Інновації в підприємницькій діяльності

07.05.2020


Список літератури:

 1. Актуальні проблеми прогнозування розвитку економіки України : монографія / за ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2017. – 371 с.
 2. Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем : монографія / за ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. – 456 с.
 3. Бізнес-планування та управління проектами : навч. посіб. / за ред. П. Г. Ільчука. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 216 с.
 4. Вітренко А. Інституційно-організаційні послуги в контексті підтримки розвитку підприємництва / А. Вітренко, В. Петренко // Банківська справа. – 2019. – № 2. – С. 87–100.
 5. Гевко І. Б. Організація виробництва : підручник / І. Б. Гевко, А. О. Оксентюк, М. П. Галущак. – Київ : Кондор, 2019. – 178 с.
 6. Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли / Билл Гейтс. – М. : Эксмо, 2005. – 480 с.
 7. Гой І. В. Підприємництво : навч. посіб. / І. В. Гой, Т. П. Смелянська. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 368 с.
 8. Ґрейсинґ Д. Я б хотів, щоб світ купував кока-колу. Життя і талант лідера Роберто Ґойсуєти / Девід Ґрейсинґ. – Київ : Основи, 2007. – 432 с.
 9. Должанский И. З. Бизнес-план: технология разработки : учебное пособие / И. З. Должанский, Т. О. Загорная. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 366 с.
 10. Економічна теорія: політекономія : практикум : навч. посіб. / за ред. В. Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2013. – С. 220–240.
 11. Іванова В. В. Інтелектуальний бізнес : підручник / В. В. Іванова. – Суми : Університетська книга, 2018. – 327 с.
 12. Кібік О. М. Теорія бізнесу : навч. посіб. / О. М. Кібік, К. В. Белоус. – Київ : Алерта, 2017. – 256 с.
 13. Кулішов В. В. Економічний довідник підприємця / В. В. Кулішов. – Львів : Магнолія-2006, 2019. – 162 с.
 14. Куцоконь М. П. Молодіжне підприємництво та активізація суб’єктивного підприємницького потенціалу молоді : навч.-метод. посібник / М. П. Куцоконь. – Донецьк : Юго-Восток, 2006. – 252 с.
 15. Ладунка І. С. Економічна теорія : навч. посіб. / І. С. Ладунка. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С. 102–105.
 16. Остервальдер А. Створюємо бізнес-модель. Новаторські ідеї для всіх і кожного / Александер Остервальдер, Ів Піньє. – Київ : Наш формат, 2017. – 288 с.
 17. Петькун С. М. Інформаційні комунікації як філософія бізнесу / С. М. Петькун, О. М. Шеремета, П. В. Пенцак // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2019. – № 4. – С. 123 – 128.
 18. Підприємництво і торгівля : навч. посіб. / під заг. ред. Л. Л. Ковальської, І. В. Кривов’язюка. – Київ : Кондор, 2018. – 620 с.
 19. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : підручник / за ред. І. М. Сотник, Л. М. Таранюка. – Суми : Університетська книга, 2019. – 572 с.
 20. Прикладні аспекти прогнозування розвитку економіки України : монографія / за ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 432 с.
 21. Прокоф’єв О. В. Соціальна мобільність. Підприємницька діяльність як «соціальний ліфт» : 11 кл. / О. В. Прокоф’єв // Історія та правознавство. – 2017. – № 33. – С. 16–22.
 22. Пужайчереда Л. М. 1 вересня – День підприємця / Л. М. Пужайчереда // Економіка в школах України. – 2019. – № 9. – С. 25–28.
 23. Саєнко Г. В. Педагогічна система розвитку підприємницької здібності людини : монографія / Г. В. Саєнко, В. Г. Саєнко, Н. А. Нікітенко. – Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2012. – 480 с.
 24. Скорик Г. І. Вступ до макро- і мікроекономіки : навч. посіб. / Г. І. Скорик, М. Б. Швецова, П. І. Стецюк. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – С. 56–74.
 25. Соціальна відповідальність : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. В. Пирог, Л. І. Чернобай [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2016. – С. 103–147.
 26. Сулима Н. М. Креативний підхід написання бізнес-плану / Н. М. Сулима // Економіка в школах України. – 2019. – № 12. – С. 4–14.
 27. Теоретичні, науково-методичні та прикладні засади ефективності функціонування і розвитку підприємств : колективна монографія / за заг. ред. А. А. Жигіря . – Бердянськ : Ткачук О. В., 2016. – 420 с.