Добридень, усмішко: українські письменники-гумористи

01.04.2016


Список літератури:

1.Бідняк Г. Твори у восьми томах. Том V. З подиху серця. Слово, народжене  сміхом: поезії, гуморески, байки / Г. Бідняк. – Дніпропетровськ : Всеукраїнське видавництво «Січ», 2009. – 409 с.

2.Борев Ю. Эстетика / Ю. Борев. – Москва : Издательство политической литературы, 1988. – 495 с.

3.Бувальщина: Комедії. Драми. Діалоги. Водевілі: [збірник / упоряд., авт. передм.,  приміт. О.Ф. Ставицький.]. – К.: Дніпро, 1990. – 415 с.

4.Васильченко С. Талант / С. Васильченко. – К.: Дніпро, 1982. – 219 с.

5.Веселий  ярмарок: гумор  та сатира: випуск 7 [упоряд. Ю.І. Цехов]. – К.: Радян. письменник, 1989. – 459 с.

6.Вишня Остап. Вишневі усмішки / Остап Вишня. – К.: Дніпро, 1985. – 366 с.

7.Герилів С.М. Заробітчанські дзвони: Хроніка ностальгії: вірші / С.М.Герилів. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 152 с.

8.Гладкий М. Таємниці соціології: гумор та сатира / М. Гладкий. – К.: Рад. письменник, 1990. – 109 с.

9.Глазовий П. Веселий світ і чорна книга: гумор, лірика, проза / П.Глазовий. – К.: Укр. письменник, 1993. – 366 с.

10.Глазовий П. Сміхологія: посібник для всіх, кому любий сміх: сатира і гумор / П. Глазовий. – К.: Дніпро, 1982. – 278 с.

11.Гунько В. Штовхачі та підштовхувачі: гуморески та пародії / В.Гунько. – К.: Укр. письменник, 1993. – 126 с.

12.Давній український гумор і сатира / [упорядкув., вступ. ст. і прим. Л.Є.Махновця]. – К.: Держвидав худ. літ-ри, 1959. – 492 с.

13.Жартівливі та сатиричні пісні / [упорядкув., передм. та примітки М.К.Дмитренка]. – К.: Дніпро, 1988. – 325 с.

14.Зуб І.В. Остап Вишня: риси творчості індивідуальності / І.В. Зуб. – К.: Наукова думка, 1991. – 169 с.

15.Івакін Ю. Книжка пародій. / Ю. Івакін. – К.: Дніпро, 1973. –152 с.

16.Карпенко-Карий І.К. Вибрані твори: Мартин Боруля. Сто тисяч. Хазяїн. Суєта. / І.К. Карпенко-Карий. – К.: Мистецтво, 1989. – 259 с.

17.Квітка-Основ’яненко Г. Зібрання творів у семи томах: том 2: драматичні твори. Рання проза / Г. Квітка-Основ’яненко. – К.: Наукова думка, 1979. – 556 с.

18.Колесо фортуни: гумор і сатира: [збірник / упоряд. Рудик С.Т.]. – К.: Рад. письменник, 1991. – 350 с.

19.Котляревський  І.П. Енеїда/ І.П. Котляревський. – К.: Книга, 2008. – 384 с.

20.Кучер М.І. Усім по сім: Гуморески. / М.І. Кучер. – К.: Радянський письменник, 1983. – 184 с.

21.Маківчук Ф. Сатира і гумор: вибрані твори / Ф. Маківчук. – К.: Дніпро, 1982. – 383 с.

22.Маковей Осип. Твори / Осип Маковей. – К.: Дніпро, 1983.– 211 с.

23.Народні  усмішки. Анекдоти, жарти, дотепи, бувальщини, небилиці. – К.: Дніпро, 1986. – 310 с.

24.Нестер З.М. Гумор і сатира в творчості  С. Васильченка / З.М. Нестер. – К.: Видавництво академії наук УРСР, 1962. – 150 с.

25.Олійник С. Здоровенькі були! / С. Олійник. – К.: Держлітвидав України, 1958. – 125 с.

26.Пришва Б.Г. Засоби гумору в творах Остапа Вишні / Б.Г. Пришва. – К.: Вища школа, 1977. – 116 с.

27.Ребро П. Перо під ребро: сатира та гумор / П. Ребро. – К.: Молодь, 1963. – 145 с.

28.Руданский Степан. Юморески. Избранное / Степан Руданский. – Симферополь : Крымиздат, 1955. – 70 с.

29.Сверстюк  Євген. На святі надій. Вибране / Євген Сверстюк. – К.: Наша віра, 1999. – 780 с.

30.Старицький М.П. За двома зайцями / М.П. Старицький. – К.: Мистецтво, 1952. – 106 с.

31.Смійтеся на здоров’я! / [упоряд. Гр. Нудьги]. – К.: Держ. видавництво худ. літ-ри , 1960. – 326 с.

32.Тисяча і одна усмішка: Анекдоти, жарти, дотепи, замальовки з натури / [упоряд. Ю.М. Кругляк]. – К.: Укр. письменник, 1994. – 237 с.

33.Українська байка / [упоряд. та передм. Б.А. Деркача, В.Т. Косяченка.]. – К.: Дніпро, 1983. – 463 с.

34.Украинская классическая комедия / [Общая редакция сборника А.Г.Островского]. – Москва: Искусство, 1954. – 524 с.

35.Україна сміється: збірка / [укладання тексту Кусайкіна Н.Д.]. – К.: Шанс, 2008.- 464 с.

36.Украинская сатира и юмор ХІХ – нач. ХХ века: повести и рассказы / [сост. А.И. Белецкий и А.И. Дейч]. – Москва : Госуд. изд. худ. лит-ры, 1963. – 494 с.

37.Чемерис В. На порядку денному: весела повість, гуморески/ В.Чемерис. – К.: Дніпро,1978.– 280 с.

38.Шанін Ю. Третя молодість / Ю. Шанін. – К. : Радянська Україна, 1990.-62 с.

39.Шпилька Олесь. І сміх, і горе за синім морем / Олесь Шпилька. – К.: Смолоскип, 2001. – 262 с.