноземними мовами»

29.09.2021


Список літератури:

 1. Austen Jane. Pride and Prejudice / Jane Austen. – Kyiv : Znannia, 2015. – 382 p.
 2. Baum L. Frank. American Fairy Tales / L. Frank Baum. – Kyiv : Znannia, 2013. – 143 p.
 3. Crane Stephen. The Open Boat and Other Stories / Stephen Crane. – Kyiv : Znannia, 2013. – 199 p.
 4. Daudet Alphonse. Fromont jeune et Risler aine / Daudet Alphonse. – Moscou : Edinions en langues etrangeres, 1963. – 308 p.
 5. Fitzgerald, F. Scott. The Great Gatsby / F. Scott Fitzgerald. – Kyiv : Znannia, 2013. – 198 p.
 6. France Anatole. Nouvelles / Anatole France. – Moscou : Edinions en langues etrangeres, 1961. – 196 p.
 7. Keller Gottfried. Novellen / Gottfried Keller. – Moscau : Verlag fȕr Fremdsprachige Literatur, 1961. – 181 s.
 8. Kobzar : poetry of Taras Shevchenko in Ukrainian, English and French / introd. by A. Gregorovich. – Toronto : Taras Shevhenko Museum, 2014. – 231 p.
 9. London J. White Fanq = Белый клык : повесть / Jack London. – Київ : Київська правда, 2006. – 263 с.
 10. Malik V. The Cossack Ambassador : A Tale of Excitement and Adventure / V. – Kiev : Dnipro Publishers, 1985. – 488 p.
 11. Renard Jules. Oeuvres choisies / Jules Renard. – Moscou : Editions en Langues Ѐtrangѐres, 1958. – 406 p.
 12. Saki.The Treasure Ship and Other Stories / Saki. – Kyiv : Znannia, 2014. – 175 p.
 13. Sand George. Horace / George Sand. – Moscou, 1959. – 406 p.
 14. Stevenson Robert Louis. Treasure Island / Robert Louis Stevenson. – Kyiv : Znannia, 2015. – 253 p.
 15. Twain M. The Adventures of Huckleberry Finn : text and criticism / Mark Twain. – Moscow : Raduga Publishers, 1984. – 364 p.
 16. Wilde Oscar. The Picture of Dorian Gray / Oscar Wilde. – Kyiv : Znannia, – 283 р.
 17. Wilde Oskar. An Ideal Husband ; The Importance of Being Earnest / Oscar Wild. – Kyiv : Znannia, 2014. – 222 p.
 18. Вайлд О. Кентервільський привид = The Canterville Ghost / Оскар Вайльд ; пер. з англ. Д. О. Радієнко. – Харків : Фоліо, 2018. – 255 с. – Англ. та укр. мовами.
 19. Зубова Н. С. Французька мова. Збірник текстів з інформаційного читання новел Андре Моруа : навчальний посібник / Н. С. Зубова, В. Д. Зубенко ; БДПУ ; Інститут філології. – Донецьк : Юго-Восток, 2008. – 112 с.
 20. Керролл Л. Аліса в дивокраї = Alice`s Adventures in Wonderland : видання з паралельним текстом / Льюїс Керролл ; пер. з англ. В. Г. Наріжної. – Харків : Фоліо, 2019. – 159 с. : іл.
 21. Конан Дойл А. Шерлок Холмс = Sherlock Holmes : відповідає вимогам чинної програми з англійської мови / Артур Конан Дойл ; адаптація, вправи, словник О. В. Магдебури. – Київ : Арій, 2018. – 160 с.
 22. Конрад Д. Typhoon = Тайфун : новелла / Д. Конрад. – Київ : Знання, 2005. – 158 с.
 23. Король Артур та його лицарі = King Arthur and His Rnights : англійські легенди = Tnglish Legends : відповідає вимогам чинної програми з англ. мови / уклад., вправи, словник В. Д. Федорова. – Київ : Арій, 2017. – 144 с.
 24. Костер Шарль. Легенда о Тиле Уленшпигеле / Шарль де Костер. – Москва : Прогресс, 1979. – 699 с. – Франц. яз.
 25. Моем В. Сомерсет. The Painted Veil = Розмальована завіса : роман / Вільям Сомерсет Моем. – Київ : Знання, 2006. – 287 с.
 26. Моем В. Сомерсет. Людина зі шрамом та інші оповідання = The man with scar and other stories / Вільям Сомерсет Моем ; адапт., вправи, словник О. А. Борити, Т. І. Коробейнікової. – Київ : Арій, 2016. – 160 с. – (Читаю англійською).
 27. Ремарк Еріх Марія. Час жити і час помирати = Zeit zu leben und Zeit zu sterben / Eріх Марія Ремарк. – Харків : Ранок-НТ, 2001. – 220 с.
 28. Справа багатої жінки. Вісім оповідань Агати Крісті : книга для читання англійською мовою для студентів факультетів іноземних мов і філологічних факультетів / адаптація, технологія роботи з текстом і філологічний коментар В. В. Євченко, С. І. Сидоренко. – 2-ге вид, випр. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 264 с.
 29. Уальд О. Сказки = Fairy Tales / Оскар Уальд ; адаптиция текста, упражнения Л. В. Холхоевой. – Москва : Айрис-пресс, 2011. – 232 с. – (Английский клуб. Домашнее чтение).
 30. Українка Л. Лісова пісня : драма-феєрія в 3-х діях : ювілейне видання : текст укр., пол. / Леся Українка ; упоряд. С. Романова, Т. Данелюк-Терещук ; пер. з укр. Є. Літвінюка ; іл. З. Сойко. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – 284 с.
 31. Українка Л. Лісова пісня : драма-феєрія в 3-х діях : ювілейне видання : текст укр., англ. / Леся Українка ; упоряд. С. Романова, Т. Данелюк-Терещук ; пер. з укр. П. Канді ; іл. К. Сивої. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. – 284 с.
 32. Українка Л. Лісова пісня : драма-феєрія в 3-х діях : ювілейне видання : текст укр., нім. / Леся Українка ; упоряд. С. Романова, Т. Данелюк-Терещук ; пер. з укр. Е. Бермана ; іл. І. Рублюк. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – 284 с.
 33. Уэллс Г. Избранное : на английском языке / Герберт Уэллс ; сост. Б. А. Гиленсон. – Москва : Прогресс, 1981. – 502 с.