Інформаційні комунікації як філософія бізнесу

04.11.2021


Сучасне інформаційне суспільство характеризується соціальними та економічними процесами, прискорення й ускладненням яких, призводить до ціннісно-смислової трансформації й вимагає переосмислення на рівні філософського узагальнення проблем інформатизації й комп’ютеризації суспільства.

Список літератури:

 1. Виганяйло С. М. Аспекти економічної безпеки електронної комерції / С. М. Виганяйло // Економіка. Фінанси. Право. – 2021. – № 4. – С. 28–31.
 2. Виноградова О. В. Можливості месенджер-маркетингу для просування товарів та послуг в інтернеті / О. В. Виноградова, Н. І. Дрокіна, В. Г. Дарчук // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2021. – № 1. – С. 11–21.
 3. Глушенкова А. А. Використання інформаційно-комунікаційних технологій як інструмента розвитку інноваційного потенціалу підприємства / А. А. Глушенкова // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2019. – № 4. – С. 64–70.
 4. Грєхов А. М. Електронний бізнес (Е-комерція) : навч. посіб. / А. М. Грєхов. – Київ : Кондор, 2008. – 302 с.
 5. Гудзь О. С. Модернізація інформаційного забезпечення корпоративного управління на основі сучасних цифрових технологій / О. С. Гудзь // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2021. – №3. – С. 4–13.
 6. Диба М. І. Венчурний бізнес в Україні та цифрові інноваційні хаби як інститут його розвитку / М. І. Диба, Ю. О. Гернего //Економіка України. – 2021. – № 6. – С. 36–50.
 7. Замлинський В. А. Інформаційне забезпечення діагностики якості організаційних структур управління / В. А. Замлинський, М. В. Гижиця // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 2. – С. 7–13.
 8. Зеліско І. М. Інформаційна підтримка інноваційної діяльності підприємств / І. М. Зеліско, Д. Ю. Носов // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2020. – № 4. – С. 27–31.
 9. Іванова В. В. Інтелектуальний бізнес : підручник / В. В. Іванов. – Суми : Університетська книга, 2018. – 327 с.
 10. Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : підручник / за ред. М. К. Сукача, М. М. Скопеня. – Київ : Ліра-К, 2020. – 764 с.
 11. Інформаційні системи у фінансових установах : навч. посіб. / О. І. Баштанник, Я. В. Глазова, Н. К. Максишко, В. О. Шаповалова. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 224 с.
 12. Калінін О. Ю. Потік клієнтів з Facebook та Instagram. Як заробляти за допомогою соціальних мереж : настільна книга для підприємців та спеціалістів / О. Ю. Калінін, І. О. Осецимський, О. Аль-Ватар. – Одеса : Олді-Плюс, 2019. – 190 с.
 13. Капелюшна Т. В. Динаміка розвитку інтернет речей та їх вплив на управління підприємства / Т. В. Капелюшина, О. М. Згурська // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2021. – №3. – С. 79–87.
 14. Коваленко В. В. Цифрова трансформація банківського сектору економіки України / В. В. Коваленко // Фінанси України. – 2021. – № 3. – С. 84–99.
 15. Кудрявцева С. П. Міжнародна інформація : навч. посіб. / С. П. Кудрявцева. – Київ : Слово, 2005. – 400 с.
 16. Мельник В. В. Інформаційний менеджмент як основа створення інноваційного управління / В. В. Мельник // Соціальна відповідальність бізнесу і адміністрації – створення інноваційного управління : монографія /за заг. ред. В. Дучмала, Т. П. Несторенко, Т. Покуси. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – С. 23–32.
 17. Мельник Л. Г. Информационная экономика : учеб. пособие / Л. Г. Мельник. – Сумы : Университетская книга, 2003. – 284 с.
 18. Міщенко В. І. Цифрові гроші центральних банків: майбутнє інституційних змін у банківському секторі / В. І. Міщенко, С. В. Науменкова, С. В. Міщенко // Фінанси України. – 2021. – № 2. – С. 26–49.
 19. Моделювання вподобань клієнтів інтернет-магазинів методами емоційного аналізу та машинного навчання // Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем : монографія / за ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка. – Мелітополь : Вид. будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. – С. 266–275.
 20. Ольхова І. О. Інформаційне забезпечення процесу управління телекомунікаційного підприємства / І. О. Ольхова // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2021. – №3. – С. 52–58.
 21. Остервальдер А. Створюємо бізнес-модель. Новаторські ідеї для всіх і кожного / А. Остервальдер, І. Піньє. –Київ : Наш формат, 2017. – 288 с.
 22. Партин Г. О. Підприємницькі структури цифрової економіки та проблеми оцінювання ефективності їхньої діяльності / Г. О. Партин, А. Г. Загородній, Л. М. Пилипенко // Фінанси України. – 2021. – № 1. – С. 103–117.
 23. Петькун С. М. Інформаційні комунікації як філософія бізнесу / С. М. Петькун, О. М. Шеремета, П. В. Пенцак // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2019. – № 4. – С. 123–128.
 24. Проблематика побудови інтегрованих інформаційних систем електронної торгівлі // Актуальні проблеми прогнозування розвитку економіки України : монографія / за ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2017. – С. 131–139.
 25. Сіденко В. Р. Виклики і ризики цифрової трансформації: світовий та український контексти / В. Р. Сіденко // Економіка України. – 2021. – № 5. – С. 40–59.
 26. Станіславик О. В. Особливості управління персоналом підприємств на засадах діджиталізації / О. В. Станіславик, О. М. Коваленко // Економіка. Фінанси. Право. – 2021. – № 3. – С. 20–25.
 27. Старостіна А. О. Ризик-менеджмент: теорія та практика : навч. посіб. / А. О. Старостіна, В. А. Кравченко. – Києв : Політехніка, 2009. – С. 136–149.
 28. Тарасевич В. М. Теоретичний вимір інформаційно-цифрової економіки: основи та система первинних інформаційних феноменів / В. М. Тарасевич // Економіка України. – 2021. – № 1. – С. 3–24.
 29. Тарасевич В. М. Теоретичний вимір інформаційно-цифрової економіки: інформаційно-цифрові процеси та їх атрибути / В. М. Тарасевич // Економіка України. – 2021. – №6. – С. 21–36.
 30. Фетісов В. С. Автоматизоване робоче місце менеджера : навч. посіб. / В. С. Фетісов. – Київ : Знання, 2008. – 390 с.
 31. Філіна О. В. Роль та види контенту при просуванні в соціальних мережах / О. В. Філіна // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2021. – № 1. – С. 75-82.
 32. Філіна О. В. Тенденії використання соціальних мереж підприємствами / О. В. Філіна // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2021. – № 2. – С. 59–69.
 33. Хандій О. О. Формування та розвиток цифрових компетентностей в умовах цифровізації економіки та суспільства / О. О. Хандій // Економіка. Фінанси. Право. – 2021. – № 4. – С. 4–10.