Формування творчої особистості: сучасний суспільний запит

11.12.2020


 

 • Творчість – це могутній засіб розумового розвитку людини,
 • перед якою розкривається світ.
 • Василь Сухомлинський

Список літератури:

 1. Ахунова Л. Культура всього : вплив мистецтва на загальний розвиток дитини / Л. Ахунова // Дитячий садок. – 2020. – № 11–12. – С. 8–14.
 2. Белова Е. С. Особенности общения и эмоционально-личностного развития дошкольников с высоким творческим потенциалом / Е. С. Белова, Е.И. Щебланова // Вопросы психологии. – 2010. – № 6. – С. 14–23.
 3. Бєлєнька Г. Творчо спрямована особистість народжується в грі / Г. Бєлєнька, О. Семенов // Дошкільне виховання. – 2020. – № 4. – С. 3–6.
 4. Біла І. М. Психологія дитячої творчості / І. М. Біла. – Київ : Фенікс, 2014. – 200 с.
 5. Біла І. М. Творча конструктологія в розумовій діяльності дошкільників / І. М. Біла // Обдарована дитина. – 2010. – № 9. – С. 56–63 ; 2011. – № 1. – С. 57–65, № 2. – С. 53–59.
 6. Біла І. М. Творча конструктологія в розумовій діяльності дошкільників / І. М. Біла // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 11. – С. 39–50.
 7. Богат В. ТРВЗ : основні положення :[про наук. концепцію теорії розв’язання винахідницьких задач] / В. Богат // Дошкільне виховання. – 2005. – № 7. – С. 18–22.
 8. Булаківська А. Розвиваємо творчі та пізнавальні здібності дітей / А. Булаківська // Обдарована дитина. – 2008. – № 5. – С. 38–40.
 9. Ваганова Н. А. Розвиток творчого потенціалу дітей дошкільного віку / Н. А. Ваганова // Обдарована дитина. – 2008. – № 6. – С. 9–18.
 10. Гулько Ю. А. Розвиток творчого потенціалу дошкільників / Ю. А. Гулько, Н. Г. Рубель // Обдарована дитина. – 2005. – № 6. – С. 47–52.
 11. Гулько Ю. Навчаємо дітей домовлятися, або Розробляємо стратегії творчої поведінки / Ю. Гулько // Практичний психолог: дитячий садок. – 2016. – № 10. – С. 26–35.
 12. Добровольська О. Творчість родом з дитинства / О. Добровольська // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2013. – № 8. – С. 4–7.
 13. Долганова О. Плекаємо обдарованість / О. Долганова // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2013. – № 8. – С.27–39.
 14. Дятленко Н. Як допомогти дітям стати творчими? / Н. Дятленко // Дошкільне виховання. – 2020. – № 4. – С. 7–9.
 15. Зайченко О. Творчі здібності молодших школярів : корекція та розвиток / О. Зайченко // Психолог. – 2014. – № 20. – С. 12–20.
 16. Імбер В. Привчаємо розмірковувати змалку / В. Імбер // Дошкільне виховання. – 2015. – № 7. – С. 16–19.
 17. Калошин В. Ф. Роль позитивного мислення у розвитку творчості особистості / В. Ф. Калошин // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 10. – С. 67–72.
 18. Кардаш М. М. Плекаємо творчу особистість / М. М. Кардаш // Обдарована дитина. – 2012. – № 1. – С. 5–14.
 19. Кашпрук О. Є. Вправи та ігри на розвиток творчого потенціалу дошкільника / О. Є. Кашпрук // Обдарована дитина. – 2012. – № 1. – С. 49–53 ; № 2. – С. 35–40 ; № 3. – С. 32–38.
 20. Козак С. Пофантазуймо : ігри для розвитку творчої уяви / С. Козак // Дитячий садок. – 2018. – № 17. – С. 26–28.
 21. Копєйкіна О. Розвивати творчу особистість / О. Копєйкіна, О. Долинна, О. Низковська // Дошкільне виховання. – 2003. – № 7. – С. 3–6.
 22. Кузьменко В. Своєрідність дитячої винахідливості як найвищого прояву творчих здібностей дитини дошкільного віку / В. Кузьменко, В. Гальченко // Обдарована дитина. – 2011. – № 1. – С. 5–8.
 23. Митник О. Розвиваємо мислення : блоки Дьєнеша / О. Митник, С. Задніпрянець // Дошкільне виховання. –2016. – № 10. – С. 4–7.
 24. Мішіна Л. Інтелектуальний потенціал творчої особистості / Л. Мішіна // Рідна школа : наук.-пед. журнал. – 2009. – № 10. – С.15–18.
 25. Міщиха Л. П. Психологічна готовність особистості до творчої діяльності / Л. П. Міщиха // Обдарована дитина. – 2010. – № 2. – С. 2–8.
 26. Міщиха Л. П. Спілкування як прояв творчої активності особистості / Л. П. Міщиха // Обдарована дитина. – 2009. – № 3. – С. 13–19.
 27. Моляко В. А. Стратегии решения новых задач в процессе творческой деятельности / В. А. Моляко // Обдарована дитина. – 2002. – № 4. – С. 33–43.
