До вершин викладацької майстерності: розробки уроків з історії та правознавства

12.03.2021


Педагогічна ідея – це повітря, у якому розправляє крила педагогічна творчість. В. Сухомлинський

 

Список літератури:

 1. Барнінець О. В. Особливості використання кейс-методу на уроках історії // О. В. Барнінець // Історія та правознавство. – 2020. – № 22–23. – С. 13–18.
 2. Баханов К. О. Конкурс «Учитель року. Історія» : проблеми і тенденції / К. О. Баханов. – Харків : Основа, 2017. – 94 с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство» ; вип. 6 (162)).
 3. Баханов К. О. Методичний посібник з історії України : традиції та інновації у навчанні історії в школі : 7 кл. / К. О. Баханов. – Київ : Генеза, 2001. – 296 с.
 4. Білоус О. Людина і держава : основи правознавства : 9-й кл. / О. Білоус // Історія України. – 2019. – № 5. – Вкладка. – С. 3–7.
 5. Болтромюк В. В. «Золота доба» Афінської держави за часів правління Перикла та Пелопоннеська війна 431–404 рр. до н. е. : 6 кл. / В. В. Болтромюк // Історія та правознавство. – 2019. – № 31–33. – С. 55–63.
 6. Болтромюк В. В. Трипільці та трипільська археологічна культура : всесвітня історія : 6 кл. / В. В. Болтромюк // Історія та правознавство. – 2018. – № 31–32. – С. 49–53 .
 7. Боровик С. Кримське ханство : історія України : 8-й кл. / С. Боровик // Історія України. – 2018. – № 4. – С. 17–23.
 8. Вєнцева Н. О. Вивчення історичних постатей на уроках історії України у 8 класі / Н. О. Вєнцева ; за заг. ред. К. О. Баханова. – Харків : Основа, 2010. – 142 с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство» ; вип. 9 (81)).
 9. Вєнцева Н. О. Дискусійні методи на уроках всесвітньої історії : 7–8 кл. / Н. О. Вєнцева ; передм. К. О. Баханова. – Харків : Основа, 2006. – 160 с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство» ; вип. 4 (28)).
 10. Волянюк Л. Майбутнє країни без насильства : веб-квест : позакласний захід з правознавства / Л. Волянюк // Історія України. – 2018. – № 10. – Вкладка. – С. 3–12.
 11. Воронцова Ю. В. Семінар «Уроки державотворчих процесів» : до 100-річчя Української революції : історія України : 10 кл. / Ю. В. Воронцова // Історія та правознавство. – 2018. – № 8. – С. 37–40.
 12. Головіна Л. П. Махновщина. Феномен Нестора Махна : історія України : 10 кл. / Л. П. Головіна // Історія та правознавство. – 2020. – № 4–6. – С. 71–74.
 13. Горинь Н. Поліфонія прав дитини : веб-квест : 9–10-ті кл. / Н. Горинь // Історія України. – 2017. – № 8. – Вкладка. – С. 13–19.
 14. Гузик Н. В. Комбінована система М. П. Гузика в контексті навчання дітей історії : загально-дидактичний і методичний аспекти / Н. В. Гузик. – Київ : Плеяди, 2005. – 152 с. – (Відкритий урок. Основна школа).
 15. Данилюк К. Г. Рабство як соціальне явище в історії людства за повістю Ж. Верна «П’ятнадцятирічний капітан» : бінарний урок : історія, література / К. Г. Данилюк, Т. М. Сікалюк // Історія та правознавство. – 2020. – № 25–27. – С. 31–34.
 16. Данильчук В. Світ і голодомор: інформація та пропаганда : 10 кл. : [практичне заняття] / В. Данильчук, А. Микитенко // Історія в рідній школі. – 2020. – № 1. – С. 14–20.
 17. Дініц О. В. Синхроністична таблиця «Козацько-гетьманська доба (1569 р. – перша половина XVІІІ ст.)» / О. В. Дініц // Історія та правознавство. – 2020. – № 10–12. – С. 33–56.
 18. Еткіна І. Голодомор в Україні: проблема «щасливого дитинства» у медіа-просторі та архівних матеріалах : 10 кл. / І. Еткіна, Л. Шара // Історія та правознавство. – 2020. – № 34–36. – С. 9–14.
