Кларнети ніжності

21.01.2021


(130 років від дня народження Павла Тичини)

То ж кожен з нас будує людськості престол, і кожен як апостол.

П. Тичина «Вітер з України»

Творчі здобутки Поета

 1. Тичина П. Г. Зібрання творів : у 12 т. / Павло Тичина. – Київ : Наукова думка, 1988–1990. – 12 т.
  • ТТ. 1–7 : Художні твори.
  • ТТ. 8–10 : Наука. Критика. Публіцистика.
  • ТТ. 11–12 : Щоденникові записи. Листи.
 1. Тичина П. Десь на дні мого серця : поезії / Павло Тичина. – Київ : Рад. письменник, 1991. – 221 с.
 2. Тичина П. Золотий гомін : вибрані твори / Павло Тичина ; вступ ст., упоряд. та прим. С. А. Гальченка. – Київ : Криниця, 2008. – 608 с. – (Бібліотека шевченківського комітету).
 3. Тичина П. Із щоденникових записів / Павло Тичина. – Київ : Рад. письменник, 1981. – 430 с.
 4. Тичина П. Г. Подорож до Іхтімана : поема / Павло Тичина. – Київ : Рад. письменник, 1969. – 125 с.
 5. Тичина П. Г. Подорож з капелою К. Г. Стеценка : щоденник / Павло Тичина. – Київ : Рад. письменник, 1982. – 261 с.
 6. Тичина П. Скорбна мати : вибрані твори / Павло Тичина ; упоряд., прим. та післямов. Г. Гальченка. – Київ : Знання, 2013. – 477 с. – (Серія «Класна література»).
 7. Тичина П. Цвіт в моєму серці : вірші та поеми : для серед. та ст. шк. віку / Павло Тичина. – Київ : Веселка, 1986. – 142 с. : іл.
 8. Тычина П. Г. Сковорода : симфония / П. Тычина ; пер. с укр. П. Панченка. – Москва : Советский писатель, 1984. – 416 с.

                            ***                      ***            

 1.  Антологія української поезії : у 6 т. / упоряд. С. А. Крижанівський. – Київ : Дніпро, 1985. – Т. 4. – С. 6–29.
 2. Українське Диво : поетична антологія : у 2 кн. / упоряд. В. Р. Коломійця. – Київ : Український письменник, 2005. – Кн. 2. – С. 91–112.
 3. Українське слово : хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. : у 4 кн. / упоряд. Є. Федоренко, В. Яременко. – Київ : Рось, 1994. – Кн. 1. – С. 542–596.
 4. Antologie de la literature ukrainienne du XI-e au XX-e siècle. – Kyiv : Olena Teliga, 2004. – C. 557–566.

        