 28. Моляко В. О. Психологія творчості – нова парадигма дослідження конструктивної діяльності людини / В. О. Моляко // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 8. – С. 1–4.
 29. Омельченко Н. І. Використання новітніх педагогічних технологій (ТРВЗ) у корекційному навчанні дошкільнят / Н. І. Омельченко // Логопед. – 2015. – № 7. – С. 15–17.
 30. Петлякова Э. Н. Развиваем воображение и творческое мышление : пособие для родителей будущих первоклассников и педагогов / Э. Н. Петлякова. – Москва ; Ростовн/Д: МарТ, 2004. – 160 с.
 31. Піроженко Т. Двигун прогресу, або Гра як джерело розвитку дошкільників / Т. Піроженко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2017. – № 2. – С. 4–6.
 32. Піроженко Т. Зберегти та розвинути творчу активність дитини / Т. Піроженко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2010. – № 5. – С. 4–9.
 33. Половіна О. А. Інтегративна функція мистецтва у формуванні творчої особистості дитини / О. А. Половіна // Мистецтво та освіта. –2018. – № 4. – С. 22–26.
 34. Половіна О. Мистецька освіта дошкільнят: свобода, творчість, інтеграція / О. Половіна // Дошкільне виховання. – 2019. – № 5. – С. 3–8.
 35. Пономаренко С. Є. Робота бібліотекаря з розвитку творчих здібностей учнів / С. Є. Пономаренко // Обдарована дитина. – 2009. – № 7. – С. 20–26.
 36. Потреба в творчості як цінність в житті дошкільника // Дитина у сучасному соціопросторі : навч. посіб. / за ред. Т. О. Піроженко . – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – С. 114–145.
 37. Рибалко В. В. В. О. Моляко: теорія виховання творчої особистості на основі стратегіального підходу / В. В. Рибалко // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 6. – С. 1–16.
 38. Рибалко В. В. Психологічна характеристика творчості, творчої особистості та сутність особистісного підходу / В. В. Рибалко // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 3. – С. 1–7.
 39. Семенов О. Творча дитина: зрозуміти і підтримати / О. Семенов // Дошкільне виховання. – 2016. – № 4. – С. 2–5.
 40. Силина Г. О. Некоторые теоретические аспекты психологии творческой деятельности / Г. О. Силина // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 2–3. – С. 122–125.
 41. Синергетика і творчість : монографія / за ред. В. Г. Кременя. – Київ : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 314 с.
 42. Старко І. Розвиток творчих здібностей особистості в підлітковому віці / І. Старко // Обдарована дитина. – 2010. – № 7. – С. 14–25.
 43. Технологія розвитку творчої особистості (ТРВЗ) // Інновації в дошкіллі : програми, технології, проекти, ідеї, досвід : посіб. на допомогу дошкільним працівникам / авт.-упоряд. : Л. В. Калуська, М. В. Отрощенко. – Київ : Мандрівець, 2010. – С. 137–142.
 44. Технологія розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера // Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : практикум : навч. посіб. / І. М. Дичківська. – Київ : Слово, 2014. – С. 344–369.
 45. Технологія розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера // Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : підручник / І. М. Дичківська. – Київ : Академвидав, 2012. – С. 222–245.
 46. Технологія розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера // Чепіль М. М. Педагогічні технології / М. М. Чепіль, Н. З. Дудник : навч. посіб. – Київ: Академвидав, 2012. – С. 164–175.
 47. Тітов І. Г. Розвиток творчої уяви молодших школярів як компонента їхньої суб’єктності / І. Г. Тітов // Обдарована дитина. – 2005. – № 9. – С. 35–38.
 48. Третяк Т. М. Методичні засоби стимулювання процесу розв’язування учнями творчих задач / Т. М. Третяк // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 5. – С. 52–58.
 49. Формирование творческой активности дошкольников : сб. науч. публ. / ред. кол. : Е. И. Коваленко, Е. И. Щербакова, Т. Н. Белоус. – Запорожье : ЗГПИ, 1985. – 96 с.
 50. Хабло С. Творче мислення : заняття з елементами тренінгу / С. Хабло // Психолог. – 2018. – № 13–14. – С. 70–75.