Лицарі рідної землі

10.10.2017

(до Дня захисника України)


Список літератури:

1. Антонович В.Б. Коротка історія Козаччини / В.Б. Антонович ; передмова І.І. Глизя. – К. : Україна, 2004. – 304 с.

2. Апанович О.М. Збройні сили України першої половини ХVІІІ ст. / О.М. Апанович ; передмова В.С. Мороза. – Дніпропетровськ : Січ, 2004.– 229 с.

3. Армія безсмертних: повстанські світлини / ред.: Володимир Вятрович, Володимир Мороз. – Львів : Видавництво Ме, 2006. – 205 с.

4. Археологія доби українського козацтва ХVІ – ХVІІІ ст. : навч. посібник / відп. ред. Д.Я. Телегін. – К. : Ін–т змісту і методів навчання, Нац. ун–т ім. Тараса Шевченка, 1997. – 336 с. 

5. Архивы памяти 1941 – 1943 : документы и материалы из фондов Бердянского краеведческого музея / сост.: Л.Ф. Ноздрина, Т.А. Антоненко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2015. – 416 с.

6. Брехуненко В. «Братня навала». Війни Росії проти України ХІІ – ХХІ ст. / В. Брехуненко, В. Ковальчук та ін. – К. : Видавець ПП Н.В. Брехуненко, 2016. – 248 с.

7. Генерал Петро Григоренко: спогади, статті, матеріали / упоряд. та передм. О. Обертаса. – К. : Смолоскип, 2008. – 832 с.

8. Герилів С.М. Наші Атланти: жертовність во ім’я спасіння / С.М. Герилів. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2015. – 292 с.

9. Герилів С.М. Наші Атланти: незмірна чаша милосердя / С.М. Герилів. – Мелітополь : Вид. буд. Мелітопольської міської друкарні, 2016. – 276 с.

10. Герилів С.М. Наші Атланти: вистояти і перемогти / С.М. Герилів. – Мелітополь : Вид. буд. Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 240 с.

11. Голобуцький В. Запорізьке козацтво / В. Голобуцький. – К. : Вища школа, 1994. – 539 с.

12. Голобуцький В.О. Запорізька Січ в останні часи свого існування (1734–1775 рр.) / В.О. Голобуцький ; передмова В.С. Мороза – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 421 с.

13. Головешко Л.М. Азовське козацьке військо та його нащадки / Л.М. Головешко. – Маріуполь : Новий світ, 2012. – 330 с.

14. Головешко Л.М. Традиції та звичаї українських козаків ХV – ХХІ ст. / Л.М. Головешко. – К. : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2014. – 408 с.

15. Грушевський М. Про батька козацького Богдана Хмельницького / М. Грушевський. – Дніпропетровськ : Січ, 1993. – 55 с.

16. Гуржій О. Іван Скоропадський / О. Гуржій. – К. : Видавничий дім «Альтернативи», 2004. – 312 с.

17. Гуржій О.І. Гетьман Петро Конашевич–Сагайдачний / О.І. Гуржій, В.В. Корнієнко. – К. : Україна, 2004. – 192 с.

18. Дашкевич Я. Генерал Роман Дашкевич / Я. Дашкевич // Постаті: нариси про діячів історії, політики, культури / Я. Дашкевич. – 2–ге вид., виправл. і доповн. – Львів : Літературна агенція «Піраміда», 2007.  – С. 588 – 590 с.

19. Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / упорядник Сергій Павленко. – К. : Видавничий дім «Києво–Могилянська академія», 2008.– 1144 с.

20. Життя і смерть полковника Коновальця : документи, матеріали, спогади, щоденники, листи, фотографії / кол. авт.: Д. Герчанівський, А. Мельник, З. Книш та інш. ; худ. ред. М. Яців. – Львів : Червона Калина, 1993. – 328 с.

21. Історичні постаті України: історичні нариси / упоряд. та авт. вст. ст. О.В. Болдирєв. – Одеса : Маяк, 1993. – 384 с.