Сприйняття його Дум

 1. Барабаш Ю. Жорстокий вік // Вибрані студії. Сковорода. Гоголь. Шевченко / Юрій Барабаш. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – С. 308–310. – (Бібліотека шевченківського комітету).
 2. Білецький О. І. Літературно-критичні статті / О. І. Білецький. – Київ : Дніпро, 1990. – С. 161–185. – (Українська літературна думка).
 3. Гальчук О. Трагічний Прометей : від Есхіла до Павла Тичини / Оксана Гальчук // Київська старовина. – 2006. – № 2. – С. 87–97.
 4. Загребельний П. А. Кларнети ніжності // Неложними устами : статті, есе, портрети / Павло Загребельний. – Київ : Рад. письменник, 1981. – С. 4–48.
 5. Зеров М. «Вітер з України» (третя книга Тичини) // Вибрані твори / Микола Зеров ; упоряд. В. Панченко. – Київ : Смолоскип, 2015. – С. 243–259. – (Серія «Розстріляне Відродження»).
 6. Зеров М. «Вітер з України» (третя книга Тичини) // Твори : в 2 т. / Микола Зеров ; упоряд. Г. П. Кочура, Д. В. Павличко. – Київ : Рад. письменник, 1990. – Т. 2 : Історико-літературні та літературознавчі праці. – С. 492–504.
 7. Історія української літератури : кінець ХІХ – поч. ХХ ст. : у 2 кн. : підручник / за заг. ред. О. Д. Гнідан. – Київ : Либідь, 2006. – Кн. 2. – 496 с.
 8. Кларнетизм // Літературознавчий словник-довідник / ред. кол. : Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів, В. І. Терелько. – Київ : Академія, 2007. – С. 343–344.
 9. Ковалів Ю. Кларнетизм // Історія української літератури : кінець ХІХ – поч. ХХІ ст. : у 10 т. : підручник / Ю. Ковалів. – Київ : Академія, 2015. – Т. 3 – С. 139–220. – (Серія «Альма-матер»).
 10. Ковалів Ю. У сподіваннях і трагічних зламах // Історія української літератури : кінець ХІХ – поч. ХХІ ст. : у 10 т. : підручник / Ю. Ковалів. – Київ : Академія, 2015. – Т. 4. – С. 24–47. – (Серія «Альма-матер»).
 11. Костенко Н. В. Українське віршування ХХ століття : навч. посіб. / Н. В. Костенко. – Київ : Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2006. – 287 с.
 12. Ларіна О. О. Стильові особливості поетичної збірки Павла Тичини «Замість сонетів і октав» / О. Ларіна // Філологічні студії : збірник наукових статей студентів. – Бердянськ : БДПУ, 2008. – Вип. 3. – С. 326–331.
 13. Маланюк Є. Павло Тичина. Фрагмент зі статті «Напровесні» // Повернення. Поезії. Літературознавство. Публіцистика. Листи / Євген Маланюк. – Львів : Світ, 2005. – С. 309–214. – (Серія «Ad Fontes – До джерел»).
 14. Масенко Т. Харківська весна. Павло Тичина // Роман пам’яті / Терень Масенко. – Київ : Рад. письменник, 1970. – С. 71–81.
 15. Мовчан Р. Український модернізм 1920-х : портрет в історичному інтер’єрі / Р. Мовчан. – Київ : Стилос, 2008. – 541 с.
 16. Моринець В. Оксиморон : літературознавчі статті, дослідження, есеї / Володимир Моринець. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2010. – 528 с.
 17. Мороз-Стрілець Т. М. Здійснене бажання // Голос пам’яті : спогади / Тамара Мороз-Стрілець. – Київ : Рад. письменник, 1989. – С. 35–41.
 18. Новиченко Л. Тичина і його час : незайві доповнення / Леонід Новиченко // 20-ті роки : літературні дискусії, полеміки / упоряд. В. Г. Дончик. – Київ : Дніпро, 1991. – С. 314–365.
 19. Стус В. Феномен доби (сходження на Голгофу слави) / Василь Стус. – Київ : Знання України, 1993. – 96 с.
 20. Тельнюк С. В. Молодий я, молодий… : поетичний світ Павла Тичини (1906–1925) / Станіслав Тельнюк. – Київ : Дніпро, 1990. – 418 с.
 21. Тельнюк С. В. Неодцвітаюча весно моя… : роман-есе про Поета і його Дружину / Станіслав Тельнюк. – Київ : Рад. письменник, 1970. – 335 с.
 22. Ткачук М. П. Українська література ХХ століття : монографія / М. П. Ткачук. – Тернопіль : Медобори, 2014. – С. 87–132.
 23. Українська література : підручник для 11 кл. загальноосвітніх навч. закл. : рівень стандарту, академ. рівень / за заг. ред. Г. Ф. Семенюка. – Київ : Освіта, 2011. – С. 24–43.
 24. Український радянський переклад: П. Тичина, М. Рильський, М. Бажан, Борис Тен. Феномен В. Мисика, Г. Кочура, М. Лукаша // Записки Перекладацької Майстерні. 2000-2001 / упоряд. М. Габлевич. – Львів : Простір-М, 2002. – Т.2, лекція 7. – С. 83–112.
 25. Харлан О. Д. Історія української літератури (1910–1930-і роки) : навч. посіб. / Ольга Харлан. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 150 с.

 

Електронні ресурси:

 1. Неук, мерзавець і дельфін: антилегендарний Павло Тичина // ЛітАкцент. – Режим доступу : litakcent.com/2016/10/20/neuk-merzavec-i-delfin. – Дата перегляду : 06.01.2021.
 2. Павло Тичина – людина і поет // Острів знань. – Режим доступу : shkola.ostriv.in.ua/publication/code-1F1C6FA9574B8/list. – Дата перегляду : 06.01.2021.