Геній тримає над нами небо

10.03.2017


Список літератури:

1. Антонович Д.В. Шевченко – маляр / Дмитро Володимирович Антонович. – К. : Україна, 2004. – 272 с.

2. Балагура Т. Диктанти з лінгвістичним завданням на шевченкознавчому матеріалі / Т. Балагура // Українська мова і література в школі. – 2015. — № 1. – С. 30 – 37.

3. Білодід І.К. Т.Г. Шевченко в історії української літературної мови / Іван Костянтинович Білодід. – К. : Наукова думка, 1964. – 134 с.

4. Біографія Т.Г. Шевченка : за спогадами сучасників / [гол. упоряд. В.Х. Косян та ін.]. – К. : Вид-во Академії Наук Української РСР, 1958. – 436 с.

5. Большаков Л.Н. «Все он изведал…» Тарас Шевченко : поиски и находки / Леонид Наумович Большаков. – К. : Днипро, 1988. – 543 с.

6. Большаков Л.Н. Повість про вічне життя : науково-художня книга / Леонід Наумович Большаков. –К. : Веселка, 1990. – 214 с.

7. Большаков Л.Н. Шляхами великої долі : науково-художня книга / Леонід Наумович Большаков. – К. : Веселка, 1984. – 174 с.

8. Великий Кобзар в пам’яті народній : збірник висловлювань про Т.Г. Шевченка / упорядн. В.Х. Косян, Д.Ф. Красицький. – К., 1961. – 177 с.

9. Вічний як народ : сторінки до біографії Т.Г. Шевченка : навч. посібник / автори-упорядники О.І. Руденко, Н.Б. Петренко. – К. : Либідь, 1998. – 272 с.

10. Владич Л. «Живописна Україна» Тараса Шевченка / Леонід Владич. – К. : Мистецтво, 1963. – 126 с.

11. Вогненне слово Кобзаря : літературно-критичні статті про Т.Г. Шевченка / упоряд. Ф.С. Кислий. – К. : Радянська школа, 1984. – 246 с.

12. Голик Р.Й. Шевченкова творчість : читання та суспільно-ідеологічні уявлення в Галичині XIX – XX ст. / Р.Й. Голик // Український історичний журнал. – 2014. – № 3. – С. 100 – 115.

13. Дзюба І. Тарас Шевченко / Іван Дзюба. – К. : Видавничий Дім Альтернативи, 2005. – 700 с.

14. Жур П. Третя зустріч : хроніка останньої мандрівки Т. Шевченка на Україну / Петро Жур. – К. : Дніпро, 1970. – 306 с.

15. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка / Павло Зайцев. – К. : Видавництво «Обереги», 2004. – 477 с.

16. Іванова Ірина. Шевченкове слово в українській рекламній творчості / Ірина Іванова // Дивослово. – 2014. – № 10. – С. 43 – 46.

17. Історичні студії : до 200-річчя до дня народження Т.Г. Шевченка : тема розділу // Український історичний журнал. – 2014. – № 2. – С. 22 – 117.

18. Карук Н. Єднаючи минуле, теперішнє й майбутнє… / Н. Карук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 1 – 2. – С. 18 – 25.

19. Касіян В. Пророк / Василь Касіян. – К. : Веселка, 2006. – 430 с.

20. Колесник І.І. Біографічний світ Тараса Шевченко / І.І. Колесник //Український історичний журнал. – 2014. – № 3. – С. 78 – 99.

21. Костенко А. За морями, за горами : Тарас Шевченко на Аральському морі; Тарас Шевченко за Каспієм. : художньо-документальна оповідь / Анатоль Костенко. – К. : Радянський письменник, 1984. – 455 с.

22. Лепкий Б. Про життя і твори Тараса Шевченка / Богдан Лепкий. – К. : Видавництво «Україна», 1994. – 172 с.

23. Линник Олена. Тарас Шевченко – співець козацької слави : позакласний захід з історії України для учнів 8 – 9 класів / Олена Линник // Історія України. – 2014. – № 7. – С. 13 – 16.

24. Марахов Г.  Т.Г. Шевченко в колі сучасників / Григорій Марахов. – К. : Дніпро, 1976. – 149 с.

25. Матеріали до 195-річчя від дня народження Тараса Шевченка : тема номеру // Дивослово. – 2009. – № 3.

26. Матеріали до ювілею Тараса Шевченка : тема номеру // Дивослово. – 2014. – № 3.

27. На Тарасовій горі : фотоальбом / упорядн. та текст Т.Ф.Базилевич і Л.М. Єфіменко. – К. : Мистецтво, 1984. – 96 с., іл.

28. Наша Шевченкіана : тема розділу // Дивослово. – 2010. – № 3. – С. 15 – 38.

29. Наша Шевченкіана : тема розділу // Дивослово. – 2013. – № 3.– С. 17 – 40.

30. Наша Шевченкіана : тема розділу // Дивослово. – 2013. – № 5.– С. 31 – 46.

31. Постовий В. Національний феномен творчої спадщини Т.Г. Шевченка / В. Постовий // Українська мова і література в школі. – 2014. – № 6. – С. 42 – 44.

32. Правдюк О. Т.Г. Шевченко і музичний фольклор України / О. Правдюк. – К. : Наукова думка, 1966. – 236 с.

33. Савченко І. Пунктуаційна система збірки поезій «Кобзарь Т. Шевченка» (1840) / І. Савченко // Українська мова і література в школі. – 2015. – № 2. – С. 50 – 55.

34. Семеног О. Енергетика шевченківського слова у вихованні української мовної особистості / О. Семеног // Українська мова і література в школі. – 2014. – № 2. – С. 45 – 48.

35. Сергієнко Г. Шевченко і Київ : історико-біографічний нарис / Григорій Сергієнко. – К. : Дніпро, 1987. – 324 с.

36. Степовик Дмитро. Наслідуючи Христа : віруючий у Бога Тарас Шевченко : присвячується 200–річчю від дня народження Тараса Шевченка / Дмитро Степовик. – К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2013. – 480 с.

37. Тарас Шевченко / авт.-упор. В.Х. Косян та ін. – К. : Радянська школа, 1991. – 331 с.

38. Федоренко В. Шевченкіана : інтелектуально-пізнавальна гра / В. Федоренко // Дивослово. – 2009. – № 5. – С. 5 – 10.

39. Федченко П. Тарас Григорович Шевченко / Павло Федченко. – К. : Наукова думка, 1989. – 300 с.

40. Хомич Я. Твір, що єднає минуле, теперішнє й майбутнє : урок вивчення поезії Т. Шевченка «Заповіт» у 7 класі / Я. Хомич // Дивослово. – 2009. – № 5. – С. 2 – 5.

41. Цінько С. Цікаві матеріали з історії створення пам’ятника Кобзареві у Каневі / С. Цінько, Х. Кузьменко // Українська мова і література в школі. – 2014. – № 1. – С. 48 – 51.

42. Шевцова Євгенія. І його в сім’ї великій, в сім’ї вольній, новій, не забули пом’янути незлим тихим словом : до 200–річчя з дня народження Великого Кобзаря : позакласний захід для учнів 9–х класів / Євгенія Шевцова // Історія України. – 2014. – № 3. – С. 26 – 29.

43. Шевченко і світ : літературно-критичні статті / упор. Д.С. Наливайко. – К. : Дніпро, 1989. – 316 с.