22. Історія українського козацтва: нариси у 2–х т. Т. 1 / від. ред. В.А. Смолій. – К. : Вид. дім «Києво–Могилянська академія», 2006. – 800 с.

23. Історія українського козацтва: нариси у 2т. Т. 2 / від. ред. В.А. Смолій. – К. : Видавничий дім «Києво–Могилянська академія», 2007. – 724 с.

24. Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників: монографія / Т. Каляндрук. – Львів : ЛА «Піраміда», 2007. – 288 с.

25. Каляндрук Т. Таємниці бойових мистецтв України / Т. Каляндрук. – Львів : ЛА «Піраміда», 2007. – 304 с.

26. Ковалевська О. Іван Мазепа у запитаннях і відповідях / О. Ковалевська. – К. : Темпора, 2008. – 200 с.

27. Корнієнко О.М. Нариси військової історії України. Сумський слободський козацький полк 1659 – 1765 рр. / Олег Корнієнко. – К. : Наш час, 2008. – 448 с.

28. Костомаров М.І. Богдан Хмельницький : історична монографія / М.І. Костомаров. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 843 с.

29. Крути  : збірка у пам’ять героїв Крут / упоряд.: О. Зінкевич, Н. Зінкевич. – К. : Смолоскип, 2008. – 422 с.

30. Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідження, кіносценарій / упоряд. Ярослав Гаврилюк. – К. : Вид. центр «Просвіта», 2008. – 840 с.

31. Леп’явко С. Козацькі війни кінця ХV ст. в Україні / С. Леп’явко. – Чернігів : Сіверянська думка, 1996. – 285 с.

32. Маців Б. Українська дивізія «Галичина» : історія у світлинах від заснування у 1943 р. до звільнення з полону 1949 р. / Б. Маців. – Львів : ЗУКЦ, 2009. – 256 с.

33. Малкош В. Українська дивізія «Галичина» в світлі «легіонової» політики ХХ сторіччя / В. Малкош. – Івано–Франківськ : Лілея – НВ, 2007. – 32 с.

34. Міцик Ю.А. Гетьман Іван Виговський / Ю.А. Міцик. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 83 с.

35. Нартов В.В. Найвидатніші гетьмани та кошові отамани України / В.В. Нартов. – Х. : Кн. Клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2008. – 318 с.

36. Овад Христина. Полковник Роман Сушко (1894–1944): на вшанування його пам’яті : документи, матеріали, спогади, щоденники, листи, фотографії / Христина Овад. – Торонто, 2006. – 305 с.

37. Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія : фаховий висновок робочої групи істориків при урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА / ред. О.Ю. Бей. – 3–тє стереотипне видання – К. : Наукова думка, 2005. – 70 с.

38. Патриляк І.К. Україна в роки Другої світової війни : спроба нового концептуального погляду / І.К. Патриляк, М.А. Боровик. – Ніжин : Видавець ПП М.М. Лисенко, 2010. – 590 с.

39. Сергійчук В.І. Симон Петлюра / В.І. Сергійчук. – К. : Україна, 2004.– 448 с.

40. Скальковський А.О. Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького / А.О. Скальковський. – Дніпропетровськ : Січ, 1994. – 677 с.

41. Смолій В.А. Богдан Хмельницький : соціально–політичний портрет / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – К. : Либідь, 1995. – 620 с.

42. 190 фактів про Бердянськ : краєзнавчий альманах / авт. кол. :В. Буханова, Д. Братанова, А. Токовенко та інш. – Х. : Тім Пабліш Груп, 2017. – 200 с.

43. Українське козацтво : мала енциклопедія / кер. авт. колективу Ф.Т. Турченко. – К. : Генеза ; Запоріжжя : Прем’єр, 2002. – 568 с.: іл., карти.

