Козацька Покрова

12.10.2020


Список літератури:

 1. Антонович В. Б. Коротка історія Козаччини / В. Б. Антонович. – Київ : Україна, 2004. – 304 с.
 2. Антонович В. Б. Про козацькі часи на Україні : із переднім словом про життя та діяльність В. Антоновича, із портретом автора, образами гетьманів та увагами д-ра Мирона Кордуби / В. Б. Антонович. – Київ : Дніпро, 1991. – 238 с.
 3. Архітектура бароко // Крвавич Д. П. Українське мистецтво : навч. посіб. : у 3 ч. Ч. 3 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. – Львів : Світ, 2005. – С. 61–81.
 4. Бойко В. Козацькі сторінки Задунав’я : короткий історичний нарис / В. Бойко. – Львів : Новий час, 2002. – 99 с.
 5. Брехуненко В. Богдан Хмельницький / В. Брехуненко. – Київ : Видавець Н. Брехуненко, 2007. – 72 с. – (Серія «Великі українці»).
 6. Горобець В. Павло Полуботок / В. Горобець. – Київ : Видавець Н. Брехуненко, 2009. – 64 с. – (Серія «Гетьмани»).
 7. Горський В. С. Історія української філософії : підручник / В. С. Горський, К. В. Кислюк. – Київ : Либідь, 2004. – 488 с.
 8. Грамотність, канцелярія і школа у запорізьких козаків // Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків : у 3 т. Т. 1 / Д. І. Яворницький ; пер. з рос. Іван Сварник. – Львів : Світ, 1990. – С. 309–313.
 9. Історія розвитку вищої школи // Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. – Київ : Знання, 2005. – С. 29–48.
 10. Історія українського козацтва : нариси : у 2 т. Т. 2 / редкол. : В. А. Смолій (відп. ред.) та ін. ; НАН України ; Інститут історії України ; Науково-дослідний інститут козацтва. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 724 с.
 11. Канівець О. В. «Тої козацької слави повік не забудемо» : свято Покрови Пресвятої Богородиці / О. В. Канівець, В. В. Туренко // Виховна робота в школі. – 2018. – № 9. – С. 22-1–22-4.
 12. Кириченко О. В. Козацька педагогіка : розробки уроків, сценарії виховних заходів, методичні рекомендації / О. В. Кириченко. – Харків : Основа ; Тріада +, 2008. – 185 с. – (Серія «Виховання в школі»).
 13. Козацька доба // Культурологія : українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / за ред. М. М. Заковича. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2006. – С. 415–453.
 14. Козацький міф // Ісіченко І., Архиєпископ. Історія української літератури : епоха бароко XVII–XVIII ст. : навч. посіб. / Ігор Ісіченко, Архиєпископ. – Львів : Святогорець, 2011. – С. 84.
 15. Корпанюк М. Слово і дух України княжої та України козацької (Михайло Максимович – дослідник давньоукраїнської літератури) / М. Корпанюк. – Черкаси : БРАМА, 2004. – 280 с.
 16. Культура козаків // Мицик Ю. А. Як козаки воювали : історичні розповіді про запорізьке козацтво / Ю. А. Мицик, С. М. Плохій, І. С. Стороженко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1990. – С. 233–278.
 17. Мицик Ю. Іван Мазепа / Ю. Мицик. – Київ : Видавець Н. Брехуненко, 2007. – 72 с. – (Серія «Великі українці»).
 18. Народні свята осінньо-зимового циклу // Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі : навч. посіб. / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 141–155.
 19. Національна освіта України в епоху Відродження // Артемова Л. В. Історія педагогіки України : підручник / Л. В. Артемова. – Київ : Либідь, 2006. – С.79–149.
 20. Головешко Л. М. Традиції та звичаї українських козаків ХV–XXI ст. : настільна книжка козака : науково-популярне видання / Л. М. Головешко. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Київ : Персонал, 2014. – 408 с.
 21. Овдійчук В. А. Козацький Покров : усний літературно-музичний часопис до Дня захисника України / В. А. Овдійчук // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2019. – № 9. – С. 26–29.
 22. Огієнко І. І. Історія українського друкарства / І. І. Огієнко. – Київ : Либідь, 1994. – 448 с. – (Серія «Пам’ятки історичної думки України»).
 23. Огородник І. В. Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І. В. Огородник, М. Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – 328 с.
 24. Освіта і педагогічна думка в козацько-гетьманській республіці // Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / за ред. В. Г. Кременя. – Київ : Знання, 2005. – С. 84–142.
 25. Освіта і педагогічна наука етапу українського відродження (XVI–XVII століття) // Левківський М. В. Історія педагогіки : підручник / М. В. Левківський. – 2-ге вид., допов. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 149–177.
 26. Святині запорізького краю // Хортиця. – 2002. – № 1. – С. 6–7.
 27. Середюк О. Лицарі сонця : історичний нарис / О. Середюк. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 476 с.
 28. Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. Кн. 1. X–XIX століття : навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – 624 с.
 29. Українське барокко // Українська та зарубіжна культура / за ред. Л. Є. Дещинського. – 4-те вид., перероб. і допов. – Львів : Бескид Біт, 2005. – С. 165–184.
 30. Фізична культура в період козаччини // Філь С. М. Історія фізичної культури : навч. посіб. / С. М. Філь, О. М. Худолій, Г. В. Малка. – Харків : ОВС, 2003. – С. 87–96.
 31. Формування освітньої політики у козацьку добу (XIII–перша половина XVIII ст.) // Медвідь Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : навч. посіб. / Л. А. Медвідь. – Київ : Вікар, 2003. – С. 54–66.
 32. Хижняк З. І. Історія Києво-Могилянської академії / З. І. Хижняк, В. К. Маньківський. – Київ : Академія, 2003. – 184 с.
 33. Чухліб Т. Пилип Орлик / Т. Чухліб. – Київ : Видавець Н. Брехуненко, 2008. – 64 с. – (Серія «Великі українці»).