Лицар поезії (85 років з дня народження В. Симоненка)

03.01.2020


Список літератури:

 1. Авраменко О. М. Василь Симоненко // Українська література : підручник для 7-го кл. / О. М. Авраменко. – К. : Грамота, 2007. – С. 236–243.
 2. Василь Симоненко // Дніпровська хвиля : хрестоматія нововведених творів до шкільних програм / за ред. П. П. Кононенка. – К. : Радянська школа, 1990. – С. 617–629.
 3. Василь Симоненко // Золотий гомін. Українська література : хрестоматія для 11 класу середньої школи / упоряд. О. С. Непорожній. – К. : Освіта, 1997. – С. 531–544.
 4. Василь Симоненко // Історія української літератури ХХ століття : у 2 кн. / за ред. В.Г. Дончика. – К. : Либідь, 1995. – С. 115–124.
 5. Василь Симоненко // Українська література : 11 кл. : хрестоматія / упоряд. О. І. Борзенко, М. П. Сподарець. – Харків : Веста ; Ранок, 2004. – С. 536–546.
 6. Василь Симоненко // Українська література : підручник : 11 кл. / за ред. Р. Мовчан. – К. : Перун, 2003. – С. 387–403.
 7. Василь Симоненко // Хрестоматія з української літератури ХХ століття : для учнів 11 кл. серед. загальноосвітніх шкіл / упоряд. П. П. Кононенко. – К. : ЛДЛ, 1998. – С. 852–863.
 8. Жулинський М. Василь Симоненко (1935–1963) // Із забуття – в безсмертя / М. Жулинський. – К. : Дніпро, 1990. – С. 397–415.
 9. Іщук-Пазуняк Н. Василь Симоненко // Вибрані студії : з історії , лінгвістики, літературознавства і філософії / Н. Іщук-Пазуняк. – К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2010. – С. 353–357.
 10. Ковальчук О. Г. Василь Симоненко // Історія української літератури ХХ – поч. ХХІ ст. / О. Г. Ковальчук, М. В. Кузьменко. – К. : Академвидав, 2014. – Т. 2. – С. 79–89.
 11. Марко В. Стежки до таїни слова / В. Марко. – Кіровоград : Степ, 2007. – 264 с.
 12. Наєнко М. К. Василь Симоненко («Тиша і грім», «Земне тяжіння») // Художня література України : від міфів до реального модерну / М. К. Наєнко. – К. : Просвіта, 2008. – С. 1014–1016.
 13. Сверстюк Є. Симоненко – ідея // На святі надій / Є. Сверстюк. – К. : Наша віра, 1999. – С. 443–448.
 14. Світличний І. В. Симоненкові : [посвята] // З живучого племені Дон Кіхотів / І. Світличний, Н. Світлична. – К. : Грамота, 2008. – С. 155–156.
 15. Симоненко В. А. Вибрані твори / В. А. Симоненко. – К. : Смолоскип, 2012. – 852 с.
 16. Симоненко В. А. Народ мій завжди буде : вірші та казки / В. А. Симоненко. – К. : Веселка, 1990. – 159 с.
 17. Симоненко В. А. Твори : у 2 т. / В. А. Симоненко. – Черкаси : Брама-Україна, 2004. – Т. 1 : Поезії, казки, байки, з неопублікованого, проза, літературні статті, сторінки щоденника, листи. – 424 с.
 18. Симоненко В. А. Твори : у 2 т. / В. А. Симоненко. – Черкаси : Брама-Україна, 2004. – Т. 2 : Статті, рецензії, нариси, виступи, листи, автографи, документи біографічного характеру. – 320 с.
 19. Симоненко В. Поезії / В. Симоненко. – К. : Молодь, 1966. – 205 с.
 20. Симоненко В. Ти знаєш, що ти – людина : вірші, сонети, поеми, казки, байки / В. Симоненко. – К. : Наукова думка, 2005. – 296 с.
 21. Симоненко В. Цар Плаксій та Лоскотон // Українські літературні казки / упоряд. О. Є. Шевченко та ін. – К. : Школа, 2005. – С. 99–106. – (Сер. «Хрестоматія школяра»).
 22. Сом М. З матір’ю на самоті : [розмова з матір’ю В. Симоненка] / М. Сом. – К. : Смолоскип, 2005. – 134 с.
 23. Ткаченко А. О. Василь Симоненко : нарис життя і творчості / А. О. Ткаченко. – К. : Дніпро, 1990. – 312 с.