44. Чухліб Т.В. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально–Східної Європи (1663–1713 рр.) / Т.В. Чухліб. – К. : Вид. дім. «Києво–Могилянська академія», 2004. – 288 с.

45. Чухліб Т. Пилип Орлик / Т. Чухліб. – К. : Видавець ПП Н.В. Брехуненко, 2008. – 64 с.

46. Чухліб Т.В. Гетьмани України: війна, політика, кохання / Т.В. Чухліб. – К. : Арій, 2016. – 480 с.

47. Шатайло О.Л. Генерал Юрко Тютюнник / О.Л. Шатайло. – Львів : Світ, 2000. – 144 с.

48. Яворницький Д.І. Іван Дмитрович Сірко, славний кошовий отаман війська запорозьких низових козаків / Д.І. Яворницький. – Дніпропетровськ : Промінь, 1990. – 190 с.

49. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: у 3–х т. Т.1 / Д.І. Яворницький. – Львів : Світ, 1990. – 319 с.

На допомогу вчителю історії

Періодичні видання:

1. Бондарь Леся. Козацька Україна : позакласний захід. Вступ до історії : 5–й клас / Л. Бондарь // Історія України. – 2014. – №7. – С. 19 – 27.

2. Буланов Ю.І. Гетьмани України : тестові завдання. Історія України : 8–й клас / Ю.І. Буланов // Історія та правознавство. – 2017. – №19–21. – С. 86
 – 95.

3. Головіна Л.П. «Доба героїчних походів козаків». Петро Конашевич–Сагайдачний. Історія України : 8–й клас / Л.П. Головіна // Історія та правознавство. – 2016. – №19 – 21. – С. 71 – 74.

4. Головко В.В. Україна в умовах антитерористичної операції та російської агресії (2014 р.) / В.В. Головко // Український історичний журнал. – 2015. – № 3. – С. 176 – 193.

5. Гончар О. Гетьман П. Дорошенко. Боротьба за об’єднання України : 8–й клас. / О. Гончар // Історія України. – 2016. – № 4. – С. 9 – 12.

6. Гук О.І. Національно–визвольна війна українського народу в постатях : 8–й клас / О.І. Гук // Історія та правознавство. – 2016. – № 19 – 21.– С. 48 – 67.

7. Линник О. Тарас Шевченко – співець козацької слави : позакласний захід з історії України для учнів 8–9 класів / О. Линник // Історія України. – 2014. – № 7. – С. 13 – 18.

8. Лишевський В. Будні славних українців, запорізьких козаків : позакласний захід для 8–го класу / В. Лишевський // Історія України. – 2014. — № 9.– С. 15 – 22.

9. Нужа Ю.П. Козацькі літописи XVII–XVIII ст. Історія України : 8–й клас / Ю.П. Нужа // Історія та правознавство. – 2017. – № 13 – 14. – С. 42 – 43.

10. Нужа Ю.П. Богдан Хмельницький як політик і людина. Історія України : 8–й клас / Ю.П. Нужа // Історія та правознавство. – 2017. – № 13 – 14.– С. 44 – 46.

11. Прус Ф.А. Судочинство в Запорізькій Січі / Ф.А. Прус // Історія та правознавство. – 2016. – № 19 – 21. – С. 39 – 47.

12. Терещенко О.Є. Запорізька Січ у другій половині ХVІІ ст. Кошовий отаман Іван Сірко. Історія України : 8–й клас / О.Є. Терещенко // Історія та правознавство. – 2016. – № 19 – 21. – С. 81 – 88.

13. Цвяткова О.В. Богдан Хмельницький як політик і людина : практичне заняття. Історія України : 8–й клас / О.В. Цвяткова // Історія та правознавство. – 2017. – № 10 – 11. – С. 40 – 45.

14. Ціпачевська Ю.В. Запорізька Січ і Слобідська Україна в другій половині ХVІІ ст. Історія України : 8–й клас / Ю.В. Ціпачевська // Історія та правознавство. – 2016. – № 12. – С. 27 – 31.