 19. Жебровська Г. Ю. Захист прав неповнолітніх під час трудових відносин : [урок правознавства] : 9 кл. / Г. Ю. Жебровська // Історія та правознавство. – 2019. – № 6. – С. 20–23.
 20. Історія України : готові дидактичні набори : 10 кл. / упоряд. Н. М. Морозова. – Харків : Основа, 2010. – 159 с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство» ; вип. 8 (80)).
 21. Коваль О. Європейський Суд з прав людини : правознавство : 10-й кл. // О. Коваль // Історія України. – 2019. – № 10. – Вкладка. – С. 8–12.
 22. Коваль О. Права дитини : правовий КВК / О. Коваль, Г. Баклан // Історія України. – 2017. – № 20. – Вкладка. – С. 11–16.
 23. Коляда І. Конституція України, особисті (громадянські) права та свободи громадян України : правознавство : 10 кл. / І. Коляда, І. Ільницький // Історія в рідній школі. – 2020. – № 3. – С. 23–29.
 24. Коляда І. Кримська війна 1853–1856 рр. та реформи 60–70-х рр. ХІХ ст. : історія України : 9 кл. / І. Коляда, О. Шубер // Історія в рідній школі. – 2019. – № 10. – С. 8–20.
 25. Коляда І. США у першій половині ХІХ століття. Громадянська війна 1861–1865 років : всесвітня історія : 9 кл. / І. Коляда, А. Карабардін // Історія в рідній школі. – 2020. – № 3. – С. 17–22.
 26. Коритнюк Я. О. Графічні організатори : правознавство : 10 кл. / Я. О. Коритнюк, О. М. Котенко // Історія та правознавство. – 2018. – № 3. – С. 12–15 ; № 6. – С. 11–24 ; № 9. – С. 17–18.
 27. Кравчук Т. Правобережна Україна та західноукраїнські землі в другій половині ХVІІІ ст. Національно-визвольна боротьба : історія України : урок – ток-шоу : 8 кл. / Т. Кравчук // Історія України. – 2019. – № 5. – С. 20–22.
 28. Кресан Ж. В. Середньовічна Європа (Х–ХV ст.) : всесвітня історія : 7 кл. : історичний турнір / Ж. В. Кресан // Історія та правознавство. – 2018. – № 22–23. – С. 55–57.
 29. Крилова А. «Подорож у Київську Русь» : інтерактивна гра : історія України : 7-й кл. / А. Крилова // Історія України. – 2019. – № 9. – С. 19–24.
 30. Кузьмінський А. І. Технологія і техніка шкільного уроку : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, С. В. Омельяненко. – Київ : Знання, 2010. – 335 с.
 31. Курилів В. Методика викладання історії : навч. посіб. / В. Курилів. – Львів ; Торонто : Світ, 2003. – 248 с.
 32. Любченко В. В. Люблінська унія 1569 р. та її вплив на українські землі : історія України : 8 кл. / В. В. Любченко // Історія та правознавство. – 2020. – № 19–21. – С. 35–39.
 33. Мартинова М. Скрижалі минулого : бінарний урок з історії й української літератури в контексті компетентнісного підходу : 5 кл. : асоціативний літопис / М. Мартинова, Л. Петрунько, О. Кучеренко // Історія в рідній школі. – 2019. – № 10. – С. 21–31.
 34. Машика В. Т. Основи правознавства : 9 кл. : дидактичні матеріали / В. Т. Машика. – Харків : Основа, 2017. – 96 с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство» ; вип. 8 (164)).
 35. Машика В. Т. Практичні заняття з правознавства : 10 кл. : рівень стандарту та академічний / В. Т. Машика. – Харків : Основа, 2017. – 96 с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство» ; вип. 2 (159)).
 36. Машика В. Т. Розвиток критичного мислення на уроках правознавства та в позакласній роботі / В. Т. Машика. – Харків : Основа, 2017. – 111 с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство» ; вип. 12 (168)).
 37. Мотичак М. І. Кримське ханство в середині ХV – першій половині XVІІІ ст. : всесвітня історія : 8 кл. / М. І. Мотичак // Історія та правознавство. – 2020. – № 19–21. – С. 40–46.
 38. Нагорнюк В. О. Право на освіту в Україні : правозавство : 9 кл. / В. О. Нагорнюк // Історія та правознавство. – 2018. – № 12. – С. 18–21.
 39. Никитюк А. О. Злочин. Кримінальний проступок. Кримінальна відповідальність неповнолітніх : право : 9 кл. / А. О. Никитюк // Історія та правознавство. – 2019. – № 6. – С. 24–28.
 40. Никитюк А. О. Юридична відповідальність : 9 кл. / А. О. Никитюк // Історія та правознавство. – 2019. – № 28–30. – С. 58–63.
 41. Нужа Ю. П. Українці, що змінили історію. Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками : історія, математика : 5 кл. / Ю. П. Нужа, О. В. Полтавська // Історія та правознавство. – 2019. – № 31–33. – С. 72–79.
 42. Онопченко О. І. Сім’я та шлюб : презентація : 9 кл. / О. І. Онопченко // Історія та правознавство. – 2019. – № 7–9. – С. 63–66.
 43. Письменна К. Упровадження НЕПу в УСРР : 10 кл. / К. Письменна // Історія в рідній школі. – 2020. – № 3. – С. 23–27.
 44. Плясуля М. Місто Рим та життя його мешканців : всесвітня історія, історія України : інтегрований курс : 6-й кл. / М. Плясуля // Історія України. – 2019. – № 9. – С. 6–14.
 45. Разом граємо та права дітей вивчаємо : збірка сценаріїв ігрових програм, свят, виховних заходів / за заг.ред. М. Масютіної. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2014. – 100 с.
 46. Ремешевська І. Є. Культура України в середині ХІХ – на початку ХХ ст. Література, театр і музичне мистецтво : історія України : 9 кл. / І. Є. Ремешевська // Історія та правознавство. – 2020. – № 1–3. – С. 75–80.
 47. Розвиток правової компетентності : [розробки уроків] / авт. кол. : В. В. Загниборода, С. Г. Виклюк та ін. – Київ : Плеяди, 2005. – 112 с. – (Відкритий урок. Профільна школа ; вип. 3–4).
 48. Смирнова Г. О. Креативна гра «Знавці права» : 9–10 кл. / Г. О. Смирнова // Історія та правознавство. – 2020. – № 10–12. – С. 68–71.
 49. Стеценко І. Як зробити навчання цікавим і корисним : [розробки уроків] / І. Стеценко // Історія України. – 2019. – № 8. – Вкладка. – С. 1–14.
 50. Туріщева Л. В. Психолого-педагогічні аспекти уроку / Л. В. Туріщева. – Харків : Основа, 2007. – 128 с.
 51. Турка Т. І. Великий Кобзар України – Т. Г. Шевченко : історія України : 9 кл. : урок-практикум / Т. І. Турка // Історія та правознавство. – 2018. – № 22–23. – С. 47–48.
 52. Франіца В. Походження українського козацтва : історія України : 8-й кл. / В. Франіца // Історія України. – 2019. – № 10. – С. 13–18.
 53. Черкашина Ю. Г. Утворення козацтва. Як українське козацтво уславилось в битвах і походах : 5 кл. / Ю. Г. Черкашина // Історія та правознавство. – 2020. – № 13–15. – С. 79–83.
 54. Швець Л. М. Сімейне право : 10 кл. / Л. М. Швець // Історія та правознавство. – 2018. – № 3. – С. 24–31.
 55. Шиманчик Я. М. Голодомор 1932–1933 рр. у документах і спогадах земляків / Я. М. Шиманчик // Історія та правознавство. – 2018. – № 31–32. – С. 14–20.
 56. Шпак С. В. Основи сімейного права. Законодавство про шлюб та сімю : правознавство : 10 кл. / С. В. Шпак // Історія та правознавство. – 2018. – № 12. – С. 22–31.
 57. Ярощук Л. Г. Навчання учнів гімназії предметів гуманітарного циклу: технологічний аспект : монографія / Л. Г. Ярощук ; Бердян. держ. пед. ун-т. – Луцьк, 2010. – 186 с.